ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://www.roza.kg глазами поискового робота

Title страницы: ћќ‘ "»нициатива –озы ќтунбаевой" »...

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.12.2\r\nDate: Tue, 18 Jun 2019 01:06:15 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nConnection: close\r\nX-Powered-By: PHP/5.5.38\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=3t49lj3acc2od3vit1kje3h7j1; path=/\r\nSet-Cookie: RElang=kg\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.13388299942017

 онтент: \n \n\n\n\n\n\n \n \n \n \n English\n –усский\n  ыргызча\n \n \n\n \n \n ‘онд\nЌегиздЩЩч_н_н кайрылуусу\nЌегиздЩЩч_\nШнЩктЩштЩр\n∆ылдык отчеттор\n2012-жылдын отчету\n2014-жылдын отчету\n2015-жылдын отчету\n2016-жылдын отчету\n2017-жылдын отчету\n2018-жылдын отчету\n\n\nƒолбоорлор телебер__н_\n∆ооп байланыш\n\n\nѕресс-центр\n∆аSылыктар\nѕресс-релиздер\nјнонстор жана жары€лар\n„ыгыш сЩздЩр жана докладдар\n¬идео\n—_рЩт галере€сы\n\n\nƒемилгелер\n елечек муунга инвестици€лоо\nћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n[∆айлоодогу балдар бакчаларыk\n[ ЩчмЩ Щн_г__ борборуk\n[Ёко-долбоорk\nЅилим фестивалы\n[Ѕалалык мектебиk\n[–адиомектепk\n[√енийk радиобер__с_\n ыргызстандагы мектеп тамак-ашы\n»нклюзивдик билим бер__\n[јчык китепk\nјларда кандай болду экен?\n\n\n“уруктуу социалдык Щс__\n[Discover Asiak\nќкуу ж_р_штЩр_\n[ћекендештерk\nј€лдардын ”луттук ‘оруму\n[ ыз-келиндер илимде жана техникадаk\n[50+k\n\n\nјрт_рд__л_к жана мадани€т\nЅалдар филармони€сын\nѕоэзи€ кечелери\nЅиздин басылмалар\n∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйт\nЅалдар _ч_н мастер-класстар\n[ћузейдеги жолугушууларk\n итебине адистин пикири\n[ћузыка - элдин дилиk\nЅардыгына арналган адаби€т\n[ЅЩбЩк ырыk\n„оSдор _ч_н лекторий\n\n\nƒемократи€лык башкаруу\nЁкс-президенттик институт\n[”статk долбоору\n оомдук байкоочу кеSештер\n\n\n\n\nЅизге кантип жардам бере аласыз \n \n\n \n \n \n\n \n јнонстор\n \n \n \n \n \n\n јкыркы жаSылыктар\n \n 17.06.2019\n ∆айлоолордо [∆айлоо Щн_г__ борборлоруk ачылууда\n \n  ыргызстандын тоолуу райондорунда ∆айлоо Щн_г__ борборлору Щз иштерин баштады.\n–оза ќтунбаеванын демилгеси Ёл аралык коомдук фонду тарабынан демилгеленген,  ыргызстандын жети дубанынын тоолуу райондорунда 100дЩн ашык, балдарды ар тараптуу Щн_кт_р__гЩ багытталган ∆айлоо Щн_г__ борборлору Щз ишин баштоодо.\nЌарын облусунун  очкор районуна караштуу ^кЩк жайлоосундагы јта-бала жайлоо Щн_г__ борборунун ачылышына райондук ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n ∆айлоолордо [∆айлоо Щн_г__ борборлоруk ачылууда\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \n \n \n \n 13.06.2019\n ћектеп-интернатка компьютерлер жана китеп баштыктар белекке берилди\n \n Ѕишкек шаарындагы “.ћолдо атындагы 71 жалпы орто билим бер__ч_ мектеп-интернатына  ытай Ёл –еспубликасынын  ыргызстандагы  итеп нуру кайрымдуулук иш-чарасынын алкагында 10 компьютер жана 800 китеп баштыкча белекке берилди.\n»ш-чарага –оза ќтунбаеванын демилгеси Ёл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору ƒ. ендирбаева, Ѕишкек шаарынын Ѕилим бер__ башкармалыгынын жетекчиси —.