ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://www.roza.kg глазами поискового робота

Title страницы: ћќ‘ "»нициатива –озы ќтунбаевой" »...

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.12.2\r\nDate: Tue, 23 Oct 2018 08:05:07 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nConnection: close\r\nX-Powered-By: PHP/5.4.45\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=jqf78v5062ntt33os7kh3lb356; path=/\r\nSet-Cookie: RElang=kg\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.25855898857117

 онтент: \n \n\n\n\n\n\n \n \n \n \n English\n –усский\n  ыргызча\n \n \n\n \n \n ‘онд\nЌегиздЩЩч_н_н кайрылуусу\nЌегиздЩЩч_\nШнЩктЩштЩр\n∆ылдык отчеттор\n2012-жылдын отчету\n2014-жылдын отчету\n2015-жылдын отчету\n2016-жылдын отчету\n2017-жылдын отчету\n\n\nƒолбоорлор телебер__н_\n∆ооп байланыш\n\n\nѕресс-центр\n∆аSылыктар\nѕресс-релиздер\nјнонстор жана жары€лар\n„ыгыш сЩздЩр жана докладдар\n¬идео\n—_рЩт галере€сы\n\n\nƒемилгелер\n елечек муунга инвестици€лоо\nћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n[∆айлоодогу балдар бакчаларыk\n[ ЩчмЩ Щн_г__ борборуk\n[Ёко-долбоорk\nЅилим фестивалы\n[Ѕалалык мектебиk\n[–адиомектепk\n[√енийk радиобер__с_\n ыргызстандагы мектеп тамак-ашы\n»нклюзивдик билим бер__\n[јчык китепk\nјларда кандай болду экен?\n\n\n“уруктуу социалдык Щс__\n[Discover Asiak\nќкуу ж_р_штЩр_\n[ћекендештерk\nј€лдардын ”луттук ‘оруму\n[ ыз-келиндер илимде жана техникадаk\n\n\nјрт_рд__л_к жана мадани€т\nЅалдар филармони€сын\nѕоэзи€ кечелери\nЅиздин басылмалар\n∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйт\nЅалдар _ч_н мастер-класстар\n[ћузейдеги жолугушууларk\n итебине адистин пикири\n[ћузыка - элдин дилиk\nЅардыгына арналган адаби€т\n[ЅЩбЩк ырыk\n„оSдор _ч_н лекторий\n\n\nƒемократи€лык башкаруу\nЁкс-президенттик институт\n[”статk долбоору\n оомдук байкоочу кеSештер\n\n\n\n\nЅизге кантип жардам бере аласыз \n \n\n \n \n \n\n \n јнонстор\n \n \n \n \n \n\n јкыркы жаSылыктар\n \n 22.10.2018\n ѕост-релиз [џймандай сырk поэзи€ кечеси болуп Щтт_\n \n 2018-жылдын 19-окт€брында “.—атылганов атындагы  ыргыз ”луттук ‘илармони€сынын кичи залында таанымал акын, журналист  – ∆огорку —отунун  онституци€лык ѕалатасынын судь€сы ∆едигер —аалаевдин џймандай сыр аттуу поэзи€ кечеси болуп Щтт_.\n»ш чара учурунда акын ∆.—аалаев поэзи€ к_йЩрмандарына Щз_н_н ћекен, атуулдук жана философи€лык темалардагы ∆айлоо жана ыр,ћен-кыргызмын, јлтын к_з, Ѕейит башындагы ыймандай сыр, Ѕиз д_йнЩгЩ эмне ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n ѕост-релиз [џймандай сырk поэзи€ кечеси болуп Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центр‘отогалере€»нициативы–азнообразие и культура¬ечера поэзии \n \n \n \n 19.10.2018\n Ёкс-ѕрезидент –.ќтунбаева Ћиссабондо [Ѕиргелешкен коомдо билим бер__ жагынан са€сатты иштеп чыгуу боюнча диалогдорk форумунун ишине катышты\n \n Ёкс-ѕрезидент –.ќтунбаева 16-17-окт€брда Ћиссабондо, ѕортугали€, ћадрид  лубу уюштурган [Ѕиргелешкен коомдо билим бер__ жагынан са€сатты иштеп чыгуу боюнча диалогдор (shared society)k форумунун ишине катышты. ƒиалогдун кЩS_л_н_н борборунда качкындардын, мигранттардын жана убактылуу кЩчкЩн адамдардын билим алуусунун кЩйгЩйлЩр_, жаштарда зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу, анын ичинде санариптик сабаттуулук аркылуу алдын алуу кЩйгЩйлЩр_ турду.\n \n–.». ќтунбаева ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n Ёкс-ѕрезидент –.ќтунбаева Ћиссабондо [Ѕиргелешкен коомдо билим бер__ жагынан са€сатты иштеп чыгуу боюнча диалогдорk форумунун ишине катышты\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n 15.10.2018\n ѕресс релиз [џймандай сырk поэзи€ кечеси\n \n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду ”луттук ‘илармони€ менен биргеликте  ыргызстандагы эл-журтка кеSири белгил__ акын, жазуучулардын жана жаш таланттардын поэтикалык кечелеринин сери€сын тартуулоону улантууда. ћындай кеченин кезектегиси эл ичинде с_ймЩнч_л_ккЩ ээ болгон, таанымал акын , журналист ∆едигер —аалаевдин чыгармачылыгына арналат.