ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://ogpi.kg глазами поискового робота

Title страницы: ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

 лючевые слова: ќ√ѕ», ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

Description: ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx\r\nDate: Sun, 21 Oct 2018 08:53:03 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nVary: Accept-Encoding\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=pd1ohcjugjge8etu8tiepdolt1; path=/; domain=.ogpi.kg; HttpOnly\r\nAccess-Control-Allow-Origin: *\r\nX-Powered-By: PleskLin\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.19412183761597

 онтент: \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n Ѕашкы\n Ѕайланыштар\n ќ√ѕ»нин мисси€сы\n\n\n [AVNk ћ—\n ∆јRџЋџ “ј–\n ________\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\nјвторизаци€\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n Ћогин:\n ѕароль:\n Ќе запоминать пароль\n  ир__\n \n \n \n \n  аттоо\n ”нутуSузбу??\n\n\n\n \n \n \n \n “абуу\n \n \n\n\n\n \n\nќш гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты\n \n \n\n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де мугалимдер к_н_ белгиленди\n ќш гуманитардык-педагогикалык институтунда мугалимдердин кесиптик майрамына арналган салтанаттуу кече болуп Щтт_. P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де мугалимдер к_н_ белгиленди\n \n \n\n \n \n \n \n \n ћамлекеттик тил - ћамлекеттик символ...\n Ѕ_г_н 27-сент€брь ќ√ѕ»нин √уманитардык факультетинин тарых кафедрасы тарабынан, мамлекеттик тил к_н_нЩ жана улуу жазуучу „.јйтматовдун 90 жылдыгына карата маданий музыкалык кече уюштурулду. P\n \n \n \n \n \n ћамлекеттик тил - ћамлекеттик символ...\n \n \n\n \n \n \n \n \n “ил кЩп_рЩ илим менен билимге\n 26-сент€брь ќ√ѕ»де ћамлекеттик тилдин 29 жылдыгына карата \"“ил-кЩп_рЩ илим менен билимге \" аттуу жолугушу болуп Щтт_. Ѕул тууралуу факультеттин тарби€ иштери боюнча декандын орун басары „. адырмамат уулу билдирет. P\n \n \n \n \n \n “ил кЩп_рЩ илим менен билимге\n \n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де ћамлекеттик тил к_н_нЩ арналган декада кызуу ж_р__дЩ\n 25-сент€брь ќ√ѕ»нин чоS актылар залында \"“ил жоголсо, эл тагдыры не болмок? “илсиз элдин иши кантип оSолмок\" деген темадагы талкуу болуп Щтт_. Ѕул тууралуу уюштуруучу ƒинара ∆умабаева билдирет. P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де ћамлекеттик тил к_н_нЩ арналган декада кызуу ж_р__дЩ\n \n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин студенттери япони€га жумушка орношот\n 25-сент€брь ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун алдында студенттер _ч_н Pяпони€га жумушка орноштуруу борбору ачылды. P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин студенттери япони€га жумушка орношот\n \n \n\n \n \n \n \n \n јдам болууга сапар...\n ќ√ѕ»де ∆аратман чыгармачылык борборунун тренинг-сабагы старт алды P\n \n \n \n \n \n јдам болууга сапар...