ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://ogpi.kg глазами поискового робота

Title страницы: ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

 лючевые слова: ќ√ѕ», ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

Description: ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx\r\nDate: Sun, 20 Jan 2019 13:48:10 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nVary: Accept-Encoding\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=88bt8t2d7lmgr2opgcjo3rgvs1; path=/; domain=.ogpi.kg; HttpOnly\r\nAccess-Control-Allow-Origin: *\r\nX-Powered-By: PleskLin\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.31586694717407

 онтент: \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n Ѕашкы\n Ѕайланыштар\n ќ√ѕ»нин мисси€сы\n\n\n [AVNk ћ—\n ∆јRџЋџ “ј–\n ________\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\nјвторизаци€\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n Ћогин:\n ѕароль:\n Ќе запоминать пароль\n  ир__\n \n \n \n \n  аттоо\n ”нутуSузбу??\n\n\n\n \n \n \n \n “абуу\n \n \n\n\n\n \n\nќш гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты\n \n \n\n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин студенттери япони€да\n \"—туденттерди япони€га жумушка орноштуруу\" борбору тарабынан быйылкы окуу жылынын башынан тартып студенттерге курстар окулуп, анын негизинде экзаменден ЩткЩн студенттер аталган ЩлкЩгЩ жумушка жЩнЩт_л_п жатат P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин студенттери япони€да\n \n \n\n \n \n \n \n \n √уманитардык факультети\n P ‘акультеттин девизи:PPPPPP [ ЩЩнЩрбЩсP билим,P татыктуу тарби€, жигерд__ эмгекk P PЅилим бер__ жана социалдык тармактарга жогорку профессионалдуу тереS теори€лык жана практикалык билимге ээ болгон жогорку мадани€ттуу англис тили жана тарых адистиктери боюнча мугалимдерди жана социалдык кызматкерлерди да€рдоо.\n \n \n \n \n \n √уманитардык факультети\n \n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де бала-бакча жана мектеп мугалимдери _ч_н семинар болуп жатат\n ќш гуманитардык-педагогикалык институтунда Pћектеп мугалимдеринин квалификаци€сын жогорулатуу бЩл_м_ тарабынан, аймактардагыP мектепке чейинки билим бер__ч_ мекеме-ишканалардын кызматкерлери, тарби€чыларыP жана мектептердеги башталгыч класстардын мугалимдери P_ч_н кесиптик чеберчиликти жогорулатуу максатында семинар уюштурулуп жатат. P P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де бала-бакча жана мектеп мугалимдери _ч_н семинар болуп жатат\n \n \n\n \n \n \n \n \n Ѕиологи€ жана хими€ кафедрасы\n  афедранын негизги максаттары: hќкутуучу профессорлордун окуу усулдук иштерин Щрк_ндЩт__. h—туденттердин чыгармачылык менен билим алуусун, алардын м_мк_нч_л_г_н Щрк_ндЩт__ максатында окутуунун жаны технологи€ларын колдонуу.\n \n \n \n \n \n Ѕиологи€ жана хими€ кафедрасы\n \n \n\n \n \n \n \n \n ѕрофессор “ашманбет  ененсариев ќ√ѕ»де конок лекци€ окуду\n “арых илимдеринин доктору, ».