\n ече 2018-жылдын 19-окт€брында “.—атылганов атындагы  ыргыз ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n ѕресс релиз [џймандай сырk поэзи€ кечеси\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центрјнонсы и объ€влени€»нициативы–азнообразие и культура¬ечера поэзии \n \n \n \n 11.10.2018\n  ор кылба элим кызыSды.\n \n \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  ор кылба элим кызыSды.\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости \n \n \n \n 05.10.2018\n —узак районунун тургундарын ар т_рд__ азыктардан тамак жасоого _йрЩт_шт_\n \n [ ыргыз –еспубликасында улуттук деSгээлде азык-т_л_к коопсуздугунун жана тамактануунун маселелери боюнча маалымдар болууну жана аны жактоону арттырууk долбоорунун алкагында 1-окт€брдан 3-окт€брга чейин ∆алал-јбад областынын —узак районунун Ѕагыш, —афаровка, ќкт€брь айылдарында улуттук ашкананын 25 тамак-ашын жасоо боюнча иш (мастер-класс) ж_рг_з_лд_.\nP\nЅелгилеп кетели, 25 бенефициарийдин ортосунда туура тамактануу боюнча мурда иштелип чыккан ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n —узак районунун тургундарын ар т_рд__ азыктардан тамак жасоого _йрЩт_шт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€ \n \n \n \n 05.10.2018\n [јк-ќрдодогуk\n \n 2018-жылдын 4-окт€брь к_н_ Ѕишкек шаарынын јк-ќрдо жаSы конушунда џнтымактуу конуштар долбоорунун алкагында –оза ќтунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду , ёЌ‘ѕј жана “ынчтыкты куруу фонду тарабынан јкындар Ѕишкек шаарынын жаSы конуштарында тынчтык, биримдик _ч_н деген аталыштагы иш чара уюштурду.\nјталган иш чара бул конуштагы 96 жаSы мектептин чоS залында Щт_п, ага кыргыз элине таанымал акындар «айырбек јжыматов, Ѕердибек ∆амгырчиев, ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n [јк-ќрдодогуk\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы \n \n \n \n 04.10.2018\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун 2018-жылдын окт€брына иш-чараларынын дайджести\n \n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун\n2018-жылдын окт€брына\nиш-чараларынын дайджести\n \n \n \n1-3-окт€брь - \"25 салттуу тамак\" рецепттер китебин да€рдоо\n айда: ∆алал-јбад областы, —узак району\n»штелип чыккан салттуу тамактарды да€рдоо боюнча —узак районундагы (—афаровка, Ѕагыш, ќкт€брь) 25 бенефициар менен иштЩЩ.\n“елефон: 0555004240 (ќсмоналиева ј., долбоордун ассистенти)\n \n \n4-окт€брь - “урак-жай конуштарынын тургундары менен жолугушуу ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун 2018-жылдын окт€брына иш-чараларынын дайджести\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центрјнонсы и объ€влени€ \n \n \n \n 04.10.2018\n ќтунбаева: џсык- Щл форумунун актуалдуулугу азыр да курч\n \n 4-окт€брда «аманыбыздын залкар жазуучусу „ыSгыз јйтматов жана учурдун чакырыктары аталышындагы III эл аралык џсык- Щл форуму башталат. јга д_йнЩн_н жыйырмадан ашуун мамлекетинен жазуучулар, окумуштуулар, јйтматов изилдЩЩч_лЩр жана са€сатчылар катышары к_т_л__дЩ. ќтуз жылдан ашуун убакыттан бери келе жаткан џсык- Щл форумунун негизги мааниси тууралуу экс-президент –оза ќтунбаева менен маектештик. Ѕер__н_ ћайраш Ѕазлакунова алып барды.\nP\n ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n ќтунбаева: џсык- Щл форумунун актуалдуулугу азыр да курч\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства»нициативы–азнообразие и культураЋитература дл€ всех \n \n \n \n 03.10.2018\n ќтунбаева: [„ыSгыз јйтматов жана анын [џсык- Щл форумунунk мааниси ЩтЩ зор\n \n [„ыSгыз јйтматов жана анын [џсык- Щл форумунунk мааниси ЩтЩ зор. ћындай пикирин экс-президент –оза ќтунбаева ћарал радиосуна берген маегинде билдирди.