ћейрманова,   ѕ Ѕ нын ѕропаганда бЩл_м_н_н министринин туруктуу ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n ћектеп-интернатка компьютерлер жана китеп баштыктар белекке берилди\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центр‘отогалере€ \n \n \n \n 12.06.2019\n √.јйтиев атындагы музейде Щт_п жаткан [’уас€k кЩргЩзмЩдЩн сатылган с_рЩттЩрдЩн т_шкЩн акча-каражаттары ∆айлоо Щн_г__ борборлоруна берилет\n \n Ѕишкек шаарындагы √апар јйтиев атындагы кЩркЩм с_рЩт искусство музейинде ’уас€ салттуу искусствонун каллиграфи€ жана живописи аттуу кЩргЩзмЩ „жунюань маданий баарлашуу борбору, Ѕишкек гуманитардык университетинин алдындагы  онфуций институту,  ытай  аллиграфи€сы Ѕорборази€лык јссоциаци€сы жана ’енань ј€ншоу ∆„  тарабынан уюштурулуп, расмий т_рдЩ 11-июнда ачылды.\nјчылыш аземине –оза ќтунбаеванын демилгеси Ёл аралык коомдук фондунун ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n √.јйтиев атындагы музейде Щт_п жаткан [’уас€k кЩргЩзмЩдЩн сатылган с_рЩттЩрдЩн т_шкЩн акча-каражаттары ∆айлоо Щн_г__ борборлоруна берилет\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы–азнообразие и культура[¬стречи в музееk \n \n \n \n 11.06.2019\n  ыргызстанда активист-мигранттар _ч_н жайкы _йрЩт__ лагерлери ЩткЩр_лЩт\n \n USAIDдин \"јдамдын укугу жана кадыр-баркы\" долбоорунун алкагында мигранттар _ч_н жайкы _йрЩт__ лагерлери ЩткЩр_лЩт.  атышуучулар Щз коомдорунда маселелерди чеч__ _ч_н зарыл болгон, ошондой эле адам укуктарын жана  ыргызстандын эмгек мигранттарынын кызыкчылыктарын жайылтуу _ч_н ар т_рд__ кЩнд_мдЩрд_ _йрЩн_шЩт. Ѕул иш-чарага мигрант болгон, коомдук лидер болууга жана коомдун Щн_г_ш_нЩ салым кошууга да€р болгон 40 коомдук-активд__ жарандар катышат.\n \nЋагерлер Ёл ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  ыргызстанда активист-мигранттар _ч_н жайкы _йрЩт__ лагерлери ЩткЩр_лЩт\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центрјнонсы и объ€влени€ \n \n \n \n 10.06.2019\n –.». ќтунбаева.  ытайдын лидеринин китебинин презентаци€сында с_йлЩгЩн сЩз —и ÷зинпин [ћамлекеттик башкаруу жЩн_ндЩk\n \n –.». ќтунбаева.  ытайдын лидеринин китебинин презентаци€сында с_йлЩгЩн сЩз\n—и ÷зинпин [ћамлекеттик башкаруу жЩн_ндЩk\nЅишкек, 8.06.2019\nЅиздин алдыбызда  ытайдын “Щрагасы,   ѕнын Ѕашкы катчысы —и ÷зиньпиндин демейдегиден башкача, мазмуну боюнча тереS, руху боюнча к_чт__ китеп турат. ћен, дейт ѕрезидент —и, айрым ЩлкЩлЩрд_н лидерлери менен жолукканда, алар т_ш_нЩ албай: [ ытай сы€ктуу ушунчалык зор ЩлкЩн_ кантип башкарууга болот?k деп сурашат. ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n –.». ќтунбаева.  ытайдын лидеринин китебинин презентаци€сында с_йлЩгЩн сЩз —и ÷зинпин [ћамлекеттик башкаруу жЩн_ндЩk\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр¬ыступлени€ и доклады»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n 09.06.2019\n [—и ÷зиньпин мамлекеттик башкаруу жЩн_ндЩk китебинин презентаци€сы жана илимий конференци€ болуп Щтт_\n \n 2019-жылдын 8-юнунда  ыргыз –еспубликасынын ѕрезидентинин ћамлекеттик резиденци€сында кыргыз тилинде жарык кЩргЩн [—и ÷зиньпин мамлекеттик башкаруу жЩн_ндЩk китебинин презентаци€сы жана илимий конференци€ болуп Щтт_.