ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://ogpi.kg глазами поискового робота

Title страницы: ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

 лючевые слова: ќ√ѕ», ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

Description: ќш √уманитардык ѕедагогикалык »нституту

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx\r\nDate: Thu, 20 Jun 2019 11:52:20 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nVary: Accept-Encoding\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=9pq1bu7mti1vm20jhpoo1ritl1; path=/; domain=.ogpi.kg; HttpOnly\r\nAccess-Control-Allow-Origin: *\r\nX-Powered-By: PleskLin\r\n

¬рем€ отклика (с): 1.1905710697174

 онтент: \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n Ѕашкы\n Ѕайланыштар\n ќ√ѕ»нин мисси€сы\n\n\n [AVNk ћ—\n ∆јRџЋџ “ј–\n ________\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\nјвторизаци€\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n Ћогин:\n ѕароль:\n Ќе запоминать пароль\n  ир__\n \n \n \n \n  аттоо\n ”нутуSузбу??\n\n\n\n \n \n \n \n “абуу\n \n \n\n\n\n \n\nќш гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты\n \n \n\n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин окутуучулары “аджикстанда\n 2019-жылдын 3-5-май к_ндЩр_ “аджик –еспубликасынын ƒушанбе шаарында болуп ъткънP¬опросы физической и координационной химииPдеп аталганP IV Ёл јралык илимий-практикалык конференци€га ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун профессордук-окутуучулук жамаатынан атайын делегаци€ барып катышып келишти. P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин окутуучулары “аджикстанда\n \n \n\n \n \n \n \n \n “арых кафедрасы 3\n 2019- жылдынP 25- €нварь к_н_P ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун ректору «улуев Ѕекмурза Ѕекболотовичти 13.00.01-жалпыP педагогика,P педагогиканынP жанаP билим бер__н_нP тарыхыP адистиги боюнча XIX кылымдынPP экинчи жарымындагыP жана PPXXP кылымдынP башындагыP билимP бер__PP тармагынынP тарыхыйP Щн_г_ш_P (‘ергана ЩрЩЩн_н_н мисалында)P аталышындагыP педагогикаP илимдерининP докторуP окумуштуулукP даражасынP изденипP алууP _ч_н жазылганP докторлук диссертаци€сынP ийгиликт__ коргоду . P\n \n \n \n \n \n “арых кафедрасы 3\n \n \n\n \n \n \n \n \n “арых кафедрасы\n PPЅелек —олтоноевдинP 140 жылдыгына карата : [ Ѕ.—олтоноевдин кыргыз тарыхын изилдЩЩгЩ кошконP салымыkP 26.09.2018 был организован  руглый стол на тему [—оциокультурное измерение ≈јЁ—: молодЄжные образы будущегоk организован круглый стол фондом [≈вразийцы нова€ волнаk совместно с ƒепартаментом ћеждународных св€зей и инвестиций ќшского гуманитарно-педагогического института. Ќа круглом столе выступили такие видные ученые, политические де€тели  ыргызстана и –оссии, как д.и.н., профессор Ѕ.ј.