\n \n \n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n ƒ_йшЩндЩр учкан алтын у€\n\n ыргызстандын орто мектептерине педагог адистерди да€рдоонун т_пт__ устаканасы болгон ќш гуманитардык - педагогикалык институтунун тарыхы 1925-жылдан башталат. Pќш гуманитардык - педагогикалык институту  ыргызстандын т_шт_г_ндЩ ќш педагогикалык окуу жайы катарында биринчилерден болуп ачылган. P P...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ”рматтуу абитуриент! јрдактуу ата-эне!\n\nќ√ѕ» - сиздин максатыSызды аныктап, ага жет__гЩ кЩп_рЩ болуп берет P...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  ыргыз –еспубликасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жЩнгЩ салуучу\n\n ыргыз –еспубликасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жЩнгЩ салуучу укуктук ченемдик актыларга ЩзгЩрт__лЩрд_ киргиз__ жЩн_ндЩ.PPP...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Ёкономика жана финансы кафедрасы\n\nPƒевиз: [Ѕиздин мисси€быз - адамдардын жыргалчылыгына иштЩЩk. P Ѕуйрук 07-02P 96 W 6 01 09 2008 жыл. ќ√ѕ»нин окумуштуулар кеЄешинин 2008 жылдын 5- инюнундагы 7 (W3) токтомунун негизинде окуу процессин оптималдуу уюштуруу максатында ([Ёкономика жана финансыkP секци€сы Pт_з_лгЩн)....\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n —оциалдык иштер кафедрасы\n\nP —оциалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун т_з_мд_к бЩл_м_ катары —оциалдык иш адистеринP чыгаруучу базалык кафедра болуп саналат.P Ѕул багыттагы адистерди да€рдоочу система Щз_нЩ билим бер__, илимийP таанып-бил__ жана студенттердин практикалык...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n јнглис тили жана англис тилин окутуунун усулу каф.\n\nPјнглис тили жана аны октуунун сулу кафедрасы жЩн_ндЩ маалымат:  афедранынP мисси€сы:  есиптикP ишмерд__л_кт_н ар кандай чЩйрЩлЩр_ндЩ керектелген жогорку квалификаци€луу англис тилинен адистерди да€рдоодоP зарылP болгонP теори€лык жанаP практикалыкP билимдерди калыптандыруу, Щн_кт_р__P жанаP...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n ћурунку\n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16\n  ийинки\n\n \n\n „енемдик документтер\n \n26 март 2018 ќ√ѕ»нин к_бЩл_г_ жана уставы\n08 июль 2016 јбитуриенттерди педагогикалык адистиктерге максаттуу кабыл алуу.\n08 июль 2016 ∆ќ∆дордун гранттык орундарына кабыл алуу конкурсу кандайча ЩтЩт?\n06 июль 2016  елишимдик акы боюнча\n04 июль 2016 ∆алпы республикалык тестирлЩЩ жыйынтыгы боюнча ∆огорку окуу жайларга\n04 июль 2016 ќрто кесиптик билим _ч_н кабыл алуунун Ё–≈∆≈Ћ≈–»\n04 июль 2016 ∆огорку билим _ч_н кабыл алуунун Ё–≈∆≈Ћ≈–»\n\n\n\n\n\n\n\n—_рЩт галере€сы\n\n\n\n —еминар-тренинг ќ”– акци€\n \n\n\n  ызматташтык жана эл аралык байланыштар\n \n\n\n »йгиликтер\n \n\n\n ќ√ѕ»\n \n\n\n ‘ото 7\n \n\n\n ‘ото 6\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ќ√ѕ» _н_\n \n\n\n\n\n\n\n ќ√ѕ» педагогикалык кадрларды да€рдоонун борбору\n\nPќ√ѕ» педагогикалык кадрларды да€рдоонун борбору...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n \n\n\n\n\n —туденттер _ч_н\n \n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитетинин 2016-17-окуу жылындагы аткарган иштери\n\nќ√ѕ»нин ∆аштар комитетинин 2016 2017 окуу жылындагы аткарган иштери боюнча маалымат. P P...