\n ытай лидеринин китебине арналган иш чарага  ыргыз –еспубликасынын ѕрезиденти —.Ў.∆ээнбеков,  ыргыз –еспубликасынын экс-ѕрезиденти, [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ёл аралык коомдук фондунун негиздЩЩч_с_ –.».ќтунбаева,   ѕ ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n [—и ÷зиньпин мамлекеттик башкаруу жЩн_ндЩk китебинин презентаци€сы жана илимий конференци€ болуп Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центр‘отогалере€ \n \n \n \n 06.06.2019\n [STEMдеги айымдар- ыргызстандын келечегиk ‘оруму болурп Щтт_\n \n 2019-жылдын 4-июнунда ».–аззаков атындагы  ыргыз “ехникалык университетинде STEMдеги а€лдар  ыргызстандын келечеги аталышындагы ‘орум болуп Щтт_. »ш чара –оза ќтунбаеванын демилгеси Ёл аралык коомдук фонду тарабынан ж_зЩгЩ ашырылган STEMде кыз-келиндердин м_мк_нч_л_ктЩр_н кеzейт__ жана ролун жогорулатуу долбоорунун алкагында Щтт_. јталган долбоор  ыргыз –еспубликасындагы ј Ў элчилигине караштуу ƒемократи€лык комисси€ тарабынан ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n [STEMдеги айымдар- ыргызстандын келечегиk ‘оруму болурп Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы”стойчивый социальный рост[∆енщина в технике и наукеk \n \n \n \n 05.06.2019\n S“≈ћ: »лимдеги кыз-келиндерге дем\n \n  ыз-келиндердин илим менен технологи€дагы ролу Ѕишкекте ЩткЩн эл аралык жыйында талкууланды.\n \nSTEM деген аталыш илим, технологи€, инженери€ жана математика деген сЩздЩрд_н англисче аталышынын баш тамгаларынан куралган. ј Ў элчилигин колдоосу астында уюштулган STEM боюнча иш-чарага геологи€-минералоги€ илимдеринин доктору, профессор –озали€ ∆ээнчороева,  ыргыз –еспубликасынын энергетика тармагында эмгек ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n S“≈ћ: »лимдеги кыз-келиндерге дем\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости»нициативы”стойчивый социальный рост[∆енщина в технике и наукеk \n \n \n \n 05.06.2019\n »лимде да а€л орду бийик\n \n Ѕ_г_нк_ к_ндЩ  ыргызстанда а€лдар калктын 52%ы т_зЩт, жана ЩтЩ чоS интеллектуалдык потенциалга ээ. Ѕирок, алардын эмгеги тиешел__ деSгээлде бааланбайт. јталган маселе боюнча, б_г_н республикалык деSгээлдеги а€лдардын форуму ЩткЩр_лд_.Ѕешинчи канал - ѕ€тый канал \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n »лимде да а€л орду бийик\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости»нициативы”стойчивый социальный ростЌациональный ‘орум женщин \n \n \n \n 04.06.2019\n Ѕалдарды коргоо к_н_ндЩ борбордо [ ыргызстандын Щн_г__с_нЩ балдардын кошкон салымыk деген балдар фестивалы болуп Щтт_\n \n 2019-жылдын 1-июнунда  – ѕрезидентинин јппараты, [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду жана  ыргызстандагы ёЌ»—≈‘ интернат _йлЩрдЩг_ жана социалдык жактан а€луу _й-б_лЩлЩрдЩг_ 170 бала _ч_н [ ыргызстандын Щн_г__с_нЩ балдардын кошкон салымыk деген балдар фестивалын ЩткЩрд_.