\n \n \n \n \n \n “арых кафедрасы\n \n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин студенттери Шзбекстанда\n ќ√ѕ»нин тарых адистигинде окуган студенттер жана окутуучулар Шзбекстандын  оконд жана —амарканд шаарларынын тарыхый жайлары менен таанышып келишти. P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»нин студенттери Шзбекстанда\n \n \n\n \n \n \n \n \n ¬ќЋ≈…ЅќЋ ћ≈Ћƒ≈Ў». Ё∆≈ ≈Ћ≈– II ќ–”Ќ ћ≈Ќ≈Ќ\n ќш шаарында ЩткЩн ЩлкЩн_н т_шт_к аймагындагы ∆ќ∆дордун 40 жаштан жогорку курактагы эжекелердин волейбол боюнча мелдешинде ќ√ѕ»нин командасы II орунда камсыздашты. P\n \n \n \n \n \n ¬ќЋ≈…ЅќЋ ћ≈Ћƒ≈Ў». Ё∆≈ ≈Ћ≈– II ќ–”Ќ ћ≈Ќ≈Ќ\n \n \n\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де перилердин сынагы Щтт_\n 30-апрель ќш улуттук драма театрында ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун факультеттери ортосунда [ќ√ѕ» периси-2019k кароо сынагы болуп Щтт_. P\n \n \n \n \n \n ќ√ѕ»де перилердин сынагы Щтт_\n \n \n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n “арых кафедрасы 3\n\n2019- жылдынP 25- €нварь к_н_P ќш гуманитардык-педагогикалык институтунун ректору «улуев Ѕекмурза Ѕекболотовичти 13.00.01-жалпыP педагогика,P педагогиканынP жанаP билим бер__н_нP тарыхыP адистиги боюнча XIX кылымдынPP экинчи жарымындагыP жана PPXXP кылымдынP башындагыP билимP бер__PP тармагынынP...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n “арых кафедрасы\n\nPPЅелек —олтоноевдинP 140 жылдыгына карата : [ Ѕ.—олтоноевдин кыргыз тарыхын изилдЩЩгЩ кошконP салымыkP 26.09.2018 был организован  руглый стол на тему [—оциокультурное измерение ≈јЁ—: молодЄжные образы будущегоk организован круглый стол фондом [≈вразийцы нова€ волнаk совместно с ƒепартаментом...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Ёкономика жана социалдык иштер кафедрасы\n\nP PPЁкономика жана финансыPPPP кафедрасы  афедранын девизи: [ алкыбыздын финансылык сабаттуулугун жоюу жана мыкты кесип ээлерин да€рдооk. P  афедранын Pтарыхы. Ѕуйрук 07-02P 96 W 6 01 09 2008 жыл. ќ√ѕ»нин окумуштуулар кеЄешинин 2008 жылдын 5- инюнундагы 7 (W3) токтомунун негизинде окуу...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Ёкономика жана финансы кафедрасы фото\n\nP P P PP Ёкономика жана финансы кафедрасы с_рЩттЩр...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Ѕашталгыч класстын педагогикасы жана мамлекеттик тилдер кафедрасы\n\nP  олледждин [Ѕашталгыч класстын педагогикасы жана мамлекеттик тилk кафедрасы ќш шаарынын к_н_нЩ карата „. јйтматовд 90 жылдыгына араналып ЩткЩр_лгЩн [Ёне тил жана јйтматовk аттуу 3 айлык кароо сынагында....\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n “аби€т таануу жана географи€ факультети\n\n‘акультеттин мисси€сы: PPPPPPPPPPPP  елечектеги коомдун талабына ылайык, б_г_нк_ к_нд_н табигый илимдер боюнча билим бер__ багытындагы заманбап мугалимдерди,экологи€ жана жаратылышты пайдалануу багытындагы адистердиP да€рдоону ишке ашыруу....\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n ћурунку\n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16\n  ийинки\n\n \n\n „енемдик документтер\n \n31 март 2019 ќ√ѕ»нин нормативдик документтери\n26 март 2018 ќ√ѕ»нин к_бЩл_г_ жана уставы\n08 июль 2016 јбитуриенттерди педагогикалык адистиктерге максаттуу кабыл алуу.\n08 июль 2016 ∆ќ∆дордун гранттык орундарына кабыл алуу конкурсу кандайча ЩтЩт?