ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://www.roza.kg глазами поискового робота

Title страницы: ћќ‘ "»нициатива –озы ќтунбаевой" »...

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.6.2\r\nDate: Sat, 18 Aug 2018 06:24:59 GMT\r\nContent-Type: text/html\r\nConnection: close\r\nVary: Accept-Encoding\r\nX-Powered-By: PHP/5.2.17\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=9d0186138c3651fbe4c64673e4ed2379; path=/\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: RElang=kg\r\nVary: Accept-Encoding\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.18385791778564

 онтент: \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n English\r\n –усский\r\n  ыргызча\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n ‘онд\nЌегиздЩЩч_н_н кайрылуусу\nЌегиздЩЩч_\nШнЩктЩштЩр\n∆ылдык отчеттор\n2012-жылдын отчету\n2014-жылдын отчету\n2015-жылдын отчету\n2016-жылдын отчету\n2017-жылдын отчету\n\n\nƒолбоорлор телебер__н_\n∆ооп байланыш\n\n\nѕресс-центр\n∆аSылыктар\nѕресс-релиздер\nјнонстор жана жары€лар\n„ыгыш сЩздЩр жана докладдар\n¬идео\n—_рЩт галере€сы\n\n\nƒемилгелер\n елечек муунга инвестици€лоо\nћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n[∆айлоодогу балдар бакчаларыk\n[ ЩчмЩ Щн_г__ борборуk\n[Ёко-долбоорk\nЅилим фестивалы\n[Ѕалалык мектебиk\n[–адиомектепk\n[√енийk радиобер__с_\n ыргызстандагы мектеп тамак-ашы\n»нклюзивдик билим бер__\n[јчык китепk\nјларда кандай болду экен?\n\n\n“уруктуу социалдык Щс__\n[Discover Asiak\nќкуу ж_р_штЩр_\n[ћекендештерk\nј€лдардын ”луттук ‘оруму\n[ ыз-келиндер илимде жана техникадаk\n\n\nјрт_рд__л_к жана мадани€т\nЅалдар филармони€сын\nѕоэзи€ кечелери\nЅиздин басылмалар\n∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйт\nЅалдар _ч_н мастер-класстар\n[ћузейдеги жолугушууларk\n итебине адистин пикири\n[ћузыка - элдин дилиk\nЅардыгына арналган адаби€т\n[ЅЩбЩк ырыk\n„оSдор _ч_н лекторий\n\n\nƒемократи€лык башкаруу\nЁкс-президенттик институт\n[”статk долбоору\n оомдук байкоочу кеSештер\n\n\n\n\nЅизге кантип жардам бере аласыз \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n јнонстор\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n јкыркы жаSылыктар\r\n \r\n 13.08.2018\r\n  елечек муундун Щс__с_нЩ салым кошкон ЩнЩктЩштЩр\r\n \r\n Ёлде демилге болсо дагы, ар тараптуу колдоо болбосо, бир нерсени ойдогудай ишке ашыруу м_мк_н эмес. ќшол себептен ∆айлоо Шн_г__ борборлорун ачууда ЩнЩктЩштЩрд_н колдоосуз уюштуруу кыйын.\n∆айлоо Щн_г__ борборлорун окуу процессин ж_рг_з__дЩ, ар кандай мастер-класстарды ЩткЩр__дЩ керектел__ч_ материалдарды ЩнЩктЩштЩр камсыздайт.  умтЩр компани€сы 214 930 сом акча каражатына ∆ети-Шг_з жана “оz райондорунун жайлоо бала бакчаларын канцел€рдык буюмдардан ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n  елечек муундун Щс__с_нЩ салым кошкон ЩнЩктЩштЩр\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовости»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 13.08.2018\r\n ”луттук  ызыл јй коомунун ыкты€рчылары жайлоо бала бакчаларында\r\n \r\n ∆акында ”луттук  ызыл јй коомунун ыкты€рчылары жайлоо бала бакчаларына барышты. јлар балдарга кесиптин т_рлЩр_н боюнча маалымат берип, ар кесиптин ЩзгЩчЩл_г_нЩ токтолушту.