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитети\n\n2012-2013-окуу жылы ичинде институттун ∆аштар комитетинин аткарган иштери жана алдыдагы милдеттери P (2012-жылдынсент€брьайынан 2013-жылдындекабрьайыначейинкиЩткЩр_лгЩниш-чаралар) P P...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитети\n\n[Ѕекитеминk ќш гуманитардык- педагогикалык институтунун ќкумуштуулар кеSешинин 2013-жылдын сент€брь айынынжыйынында кабыл алынды PPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун P∆аштар комитетинин P ” — “ ј ¬ џ...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитети\n\nќш гуманитардык педагогикалык институттунун ∆аштар комитети жЩн_ндЩг_ жобо P I.P∆јЋѕџ ∆ќЅќ P1.1P ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун (мындан ары - ќ√ѕ») студент-жаштарынын Щз_н-Щз_ башкаруу структурасы ∆аштар комитети (мындан ары - комитет) болуп саналат. јл  ыргыз...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитети\n\n∆аштар комитети жалындуустудент жаштарды иштеш__гЩ чакырат P ”рматтууP ќшP гуманитардык-педагогикалык институтунун жалпы студент жаштары, ЩзгЩчЩ ооматуу окуу жайыбызга жаSыдан кадам таштап жаткан жаш студент достор! PPPPPPPP ЅаарыSыздырды 2013-2014 жаSы окуу жылыSыздар менен куттуктайбыз! ∆аSы...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n —туденттик кадрлар бЩл_м_\n\n—туденттик кадрлар бЩл_м_ студенттердин кыймылынан баштар бардык иш аракеттерин кЩзЩмЩлдЩйт...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n \n\n\n\n\n‘акультеттер\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n \n ќ√ѕ»\n \n ќкуу жайдын тарыхы\n »нституттун ишмерд__л_г_\n »нституттун структурасы\n ќкумуштуулар  еSеши\n јдминистраци€лык  еSеш\n Ёл аралык байланыш\n Ѕиздин ЩнЩктЩштЩр\n Ѕухгалтери€ \n  есиптик кошун\n ћаданий-эстетикалык борбор\n [ћурасk телестуди€сы\n [—туд Kgk студенттик газетасы\n \n \n \n \n \n јдминистраци€\n \n –ектор\n ќкуу иштери боюнча проректор\n »лимий жана сырткы байланыштар боюнча проректор\n –ектордун жардамчысы\n „арба иштери боюнча проректор\n ќкуу бЩл_м_\n  адрлар бЩл_м_\n Ѕилим сапаты бЩл_м_\n \n \n \n  итепкана\n \n јбонемент\n ќкуу залдары\n Ёлектрондук китепкана\n \n \n \n \n ‘акультеттер\n \n \n ћатематика жана компьютердик технологи€лар факультети\n “аби€т таануу жана географи€ факультети\n √уманитардык факультети\n ћузыкалык-педагогикалык факультети\n  ыргыз-–осси€ факультети\n ќ√ѕ»нин колледжи\n ƒене тарби€ факультети\n \n \n \n \n  афедралар\n \n »нформатика жана жаSы маалыматтар технологи€сы кафедрасы\n Ёкологи€ жана туризм кафедрасы\n ћузыкалык билим бер__ жана психологи€ кафедрасы\n ƒене тарби€ жана спорт кафедрасы\n ƒене мадани€тынын назари€ты жана усулдук негиздери кафедрасы\n “арых кафедрасы\n јнглис тили жана англис тилин окутуунун усулу кафедрасы\n —оциалдык иштер кафедрасы\n ∆огорку математика жана ћќ” кафедрасы\n  ыргыз тили жана адаби€ты кафедрасы\n  ытай тили кафедрасы\n ќрус тили жана адаби€ты кафедрасы\n Ѕиологи€ жана хими€ кафедрасы\n “абигый илимдер кафедрасы\n Ёкономика жана билим бер__н_н менеджменти кафедрасы\n ѕедагогика кафедрасы\n ”кук таануу коомдук илимдер кафедрасы\n ѕедагогика жана жекече усулдар кафедрасы\n “абигый илимдер кафедрасы\n Ёкономика жана финансы кафедрасы\n ƒ_йнЩл_к тилдер кафедрасы\n ћамлекеттик тилдер кафедрасы\n ћатематика жана информатика\n \n \n \n \n \n Ѕорборлор\n \n Ёгеменд__  ыргызстан борбору\n ”луттук рух борбору\n “илди (кытай, англис, орус) интенсивдик Щн_к.