\n06 июль 2016  елишимдик акы боюнча\n04 июль 2016 ∆алпы республикалык тестирлЩЩ жыйынтыгы боюнча ∆огорку окуу жайларга\n04 июль 2016 ќрто кесиптик билим _ч_н кабыл алуунун Ё–≈∆≈Ћ≈–»\n04 июль 2016 ∆огорку билим _ч_н кабыл алуунун Ё–≈∆≈Ћ≈–»\n\n\n\n\n\n\n\n—_рЩт галере€сы\n\n\n\n —еминар-тренинг ќ”– акци€\n \n\n\n  ызматташтык жана эл аралык байланыштар\n \n\n\n »йгиликтер\n \n\n\n ќ√ѕ»\n \n\n\n ‘ото 7\n \n\n\n ‘ото 6\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ќ√ѕ» _н_\n \n\n\n\n\n\n\n ќ√ѕ» педагогикалык кадрларды да€рдоонун борбору\n\nPќ√ѕ» педагогикалык кадрларды да€рдоонун борбору...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n \n\n\n\n\n —туденттер _ч_н\n \n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитети\n\nP PP .PPPPPPPPPќ√ѕ»нин алдында т_з_лгЩн ∆аштар комитети  ыргыз –еспубликасынын [ћамлекеттик жаштар са€сатын негиздЩЩk мыйзамынын негизинде т_з_л_п, мамлекеттик жаштар са€сатын ж_рг_з__ максатында ќ√ѕ»нин чегинде Щз_нчЩ структуралык бЩл_м катары кызмат аткарат;...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ∆аштар комитетинин 2016-17-окуу жылындагы аткарган иштери\n\nќ√ѕ»нин ∆аштар комитетинин 2016 2017 окуу жылындагы аткарган иштери боюнча маалымат. P P...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n —туденттик кадрлар бЩл_м_\n\n—туденттик кадрлар бЩл_м_ студенттердин кыймылынан баштар бардык иш аракеттерин кЩзЩмЩлдЩйт...\n\n\n\n\n енерирээк\n\n\n\n \n\n\n\n\n‘акультеттер\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n \n ќ√ѕ»\n \n ќкуу жайдын тарыхы\n »нституттун ишмерд__л_г_\n »нституттун структурасы\n ќкумуштуулар  еSеши\n јдминистраци€лык  еSеш\n Ёл аралык байланыш\n Ѕиздин ЩнЩктЩштЩр\n Ѕухгалтери€ \n  есиптик кошун\n ћаданий-эстетикалык борбор\n [ћурасk телестуди€сы\n [—туд Kgk студенттик газетасы\n \n \n \n \n \n јдминистраци€\n \n –ектор\n ќкуу иштери боюнча проректор\n »лимий жана сырткы байланыштар боюнча проректор\n –ектордун жардамчысы\n „арба иштери боюнча проректор\n ќкуу бЩл_м_\n  адрлар бЩл_м_\n Ѕилим сапаты бЩл_м_\n \n \n \n  итепкана\n \n јбонемент\n ќкуу залдары\n Ёлектрондук китепкана\n \n \n \n \n ‘акультеттер\n \n \n ћатематика жана компьютердик технологи€лар факультети\n “аби€т таануу жана географи€ факультети\n √уманитардык факультети\n ћузыкалык-педагогикалык факультети\n  ыргыз-–осси€ факультети\n ќ√ѕ»нин колледжи\n ƒене тарби€ факультети\n \n \n \n \n  афедралар\n \n »нформатика жана жаSы маалыматтар технологи€сы кафедрасы\n Ёкологи€ жана туризм кафедрасы\n ћузыкалык билим бер__ жана психологи€ кафедрасы\n ƒене тарби€ жана спорт кафедрасы\n ƒене мадани€тынын назари€ты жана усулдук негиздери кафедрасы\n “арых кафедрасы\n јнглис тили жана англис тилин окутуунун усулу кафедрасы\n —оциалдык иштер кафедрасы\n ∆огорку математика жана ћќ” кафедрасы\n  ыргыз тили жана адаби€ты кафедрасы\n  ытай тили кафедрасы\n ќрус тили жана адаби€ты кафедрасы\n Ѕиологи€ жана хими€ кафедрасы\n “абигый илимдер кафедрасы\n Ёкономика жана билим бер__н_н менеджменти кафедрасы\n ѕедагогика кафедрасы\n ѕедагогика жана жекече усулдар кафедрасы\n “абигый илимдер кафедрасы\n Ёкономика жана социалдык иштер кафедрасы\n ƒ_йнЩл_к тилдер кафедрасы\n Ѕашталгыч класстын педагогикасы жана мамлекеттик тил кафедрасы\n »нформатика жана математика\n \n \n \n \n \n Ѕорборлор\n \n Ёгеменд__  ыргызстан борбору\n ”луттук рух борбору\n “илди (кытай, англис, орус) интенсивдик Щн_к.