\nћен ар дайым балдарга кубаныч тартуулагым келет. —ебеби азыркы кээ бир жаштардын Щз_лЩр_н пассивд__ алып ж_р_шкЩн_ капа кылаар эле. ќшондуктан, балалык позитивд__ эмоци€ларга толсо, коомдо жакшы таасир берген муун тарби€ланат эмеспи. ќшол себепт__ жайлоо бала бакчаларына ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n ”луттук  ызыл јй коомунун ыкты€рчылары жайлоо бала бакчаларында\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовости»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 11.08.2018\r\n Ѕалдардын ар тараптуу Щн_г__с_нЩ таасир берген ∆айлоо Щн_г__ борборлору\r\n \r\n ∆ыл сайын [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду ишке ашырып жаткан [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлору k ЩнЩктЩштЩрд_н салымы менен ж_рг_з_лЩт. 2018-жылда бул долбоорду [јскар —алымбековдун ‘ондуk колдоого алып, алыскы тоолуу райондордогу балдарга мектепке чейинки зарыл билимди алууга м_мк_нч_л_к т_з__гЩ салымын кошту. Ѕаардыгы болуп 15 ∆айлоо Щн_г__ борборлору 150 000 сомго канцел€ри€лык жана окуу куралдар менен камсыз ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n Ѕалдардын ар тараптуу Щн_г__с_нЩ таасир берген ∆айлоо Щн_г__ борборлору\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовости»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 06.08.2018\r\n ѕост релиз [“_шт_ккЩ сапар.  онок мугалим-2018k\r\n \r\n 3 жылдан бери [∆айлоо онугуу борборуk долбоорунун алкагында долбоордун эS мыкты ЩнЩктЩштЩр_н аймактардагы ∆айлоо #н_г__ борборлорун к#рг#з_п, тажрыйба алмашуу жана ал жерлердеги тарыхый- маданий жайлар менен тааныштыруу ишке ашырылууда.\n онок мугалим-2018 к_ндЩл_г_нЩн:\n28.07-2.08 чейин “ундук аймагынан “уштук аймагына 6 адам, “уштуктЩн “ундуккЩ 7 адам бала бакчалардын, балдардын чыгармачылык борборлорунун жетекчилери, тарби€чылары ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n ѕост релиз [“_шт_ккЩ сапар.  онок мугалим-2018k\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 05.08.2018\r\n [Ѕакай Ѕанкk ЩлкЩб_зд_н калк арасында сабаттуулукту жогорулатууга салым кошууда\r\n \r\n Ѕилим деSгээлин жогорулатуу боюнча ЩлкЩб_зд_н ар аймагында ЩткЩр_лгЩн иш чараларды [ Ѕака Ѕанкыk туруктуулук менен колдоп келет. Ѕир нече жылдан бери биздин компани€ ∆айлоо Шн_г__ борборлору билим бер__ долбооруна каржылык жардам кЩрсЩт_п келет. ^ст_б_здЩг_ жылы которулган акча каражаты балдарга ар кандай мастер класстарды ЩткЩр__гЩ чыгармачыл топторду жана мугалимдерди тартууга ошондой эле, тарби€чыларды кыска мЩЩнЩттЩ жайлоо бала ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n [Ѕакай Ѕанкk ЩлкЩб_зд_н калк арасында сабаттуулукту жогорулатууга салым кошууда\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовости»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 01.08.2018\r\n  – экс-ѕрезиденти –.». ќтунбаеванын џсык- Щл облусуна болгон сапары\r\n \r\n 2018-жылдын 28-июлунда  – экс-ѕрезиденти, [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондусунун негиздЩЩч_с_ ќтунбаева –оза »саковна, [ћекендешерk мекендештер форумунун катышуучуларынын чакыруусу боюнча ар жылдык Шр_к фест - 2018k фестивалына катышты. Ѕул жылы ‘естиваль _ч_нч_ ирет џсык- Щл облусунун ∆ети-Шг_з районунун јк-“ерек айылында Щтт_.\n–.». ќтунбаева Щз сЩз_ндЩ фестивалдын уюштуруучуларын жана меймандарын ангын ачылышы менен куттуктап, ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n  – экс-ѕрезиденти –.». ќтунбаеванын џсык- Щл облусуна болгон сапары\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \r\n \r\n \r\n \r\n 31.07.2018\r\n џраазылык\r\n \r\n ќќ \"јйкол Ѕорборунун\" негиздЩЩч_с_  убанычбек ќсмонбековго жаамы мекендештер атынан алкыш айтабыз! јл Щз_н_н ћосква шаарынан чыгуучу \"ƒелова€ аудитори€\" журналынын бир номерин \"ћекендештер-2018\" ‘орумуна толук арнап, аны акысыз чыгарып алып келип берди. ∆урнал чет жактарда ийгиликт__ иштеп жаткан биздин мекендештерибиздин тажырыйбалары, тагдыры,  ыргызстанды Щн_кт_р__гЩ кошуп жаткан салымдары тууралуу абдан мазмундуу жана кызыктуу макалаларды жана ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n џраазылык\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовости»нициативы”стойчивый социальный рост[ћекендештерk \r\n \r\n \r\n \r\n 25.07.2018\r\n  – экс-ѕрезиденти –.». ќтунбаеванын „_й жана “алас областтары боюнча иш сапары\r\n \r\n 2018-жылдын 20-июлунда  ыргыз –еспубликасынын экс-ѕрезиденти, [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун негиздЩЩч_с_ ќтунбаева –оза »саковна  ыргызстандын малчыларынын V –еспубликалык слетуна катышты, слет „_й областынын —уусамыр ЩрЩЩн_ндЩ Щтт_.