\nP\n‘естивалдын ЩзгЩчЩл_г_ жаш меймандар _ч_н алардай эле жаш мугалимдер мастер-класстарды ЩткЩргЩн_ндЩ болду. ’ими€ боюнча кызыктуу тажрыйбалар, бир нече ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n Ѕалдарды коргоо к_н_ндЩ борбордо [ ыргызстандын Щн_г__с_нЩ балдардын кошкон салымыk деген балдар фестивалы болуп Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€ \n \n \n \n 02.06.2019\n Ёкс-президент –оза ќтунбаева балдардын келечегине кам кЩр__гЩ чакырды\n \n Ёкс-президент –оза ќтунбаева 1-июнь Ѕалдарды коргоонун Ёл аралык к_н_нЩ карата атайын макала жазып, балдардын билим алуусу жана саламаттыгына ЩзгЩчЩ кЩS_л бурууга чакырды.\n \nћакалада ЩлкЩдЩг_ _ч жашка чейинки балдардын 44 пайызга жакыны жетишпеген турмушта, керект__ тамак-аш, витамин менен камсыз болбой жашап жатканы айтылат.\n \nЅ_г_н 20 миSге жакын бала жакырчылыкта жашап жатат. јлар айына 1420 сомго бааланган тамактануу _ч_н керект__ рационду алууга ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n Ёкс-президент –оза ќтунбаева балдардын келечегине кам кЩр__гЩ чакырды\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n 01.06.2019\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘нын 2019-жылдын июнуна иш-чараларынын дайджести\n \n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘нын\n2019-жылдын июнуна\nиш-чараларынын дайджести\n \n \n \n1-июнь - [ ыргызстанды Щн_кт_р__гЩ балдардын салымыk балдар фестивалы\n ачан: 1-июнь\n айда:  . Ѕа€линов атындагы –еспубликалык балдар жана Щсп_р_мдЩр _ч_н китепкана\n1-июнда Ѕалдарды эл аралык коргоо к_н_ндЩ чемпион балдар жана [жылдызk балдар интернат _йлЩрдЩг_ 170 бала _ч_н мастер-класс ЩтЩт жана кЩрсЩтмЩл__ оюндарды кЩрсЩтЩт. ∆етим балдар, аз камсыз болгон ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘нын 2019-жылдын июнуна иш-чараларынын дайджести\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости \n \n \n \n\n\n \n \n \n »здЩЩ\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n Ёкс-президенттик институт\n \n \n \n \n \n \n \n [”статk долбоору\n \n \n \n \n \n \n \n \n —алым кошуSуздар\n\n \n ћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n\n \n \n \n \n —адики на джайлоо\n \n \n \n \n Ѕалачак мектеби\n \n \n \n \n Ѕилим фестивалы\n \n \n \n \n \n \n \n [Ёко-долбоорk\n \n \n \n \n \n \n \n [∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйтk\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n  –да мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу\n \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕалдар _ч_н мастер-класстар\n \n \n \n \n \n \n \n \n [Ѕалдар филармони€сыk\n \n \n \n \n \n \n \n \n [ѕоэзи€ кечелериk\n \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕиздин басылмалар\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n «ћекендештер»\n \n \n \n \n «Ѕешик ырлары»\n \n \n \n\n \n \n ¬идео\n\n\n \n \n \n  лючевые факторы успешности женщин в инноваци€х и технологи€х\n\n\n \n \n\n\n \n [јларда кандай болду экен?k\n \n \n \n \n \n \n \n \n [‘онддун долбоорлоруk\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n Copyright © 2012. «–оза ќтунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду\n “ел.: + (996) 312 660 382 E-mail: office@roza.kg Ѕаардык укуктар корголгон \n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n \n\n\n\n

–еклама

.