борбору\n ћузыкалык маданий-эстетикалык борбор\n ќкутуунун инноваци€лык технологи€лары борбору\n ћанас таануу борбору\n јйтматов таануу борбору\n Ёкологи€лык борбор\n Ћидерликке _йрЩт__ борбору\n ћеди€ борбору\n ∆андуу бурч борбору\n јмерика таануу борбору\n –осси€ таануу борбору\n [Ёркk спорт клубу\n \n \n \n \n јбитуриенттерге\n \n јдистиктер\n  елишимдик акынын кЩлЩм_\n  абыл алууда керектел__ч_ документтер\n  абыл алуу комисси€сы\n \n \n \n Ёлектрондук материалдар\n \n Ёлектрондук материалдар\n \n \n \n \n \n —туденттер _ч_н\n \n ∆аштар комитети\n ќ√ѕ»нин мыкты студенттери\n ∆атакана\n  улактандыруулар, жары€лар\n —туденттик жашоо\n —туденттер _ч_н кеSештер\n —туденттик кадрлар бЩл_м_\n \n \n \n \n »лимий иштер\n \n [ќ√ѕ»нин жарчысыk илимий журналы\n ќ√ѕ»нин илим изилдЩЩч_лЩр_ жана аспиранттары\n \n \n \n ƒистанттык билим бер__\n \n \n Ѕиздин б_т_р__ч_лЩр\n \n —ыймыктуу б_т_р__ч_лЩр_б_з\n Ѕ_т_р__ч_лЩр менен байланыш\n \n \n \n \n ”сулкана\n \n ћыкты усулчулар жана алардын эмгектери\n Ёлектрондук рессурстар\n “аалим + журналы\n ”сулдук жардам\n \n \n \n \n ∆аSылыктар\n \n \n „енемдик документтер\n јбитуриент-2018\n Ёл аралык байланыштар\n  онкурстук шайлоолор\n\n\n\n\n\n¬идео блогу\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\nјудио блогу\n\n \n\n \n\n\n\n\n—урамжылоо\n \n ќ√ѕ»нин ишмердуулугуно баа бериниз\n \n \n Ён жакшы ∆акшы ќрто Ќачар јйта албайм\n \n \n \n \n \n \n ƒобуш бер__\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\nѕайдалуу ссылкалар\n\n\nќ√ѕ»нин уставы \n ќ√ѕ»нин студентинин маалымат китеби \nёридикалык жакты кайра катоо жЩн_ндЩ  ^ЅШЋ^  \n∆алпы республикалык тестирлЩЩн_н_ жыйынтыгы менен кабыл алууну on-line кЩр__ \n\" ыргыз –еспубликасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жЩнгЩ салуучу укуктук ченемдик актыларга ЩзгЩрт__лЩрд_ киргиз__ жЩн_ндЩ\"\n∆ќ∆го кабыл алуу - 2018 / ѕрием в вузы - 2018\n∆огорку кесиптик билим бер__ боюнча мамлекеттик билим бер__ стандарттары\n\" ут билим\" гезити\n\" ут билим\" гезитинин 2011-жылга чейинки архиви\n\n\n\n \n\n∆џ…џЌ“џ  ќ“„≈““ќ–\n\nќш гуманитардык педагогикалык институтунун негизги экономикалык кЩрсЩтк_чтЩр_\n\n\n \n \n\n—ј“џѕ јЋ””Ћј–\n\n‘евраль\nћарт \n\n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\nќ√ѕ»нин дареги\n ыргыз –еспубликасы\n723500, ќш обласу, ќш шаары\n»санова к.\n“елефондор.: (03222)43567, 43550\nЁл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com\n\n\n\n»нтерактивна€ карта\n\n\n\n\nћеню сайта\n\n Ѕашкы\n Ѕайланыштар\n ѕикирлер\n [AVNk ћ—\n ∆ыSылыктар\n јбитуриент - 2018\n_____\n \n\n\n\n\n\n\nCopyright Y 2018 —айттагы материалдарды т_рд__ максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ћћ ларга жары€лоо сайттын администраци€сынын кат т_р_гндЩг_ уруксаты менен гана ишке ашырылат.\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n–азработка сайта - uDesign.pro\n\n\n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n\n\n\r\n

–еклама

.