ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://www.roza.kg глазами поискового робота

Title страницы: ћќ‘ "»нициатива –озы ќтунбаевой" »...

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.6.2\r\nDate: Fri, 22 Jun 2018 11:24:29 GMT\r\nContent-Type: text/html\r\nConnection: close\r\nVary: Accept-Encoding\r\nX-Powered-By: PHP/5.2.17\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=bfc3baf3772e7e93d1f461e231bab7e0; path=/\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: RElang=kg\r\nVary: Accept-Encoding\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.27673697471619

 онтент: \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n English\r\n –усский\r\n  ыргызча\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n ‘онд\nЌегиздЩЩч_н_н кайрылуусу\nЌегиздЩЩч_\nШнЩктЩштЩр\n∆ылдык отчеттор\n2012-жылдын отчету\n2014-жылдын отчету\n2015-жылдын отчету\n2016-жылдын отчету\n2017-жылдын отчету\n\n\nƒолбоорлор телебер__н_\n∆ооп байланыш\n\n\nѕресс-центр\n∆аSылыктар\nѕресс-релиздер\nјнонстор жана жары€лар\n„ыгыш сЩздЩр жана докладдар\n¬идео\n—_рЩт галере€сы\n\n\nƒемилгелер\n елечек муунга инвестици€лоо\nћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n[∆айлоодогу балдар бакчаларыk\n[ ЩчмЩ Щн_г__ борборуk\n[Ёко-долбоорk\nЅилим фестивалы\n[Ѕалалык мектебиk\n[–адиомектепk\n[√енийk радиобер__с_\n ыргызстандагы мектеп тамак-ашы\n»нклюзивдик билим бер__\n[јчык китепk\nјларда кандай болду экен?\n\n\n“уруктуу социалдык Щс__\n[Discover Asiak\nќкуу ж_р_штЩр_\n[ћекендештерk\nј€лдардын ”луттук ‘оруму\n[ ыз-келиндер илимде жана техникадаk\n\n\nјрт_рд__л_к жана мадани€т\nЅалдар филармони€сын\nѕоэзи€ кечелери\nЅиздин басылмалар\n∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйт\nЅалдар _ч_н мастер-класстар\n[ћузейдеги жолугушууларk\n итебине адистин пикири\n[ћузыка - элдин дилиk\nЅардыгына арналган адаби€т\n[ЅЩбЩк ырыk\n„оSдор _ч_н лекторий\n\n\nƒемократи€лык башкаруу\nЁкс-президенттик институт\n[”статk долбоору\n оомдук байкоочу кеSештер\n\n\n\n\nЅизге кантип жардам бере аласыз \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n јнонстор\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n јкыркы жаSылыктар\r\n \r\n 21.06.2018\r\n –оза ќтунбаеванын чет жакта жашап, эмгектенип ж_ргЩн мекендештерге кайрпылуусу\r\n \r\n  ыргыз –еспубликасынын экс-ѕрезиденти, \"–оза ќтунбаеванын демилгеси\" эл аралык коомдук фондунун негиздЩЩч_с_ –оза ќтунбаеванын чет жакта жашап. эмгектенип ж_ргЩн мекендештерге видео-кайрылуусу\n\n \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n –оза ќтунбаеванын чет жакта жашап, эмгектенип ж_ргЩн мекендештерге кайрпылуусу\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрјнонсы и объ€влени€»нициативы”стойчивый социальный рост[ћекендештерk \r\n \r\n \r\n \r\n 19.06.2018\r\n ќкутуучу жана Щн_кт_р__ч_ материалдарды сатып алууда “» ј [∆айлоо Щн_г__ борборлорунаk _ч_нч_ жыл катары менен жардам берип жатат\r\n \r\n “_рк –еспубликасынын ѕремьер-министринин јппаратынын алдындагы  ызматташтык жана Щн_кт_р__ боюнча т_рк башкармалыгы (“» ј, Ѕишкек офиси) оюнчуктарды жана канцел€ри€лык товарларды сатып алууда [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлорунаk _ч_нч_ жыл катары менен колдоо кЩрсЩт_п жатат. Ѕыйылкы жылы “» ј 1 163 800 сом суммасына колдоо кЩрсЩтт_. Ѕул каражаттарга б_тк_л –еспублика боюнча 50 ∆айлоо Щн_г__ борборлору оюнчуктар жана канцел€ри€лык буюмдар менен камсыз ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n ќкутуучу жана Щн_кт_р__ч_ материалдарды сатып алууда “» ј [∆айлоо Щн_г__ борборлорунаk _ч_нч_ жыл катары менен жардам берип жатат\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 17.06.2018\r\n [ арегимде Шр_кзарk чыгармачылык кече болуп Щтт_\r\n \r\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду ”луттук ‘илармони€ менен биргеликте  ыргызстандагы эл-журтка кеSири белгил__ акын, жазуучулардын жана жаш таланттардын поэтикалык кечелеринин сери€сын тартуулоону улантууда. ћындай кеченин кезектегиси эл ичинде с_ймЩнч_л_ккЩ ээ болгон жазуучу,  – јрдак √рамотасынын жана эл аралык бир канча сыйлыктардын ээси “опчуг_л Ўайдуллаеванын чыгармачылыгына арналды.\n\n ече 2018-жылдын 14-июнунда ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n [ арегимде Шр_кзарk чыгармачылык кече болуп Щтт_\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы–азнообразие и культура¬ечера поэзии \r\n \r\n \r\n \r\n 13.06.2018\r\n ∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлорунда балдарды экологи€лык тарби€лоо\r\n \r\n »юнда республиканын жети областында 100 ∆айлоодогу Щн_кт_р__ борбору Щз ишин баштайт.\nЅыйылкы жылы балдарды жана ата-энелерди экологи€лык тарби€лоого басым жасалат.\nЁкологи€ менен илим балдар жана чоS кишилер _ч_н мастер-класстардын, эксперименттердин, тажрыйбалардын башкы темалары болуп калат.\n»лим менен экологи€дан тышкары, балдарды Щн_кт_р__ программасына кол ЩнЩрч_л_к/кЩркЩм ЩнЩрд_н колдонмо т_рлЩр_, авиа моделдЩЩ, шахмат, каллиграфи€, экологи€, ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n ∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлорунда балдарды экологи€лык тарби€лоо\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 12.06.2018\r\n ј Ўнын  –дагы Ёлчилиги [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлорунаk кыргыз тилиндеги 1200 китепти тартуулады\r\n \r\n ј Ўнын  –дагы Ёлчилиги жайлоодогу балдар бакчаларындагы балдарды катары менен эки жылдан бери Щз_н_н китептери менен кубандырууда. ј Ўнын  ыргызстандагы Ёлчилигинин кЩмЩг_ менен чыгарылган тЩрт аталыштагы жалпы саны 1200 нуска болгон китептерди ј Ўнын  –дагы Ёлчилиги [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘нын [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлоруk долбооруна белекке берди.  итептердин аталыштары: ƒоктор —ьюз [Ёртель ташбакасыk, ∆аклин  елли [ елпурнии ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n ј Ўнын  –дагы Ёлчилиги [∆айлоодогу Щн_кт_р__ борборлорунаk кыргыз тилиндеги 1200 китепти тартуулады\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы»нициативы»нвестиции в будущие поколени€[—адики на джайлооk \r\n \r\n \r\n \r\n 12.06.2018\r\n  ЩS_л айтабыз\r\n \r\n ”шул к_ндЩр_ балдар адаби€ты оор жоготууга учурады. 67 жаш курагында таланттуу акын јсек  азиев д_йнЩ салды. јл џсык- Щл облусунун ∆ети-Шг_з районунун „ырак айылында тЩрЩлгЩн. „ыгармачылыкка жетилген курагында аралашса да балдарга , жаштарга арналган ырлардан турган 30 китепти жазып, жарыкка чыгарууга жетишкен.\nјнын ∆ети-Шг_з кайрыктарыk (2000),[Ѕалбай баатырдын керээзиk (2003),[—арногоевка салам катk (2003),[јйтылбай калган ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n  ЩS_л айтабыз\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы \r\n \r\n \r\n \r\n 05.06.2018\r\n [ арегимде Шр_кзарk - чыгармачылык кечеси\r\n \r\n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду ”луттук ‘илармони€ менен биргеликте  ыргызстандагы эл-журтка кеSири белгил__ акын, жазуучулардын жана жаш таланттардын поэтикалык кечелеринин сери€сын тартуулоону улантууда. ћындай кеченин кезектегиси эл ичинде с_ймЩнч_л_ккЩ ээ болгон жазуучу,  – јрдак √рамотасынын жана эл аралык бир канча сыйлыктардын ээси “опчуг_л Ўайдуллаеванын чыгармачылыгына арналмакчы.