јрабаев атындагы  ыргыз мамлекеттик университетинин профессору “ашманбет  ененсариев ќш гуманитардык-педагогикалык институтунда студенттерге  ыргызстандын тарыхы боюнча лекци€ окуду. P\n \n \n \n \n \n ѕрофессор “ашманбет  ененсариев ќ√ѕ»де конок лекци€ окуду\n \n \n\n \n \n \n \n \n ”чурдун улуу педагогдорунан болочок педагогдорго\n ќш гуманитардык-педагогикалык институтунда улуу педагогдор,  ыргыз-“_рк ћанас университетинин профессору ј.јлимбеков жана Ћейлек районундагы 3 мектеп-гимнази€нын директору, энелер мектебинин негиздЩЩч_с_ √.ћадаминов институттун окутуучуларына жана студенттеринеP семинар Щт_шт_. P\n \n \n \n \n \n ”чурдун улуу педагогдорунан болочок педагогдорго\n \n \n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n √уманитардык факультети\n\nP ‘акультеттин девизи:PPPPPP [ ЩЩнЩрбЩсP билим,P татыктуу тарби€, жигерд__ эмгекk P PЅилим бер__ жана социалдык тармактарга жогорку профессионалдуу тереS теори€лык жана практикалык билимге ээ болгон жогорку мадани€ттуу англис тили жана тарых адистиктери боюнча мугалимдерди жана социалдык...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Ѕиологи€ жана хими€ кафедрасы\n\n афедранын негизги максаттары: hќкутуучу профессорлордун окуу усулдук иштерин Щрк_ндЩт__. h—туденттердин чыгармачылык менен билим алуусун, алардын м_мк_нч_л_г_н Щрк_ндЩт__ максатында окутуунун жаны технологи€ларын колдонуу....\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитети\n\nP PP .PPPPPPPPPќ√ѕ»нин алдында т_з_лгЩн ∆аштар комитети  ыргыз –еспубликасынын [ћамлекеттик жаштар са€сатын негиздЩЩk мыйзамынын негизинде т_з_л_п, мамлекеттик жаштар са€сатын ж_рг_з__ максатында ќ√ѕ»нин чегинде Щз_нчЩ структуралык бЩл_м катары кызмат аткарат;...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ќкуу бЩл_м_\n\n[leech=][/leech]P ќкуу бЩл_м_ ќш гуманитардык-педагогикалык институтунунP структуралык бЩл_м_ катары кызмат кылат. ќкуу бЩл_м_ мамлекеттик билим бер__ стандарттарынын, окуу программаларын, окуу пландарынын жана  ыргыз –еспубликасынын жогорку билим бер__ системасынын окуу-методикалык, нормативдик...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ƒене тарби€ жана спорт кафедрасы\n\nP ќ√ѕ»де студенттердин спорттук мелдеши Щт_п жатат 10-но€брь аштар к_н_нЩ жана 17-но€брь студенттерин эл аралык майрамына карата ќш гуманитардык-педагогикалык институтунда студенттер аралык факультеттер ортосундаP спорттукP мелдеш болуп жатат. —порттук мелдеш ƒене тарби€ факультети жана ∆аштар...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ƒ_йшЩндЩр учкан алтын у€\n\n ыргызстандын орто мектептерине педагог адистерди да€рдоонун т_пт__ устаканасы болгон ќш гуманитардык - педагогикалык институтунун тарыхы 1925-жылдан башталат. Pќш гуманитардык - педагогикалык институту  ыргызстандын т_шт_г_ндЩ ќш педагогикалык окуу жайы катарында биринчилерден болуп ачылган. P P...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n ћурунку\n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15\n  ийинки\n\n \n\n „енемдик документтер\n \n26 март 2018 ќ√ѕ»нин к_бЩл_г_ жана уставы\n08 июль 2016 јбитуриенттерди педагогикалык адистиктерге максаттуу кабыл алуу.\n08 июль 2016 ∆ќ∆дордун гранттык орундарына кабыл алуу конкурсу кандайча ЩтЩт?