\n \n—летто –.». ќтунбаева [∆айлоодогу балдарды Щн_кт_р__ борборлорунунk иши жЩн_ндЩ айтып берди, малчылардын слетун тажрыйба алмашуу жана алдыSкы малчыларды жана айыл чарба кооперативдерин ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n  – экс-ѕрезиденти –.». ќтунбаеванын „_й жана “алас областтары боюнча иш сапары\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центр‘отогалере€ \r\n \r\n \r\n \r\n 25.07.2018\r\n  омпаньон Ѕанкы [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлоруk долбоорунун алкагында беш борборду ачууну колдоду\r\n \r\n  омпаньон Ѕанкы [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлоруk долбоорунун алкагында беш борборду ачууну колдоду, анын максаты калкка мектепке чейинки билимди алууга бирдей жеткиликт__л_кт_ камсыз кылуу болуп саналат. ∆айлоодогу балдар бакчаларында жай мезгилин алыскы тоолуу райондордо ЩткЩр_п жаткан малчылардын балдары окутуунун атайын иштелип чыккан программасы боюнча базалык билимдерди алат. ƒолбоорду уюштуруучу болуп [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘ ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n  омпаньон Ѕанкы [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлоруk долбоорунун алкагында беш борборду ачууну колдоду\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовости»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 24.07.2018\r\n [ћекендештер-2018k форуму д_йнЩн_н 20 ЩлкЩс_нЩн келген мигранттарды „олпон-јтада чогултат\r\n \r\n „олпон-јтадагы „ыSгыз јйтматов атындагы [–ух ќрдоk маданий борборунда 8-августтан 9-августка чейин ар жылдагы [ћекендештер-2018k форуму ЩтЩт. јлдыдагы иш-чарадан к_ткЩн _м_т-тилектери жЩн_ндЩ анын уюштуруучулары Ѕишкектеги пресс-конференци€да айтып берди.\nP\nѕрограмма жЩн_ндЩ маалымдоо алдында брифингдин уюштуруучулары жана катышуучулары [јзаттыкk радиосунун курман болгон журналисти ”лан Ёгизбаевди бир м_нЩт унчукпай туруу менен ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n [ћекендештер-2018k форуму д_йнЩн_н 20 ЩлкЩс_нЩн келген мигранттарды „олпон-јтада чогултат\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы”стойчивый социальный рост[ћекендештерk \r\n \r\n \r\n \r\n 24.07.2018\r\n Ѕорбордо жергиликт__ Щз алдынча башкаруу органдарынын (∆ШЅќ) кызматкерлери _ч_н гендердик жана чыр-чатак сезимталдыгын пландаштыруу боюнча тренинг ЩтЩт\r\n \r\n 2018-жылдын 25-27-июлунда [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду жана Ѕ””нун  алк жагынан фонду (ёЌ‘ѕј) ∆ШЅќнун кызматкерлери _ч_н гендердик жана чыр-чатак сезимталдыгын пландаштыруу боюнча тренингди ЩткЩр_п жатат, ал Ѕ””нун агенттиктеринин (ёЌ‘ѕј, ёЌ»—≈‘, Ѕ”” ”Ќѕ) [Ѕишкек шаарынын турак жай конуштарында тынчтыкты жана стабилд__л_кт_ бекемдЩЩ _ч_н социалдык жана гендердик теSчиликти алга илгерилет__k деген биргелешкен долбоорун ишке ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n Ѕорбордо жергиликт__ Щз алдынча башкаруу органдарынын (∆ШЅќ) кызматкерлери _ч_н гендердик жана чыр-чатак сезимталдыгын пландаштыруу боюнча тренинг ЩтЩт\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы \r\n \r\n \r\n \r\n 24.07.2018\r\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘ [ ыргызстандын жайлоолорундагы Щн_кт_р__ борборлоруk темасына арналган видео-роликтердин байгел__ конкурсун жары€лайт\r\n \r\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘ [ ыргызстандын жайлоолорундагы Щн_кт_р__ борборлоруk темасына арналган видео-роликтердин байгел__ конкурсун жары€лайт\n онкурстун башталышы: 2018-жылдын 15-июлу\n онкурстун а€кташы: 2018-жылдын 25-августу\n\n—татистика боюнча  ыргызстанда балдардын 20%ынын гана балдар бакчаларына баруу м_мк_нч_л_г_ бар, айрым областтарда бул цифра андан да аз 14%. јйылдык балдардын, малчылардын балдарынын мектепке чейинки ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘ [ ыргызстандын жайлоолорундагы Щн_кт_р__ борборлоруk темасына арналган видео-роликтердин байгел__ конкурсун жары€лайт\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрјнонсы и объ€влени€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 23.07.2018\r\n [Ѕай-“_ш_мk Ѕанкы [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун ∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлорун 5 жыл бою колдоп келатат\r\n \r\n [Ѕай “_ш_мk Ѕанкы [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду ишке ашырып жаткан [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлору - 2018k долбоорун кезектеги жолу колдоого алды, ал алыскы райондордогу балдарга мектепке чейинки зарыл билимди алууга м_мк_нч_л_к берет.\n \nЅыйылкы жылы [Ѕай “_ш_мk Ѕанкы жайлоодогу 7 Щн_кт_р__ борборуна: Ѕаткен областынын [јк-Ўумкарk, “алас областынын [ЅЩбЩктайk, Ќарын областынын [јйзирекk жана [Ѕирлик - “аазимk, ∆алал-јбад ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n [Ѕай-“_ш_мk Ѕанкы [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун ∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлорун 5 жыл бою колдоп келатат\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовости \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n »здЩЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Ёкс-президенттик институт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [”статk долбоору\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —алым кошуSуздар\r\n\r\n \r\n ћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —адики на джайлоо\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕалачак мектеби\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕилим фестивалы\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [Ёко-долбоорk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйтk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n  –да мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕалдар _ч_н мастер-класстар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [Ѕалдар филармони€сыk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [ѕоэзи€ кечелериk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕиздин басылмалар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n «ћекендештер»\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n «Ѕешик ырлары»\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n ¬идео\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ‘орум ћекендештер-2018\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n [јларда кандай болду экен?k\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [‘онддун долбоорлоруk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Copyright © 2012. «–оза ќтунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду\r\n “ел.: + (996) 312 660 382 E-mail: office@roza.kg Ѕаардык укуктар корголгон \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n

–еклама

.