\n ече ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n [ арегимде Шр_кзарk - чыгармачылык кечеси\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрјнонсы и объ€влени€»нициативы–азнообразие и культура¬ечера поэзии \r\n \r\n \r\n \r\n 04.06.2018\r\n –оза ќтунбаева [√рузин мадани€тынын к_ндЩр_k кЩргЩзмЩс_нЩ барды\r\n \r\n [јсанбайk борборунун галере€сында [√рузин мадани€тынын к_ндЩр_k кЩргЩзмЩс_н_н ачылышы болду.  – Ёкс-ѕрезиденти –.».ќтунбаева саламдашуу менен сЩз с_йлЩп, ушундай иш-чараларды ЩткЩр__ руханий жактан Щс__гЩ жана мадани€ттардын Щз ара байышына т_ртк_ болот деп белгиледи.\n \n ЩргЩзмЩдЩ ар кандай медиаларда иштеген _ч с_рЩтч_н_н иштери сунуш кылынган.\n \n—_рЩтч_лЩр √рузи€нын мадани€тынын байлыгын жана назиктигин чагылдырып турат. Ќино  ипшидзе ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n –оза ќтунбаева [√рузин мадани€тынын к_ндЩр_k кЩргЩзмЩс_нЩ барды\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \r\n \r\n \r\n \r\n 01.06.2018\r\n џсык- Щлд_н жээгинде [∆айлоо Щн_г__ борборлоруk долбоорунун алкагында республикалык конференци€ болуп Щтт_\r\n \r\n џсык- Щлд_н жээгинде –езиденци€ 2 мамлекеттик резиденци€сында 2018-жылдын 29-30-майында [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фондунун [∆айлоо Щн_г__ борборлоруk долбоорунун алкагында Щт_лгЩн –еспубликалык конференци€ ишин а€ктады.\n»ш-чараны  ыргызстандагы јга ’ан ‘онду, ”луу Ѕритани€нын Ѕишкектеги Ёлчилигинин (DFID) колдоосу менен[–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду ЩткЩзд_.\n»ш-чарага ыргыз –еспубликасынын ... \r\n \r\n \r\n ѕр€ма€ ссылка:\r\n џсык- Щлд_н жээгинде [∆айлоо Щн_г__ борборлоруk долбоорунун алкагында республикалык конференци€ болуп Щтт_\r\n ќпубликовано в:\r\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n »здЩЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Ёкс-президенттик институт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [”статk долбоору\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —алым кошуSуздар\r\n\r\n \r\n ћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —адики на джайлоо\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕалачак мектеби\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕилим фестивалы\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [Ёко-долбоорk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйтk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n  –да мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕалдар _ч_н мастер-класстар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [Ѕалдар филармони€сыk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [ѕоэзи€ кечелериk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕиздин басылмалар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n «ћекендештер»\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n ¬идео\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ƒобро пожаловать!\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n [јларда кандай болду экен?k\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [‘онддун долбоорлоруk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Copyright © 2012. «–оза ќтунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду\r\n “ел.: + (996) 312 660 382 E-mail: office@roza.kg Ѕаардык укуктар корголгон \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n

–еклама

.