\n06 июль 2016  елишимдик акы боюнча\n04 июль 2016 ∆алпы республикалык тестирлЩЩ жыйынтыгы боюнча ∆огорку окуу жайларга\n04 июль 2016 ќрто кесиптик билим _ч_н кабыл алуунун Ё–≈∆≈Ћ≈–»\n04 июль 2016 ∆огорку билим _ч_н кабыл алуунун Ё–≈∆≈Ћ≈–»\n\n\n\n\n\n\n\n—_рЩт галере€сы\n\n\n\n —еминар-тренинг ќ”– акци€\n \n\n\n  ызматташтык жана эл аралык байланыштар\n \n\n\n »йгиликтер\n \n\n\n ќ√ѕ»\n \n\n\n ‘ото 7\n \n\n\n ‘ото 6\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ќ√ѕ» _н_\n \n\n\n\n\n\n\n ќ√ѕ» педагогикалык кадрларды да€рдоонун борбору\n\nPќ√ѕ» педагогикалык кадрларды да€рдоонун борбору...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n \n\n\n\n\n —туденттер _ч_н\n \n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитети\n\nP PP .PPPPPPPPPќ√ѕ»нин алдында т_з_лгЩн ∆аштар комитети  ыргыз –еспубликасынын [ћамлекеттик жаштар са€сатын негиздЩЩk мыйзамынын негизинде т_з_л_п, мамлекеттик жаштар са€сатын ж_рг_з__ максатында ќ√ѕ»нин чегинде Щз_нчЩ структуралык бЩл_м катары кызмат аткарат;...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитетинин 2016-17-окуу жылындагы аткарган иштери\n\nќ√ѕ»нин ∆аштар комитетинин 2016 2017 окуу жылындагы аткарган иштери боюнча маалымат. P P...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n —туденттик кадрлар бЩл_м_\n\n—туденттик кадрлар бЩл_м_ студенттердин кыймылынан баштар бардык иш аракеттерин кЩзЩмЩлдЩйт...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n \n\n\n\n\n‘акультеттер\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n \n ќ√ѕ»\n \n ќкуу жайдын тарыхы\n »нституттун ишмерд__л_г_\n »нституттун структурасы\n ќкумуштуулар  еSеши\n јдминистраци€лык  еSеш\n Ёл аралык байланыш\n Ѕиздин ЩнЩктЩштЩр\n Ѕухгалтери€ \n  есиптик кошун\n ћаданий-эстетикалык борбор\n [ћурасk телестуди€сы\n [—туд Kgk студенттик газетасы\n \n \n \n \n \n јдминистраци€\n \n –ектор\n ќкуу иштери боюнча проректор\n »лимий жана сырткы байланыштар боюнча проректор\n –ектордун жардамчысы\n „арба иштери боюнча проректор\n ќкуу бЩл_м_\n  адрлар бЩл_м_\n Ѕилим сапаты бЩл_м_\n \n \n \n  итепкана\n \n јбонемент\n ќкуу залдары\n Ёлектрондук китепкана\n \n \n \n \n ‘акультеттер\n \n \n ћатематика жана компьютердик технологи€лар факультети\n “аби€т таануу жана географи€ факультети\n √уманитардык факультети\n ћузыкалык-педагогикалык факультети\n  ыргыз-–осси€ факультети\n ќ√ѕ»нин колледжи\n ƒене тарби€ факультети\n \n \n \n \n  афедралар\n \n »нформатика жана жаSы маалыматтар технологи€сы кафедрасы\n Ёкологи€ жана туризм кафедрасы\n ћузыкалык билим бер__ жана психологи€ кафедрасы\n ƒене тарби€ жана спорт кафедрасы\n ƒене мадани€тынын назари€ты жана усулдук негиздери кафедрасы\n “арых кафедрасы\n јнглис тили жана англис тилин окутуунун усулу кафедрасы\n —оциалдык иштер кафедрасы\n ∆огорку математика жана ћќ” кафедрасы\n  ыргыз тили жана адаби€ты кафедрасы\n  ытай тили кафедрасы\n ќрус тили жана адаби€ты кафедрасы\n Ѕиологи€ жана хими€ кафедрасы\n “абигый илимдер кафедрасы\n Ёкономика жана билим бер__н_н менеджменти кафедрасы\n ѕедагогика кафедрасы\n ”кук таануу коомдук илимдер кафедрасы\n ѕедагогика жана жекече усулдар кафедрасы\n “абигый илимдер кафедрасы\n Ёкономика жана финансы кафедрасы\n ƒ_йнЩл_к тилдер кафедрасы\n ћамлекеттик тилдер кафедрасы\n ћатематика жана информатика\n \n \n \n \n \n Ѕорборлор\n \n Ёгеменд__  ыргызстан борбору\n ”луттук рух борбору\n “илди (кытай, англис, орус) интенсивдик Щн_к.