борбору\n ћузыкалык маданий-эстетикалык борбор\n ќкутуунун инноваци€лык технологи€лары борбору\n ћанас таануу борбору\n јйтматов таануу борбору\n Ёкологи€лык борбор\n Ћидерликке _йрЩт__ борбору\n ћеди€ борбору\n ∆андуу бурч борбору\n јмерика таануу борбору\n –осси€ таануу борбору\n [Ёркk спорт клубу\n \n \n \n \n јбитуриенттерге\n \n јдистиктер\n  елишимдик акынын кЩлЩм_\n  абыл алууда керектел__ч_ документтер\n  абыл алуу комисси€сы\n \n \n \n Ёлектрондук материалдар\n \n Ёлектрондук материалдар\n \n \n \n \n \n —туденттер _ч_н\n \n ∆аштар комитети\n ќ√ѕ»нин мыкты студенттери\n ∆атакана\n  улактандыруулар, жары€лар\n —туденттик жашоо\n —туденттер _ч_н кеSештер\n —туденттик кадрлар бЩл_м_\n \n \n \n \n »лимий иштер\n \n [ќ√ѕ»нин жарчысыk илимий журналы\n ќ√ѕ»нин илим изилдЩЩч_лЩр_ жана аспиранттары\n \n \n \n ƒистанттык билим бер__\n \n \n Ѕиздин б_т_р__ч_лЩр\n \n —ыймыктуу б_т_р__ч_лЩр_б_з\n Ѕ_т_р__ч_лЩр менен байланыш\n \n \n \n \n ”сулкана\n \n ћыкты усулчулар жана алардын эмгектери\n Ёлектрондук рессурстар\n “аалим + журналы\n ”сулдук жардам\n \n \n \n \n ∆аSылыктар\n \n \n „енемдик документтер\n јбитуриент-2018\n Ёл аралык байланыштар\n\n\n\n\n\n¬идео блогу\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\nјудио блогу\n\n \n\n \n\n\n\n\n—урамжылоо\n \n ќ√ѕ»нин ишмердуулугуно баа бериниз\n \n \n Ён жакшы ∆акшы ќрто Ќачар јйта албайм\n \n \n \n \n \n \n ƒобуш бер__\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\nѕайдалуу ссылкалар\n\n\nќ√ѕ»нин уставы \nёридикалык жакты кайра катоо жЩн_ндЩ  ^ЅШЋ^  \n∆алпы республикалык тестирлЩЩн_н_ жыйынтыгы менен кабыл алууну on-line кЩр__ \n\" ыргыз –еспубликасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жЩнгЩ салуучу укуктук ченемдик актыларга ЩзгЩрт__лЩрд_ киргиз__ жЩн_ндЩ\"\n∆ќ∆го кабыл алуу - 2018 / ѕрием в вузы - 2018\n∆огорку кесиптик билим бер__ боюнча мамлекеттик билим бер__ стандарттары\n\" ут билим\" гезити\n\" ут билим\" гезитинин 2011-жылга чейинки архиви\n\n\n\n \n\n∆џ…џЌ“џ  ќ“„≈““ќ–\n\nќш гуманитардык педагогикалык институтунун негизги экономикалык кЩрсЩтк_чтЩр_\n\n\n \n \n\n—ј“џѕ јЋ””Ћј–\n\n‘евраль\nћарт \n\n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\nќ√ѕ»нин дареги\n ыргыз –еспубликасы\n723500, ќш обласу, ќш шаары\n»санова к.\n“елефондор.: (03222)43567, 43550\nЁл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com\n\n\n\n»нтерактивна€ карта\n\n\n\n\nћеню сайта\n\n Ѕашкы\n Ѕайланыштар\n ѕикирлер\n [AVNk ћ—\n ∆ыSылыктар\n јбитуриент - 2018\n_____\n \n\n\n\n\n\n\nCopyright Y 2018 —айттагы материалдарды т_рд__ максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ћћ ларга жары€лоо сайттын администраци€сынын кат т_р_гндЩг_ уруксаты менен гана ишке ашырылат.\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n–азработка сайта - uDesign.pro\n\n\n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n\n\n\r\n

–еклама

.