\nћаалыматка ылайык, эртеS [„ыSгыз јйтматов жана анын [џсык- Щл форумуk: мадани€ттардын диалогу жана цивилизаци€лардын жакындашуусуk аттуу III эл аралык жыйыны башталат. јга д_йнЩн_н жыйырмадан ашуун мамлекетинен жазуучулар, окумуштуулар, јйтматов изилдЩЩч_лЩр жана са€сатчылар катышары к_т_л__дЩ.\n–оза ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n ќтунбаева: [„ыSгыз јйтматов жана анын [џсык- Щл форумунунk мааниси ЩтЩ зор\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства»нициативы–азнообразие и культураЋитература дл€ всех \n \n \n \n 01.10.2018\n [∆олдогу сент€брьk поэзи€ кечеси болуп Щтт_\n \n 2018-жылдын 28-сент€брь к_н_ [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду ”луттук ‘илармони€ менен биргеликте “.—атылганов атныдагы  ыргыз ”луттук филармони€сынын кичи залында эл ичинде с_ймЩнч_л_ккЩ ээ болгон, таанымал акын кыздар Ќарсулуу √ургубаева менен Ќуриза Шм_рбаеванын чыгармачылыгына арналган ∆олдогу сент€брь поэзи€ кечесин ЩткЩрд_.\nјзыркы учурда ћосквада жашап, эмгектенген акын кыздар Ќ.√ургубаева жана ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n [∆олдогу сент€брьk поэзи€ кечеси болуп Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы–азнообразие и культура¬ечера поэзии \n \n \n \n 26.09.2018\n ћектепке чейинки мекемелердин методисттери жана тарби€чылары _ч_н [Ѕалдардын ишмердигинин бардык т_рлЩр_ аркылуу экологи€лык тарби€лооk тренинги Щтт_\n \n Шс_п келаткан муунду тарби€лоодо мектепке чейинки мекеменин тарби€чысы ЩзгЩчЩ роль ойнойт. Ѕалдарыбыздын келечеги анын кЩз карашына, маалыматты берип, балдарды шыктандыра алышына, эмгекке _йрЩтЩ билишине байланыштуу.\n \nЅишкек шаарынын мэри€сынын Ѕилим бер__ башкармалыгынын ћетодикалык кеSеши [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун [√лобалдуу ой ж_г_рт, чЩлкЩмдЩ аракеттен: балдар жана жаштар арасында экологи€лык ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n ћектепке чейинки мекемелердин методисттери жана тарби€чылары _ч_н [Ѕалдардын ишмердигинин бардык т_рлЩр_ аркылуу экологи€лык тарби€лооk тренинги Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[Ёко-проектkЋекторий по экологии дл€ учителей Ѕишкека совместно с ”правлением образовани€ ћэрии Ѕишкека \n \n \n \n\n\n \n \n \n »здЩЩ\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n Ёкс-президенттик институт\n \n \n \n \n \n \n \n [”статk долбоору\n \n \n \n \n \n \n \n \n —алым кошуSуздар\n\n \n ћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n\n \n \n \n \n —адики на джайлоо\n \n \n \n \n Ѕалачак мектеби\n \n \n \n \n Ѕилим фестивалы\n \n \n \n \n \n \n \n [Ёко-долбоорk\n \n \n \n \n \n \n \n [∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйтk\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n  –да мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу\n \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕалдар _ч_н мастер-класстар\n \n \n \n \n \n \n \n \n [Ѕалдар филармони€сыk\n \n \n \n \n \n \n \n \n [ѕоэзи€ кечелериk\n \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕиздин басылмалар\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n «ћекендештер»\n \n \n \n \n «Ѕешик ырлары»\n \n \n \n\n \n \n ¬идео\n\n\n \n \n \n  ор кылба элим кызыSды\n\n\n \n \n\n\n \n [јларда кандай болду экен?k\n \n \n \n \n \n \n \n \n [‘онддун долбоорлоруk\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n Copyright © 2012. «–оза ќтунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду\n “ел.: + (996) 312 660 382 E-mail: office@roza.kg Ѕаардык укуктар корголгон \n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n \n\n\n\n

–еклама

.