борбору\n ћузыкалык маданий-эстетикалык борбор\n ќкутуунун инноваци€лык технологи€лары борбору\n ћанас таануу борбору\n јйтматов таануу борбору\n Ёкологи€лык борбор\n Ћидерликке _йрЩт__ борбору\n ћеди€ борбору\n ∆андуу бурч борбору\n јмерика таануу борбору\n –осси€ таануу борбору\n [Ёркk спорт клубу\n \n \n \n \n јбитуриенттерге\n \n јдистиктер\n  елишимдик акынын кЩлЩм_\n  абыл алууда керектел__ч_ документтер\n  абыл алуу комисси€сы\n \n \n \n Ёлектрондук материалдар\n \n Ёлектрондук материалдар\n \n \n \n \n \n —туденттер _ч_н\n \n ∆аштар комитети\n ќ√ѕ»нин мыкты студенттери\n ∆атакана\n  улактандыруулар, жары€лар\n —туденттик жашоо\n —туденттер _ч_н кеSештер\n —туденттик кадрлар бЩл_м_\n \n \n \n \n »лимий иштер\n \n [ќ√ѕ»нин жарчысыk илимий журналы\n ќ√ѕ»нин илим изилдЩЩч_лЩр_ жана аспиранттары\n \n \n \n ƒистанттык билим бер__\n \n \n Ѕиздин б_т_р__ч_лЩр\n \n —ыймыктуу б_т_р__ч_лЩр_б_з\n Ѕ_т_р__ч_лЩр менен байланыш\n \n \n \n \n ”сулкана\n \n ћыкты усулчулар жана алардын эмгектери\n Ёлектрондук рессурстар\n “аалим + журналы\n ”сулдук жардам\n \n \n \n \n ∆аSылыктар\n \n \n „енемдик документтер\n јбитуриент-2018\n Ёл аралык байланыштар\n\n\n\n\n\n¬идео блогу\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\nјудио блогу\n\n \n\n \n\n\n\n\n—урамжылоо\n \n ќ√ѕ»нин ишмердуулугуно баа бериниз\n \n \n Ён жакшы ∆акшы ќрто Ќачар јйта албайм\n \n \n \n \n \n \n ƒобуш бер__\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\nѕайдалуу ссылкалар\n\n\nќ√ѕ»нин уставы \n ќ√ѕ»нин студентинин маалымат китеби \nёридикалык жакты кайра катоо жЩн_ндЩ  ^ЅШЋ^  \n∆алпы республикалык тестирлЩЩн_н_ жыйынтыгы менен кабыл алууну on-line кЩр__ \n\" ыргыз –еспубликасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жЩнгЩ салуучу укуктук ченемдик актыларга ЩзгЩрт__лЩрд_ киргиз__ жЩн_ндЩ\"\n∆ќ∆го кабыл алуу - 2018 / ѕрием в вузы - 2018\n∆огорку кесиптик билим бер__ боюнча мамлекеттик билим бер__ стандарттары\n\" ут билим\" гезити\n\" ут билим\" гезитинин 2011-жылга чейинки архиви\n\n\n\n \n\n∆џ…џЌ“џ  ќ“„≈““ќ–\n\nќш гуманитардык педагогикалык институтунун негизги экономикалык кЩрсЩтк_чтЩр_\n\n\n \n \n\n—ј“џѕ јЋ””Ћј–\n\n‘евраль\nћарт \n\n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\nќ√ѕ»нин дареги\n ыргыз –еспубликасы\n723500, ќш обласу, ќш шаары\n»санова к.\n“елефондор.: (03222)43567, 43550\nЁл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com\n\n\n\n»нтерактивна€ карта\n\n\n\n\nћеню сайта\n\n Ѕашкы\n Ѕайланыштар\n ѕикирлер\n [AVNk ћ—\n ∆ыSылыктар\n јбитуриент - 2018\n_____\n \n\n\n\n\n\n\nCopyright Y 2018 —айттагы материалдарды т_рд__ максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ћћ ларга жары€лоо сайттын администраци€сынын кат т_р_гндЩг_ уруксаты менен гана ишке ашырылат.\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n–азработка сайта - uDesign.pro\n\n\n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n\n\n\r\n

–еклама

.