ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://www.lady.kg глазами поискового робота

Title страницы: lady | —издин ишенимд__ курбуSуз

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Mon, 18 Dec 2017 14:50:45 GMT\r\nServer: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.6.30\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Powered-By: PHP/5.6.30\r\nExpires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT\r\nCache-Control: no-cache, must-revalidate\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nContent-Language: ky\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nX-Generator: Drupal 7 (http://drupal.org)\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.3322868347168

 онтент: \n\n\n\n\n\n \n\n \n \n Ѕ»« ∆ќЌ”ЌƒќЅј…ЋјЌџЎ\n \n \n\n \n \n \n Ќавигаци€\n \n —»«ƒ»Ќ »Ў≈Ќ»ћƒ^^  ”–Ѕ”R”«\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n »здЩЩ\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  есип \n \n \n \n \n “асма \n \n \n \n \n ∆еSелер \n \n \n \n \n јтанын кызы \n \n \n \n \n ћенин апам \n \n \n \n \n —урагым келет \n \n \n \n \n ƒен соолук \n \n \n \n \n Ќаристем \n \n \n \n \n Ѕир тамчы \n \n \n \n \n Ћеди shopping \n \n \n \n \n  еSештер \n \n \n \n \n Ѕойдоктор \n \n \n \n \n јSгеме \n \n \n \n \n “агдыр \n \n \n \n \n »нтервью \n \n \n \n \n —улуулук \n \n \n \n \n Ёлестер \n \n \n \n \n —аамалык \n \n \n \n \n јаламда \n \n \n \n \n ѕсихологи€ \n \n \n \n \n ^й-б_лЩ \n \n \n \n \n “ор артында \n \n \n \n \n јшкана \n \n \n \n \n  ош ж_рЩк \n \n \n \n \n  ыз сыры \n \n \n \n \n —ериал \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n јктЄр кЩтЩрЩ алган ж_кт_, алакандай ж_рЩг_ кЩтЩрЩ албады... \n ќоба,  ыргыз улуттук драма театрынын сахнасы жашка жуулду, таланттуу актЄрун жоктоп аSгырап бош калды. Ѕирок Щл_мгЩ айла жок экен, театрдын кЩркЩм жетекчиси, таланттуу актЄр ћарат  озукеевди иш десе ишке тойбой турган 47 жаш курагында арабыздан алып кетти. јктЄрдун к_т__с_з Щл_м_ коюн-колтук алышып кечээ эле жанында ж_ргЩн кесиптештерин нес кылды.\nP\nЌазым ћендебаиров,  ыргыз улуттук драма театрынын директору: »штегенге м_мк_нч_л_г_б_з келгендеPћаке мени таштап кете берди\n Ќазым мырза, сиз жетектеген театр _ч_н оор жоготуу болуп олтурат. ћарат  озукеевди ЩткЩн жумада эле театрдан кЩрд_м эле, бул оку€ кандайча болуп кетти? \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n  липтер\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ќурлан Ќасип, —амара  аримова "Ѕололу бирге" \n \n \n \n јзур "Ёч бир" \n \n \n \n јзур "»ссык куль" \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n √^Ћћј…–јћ: Ѕ”“”ћ Ѕј—ѕј√јЌџЌј  ШЌ^ѕ Ѕ^“ Шћ, Ѕ»–ќ  —ќ ”– ЅќЋ”ѕ  јЋ””ƒјЌ  ќ– ќћ\n \n \n \n \n \n Шз_н_н майып экенине карабай жашоого жалаS жакшы _м_т менен карап, кыйынчылыктарды жеSе билген, алдыга умтула билген инсандар коомубузда саналуу гана. јлардын бири - √_лмайрам. Ёми гана 25 жаштын тамагын ичип, жаштыктын доорун с_р_п олтурчу кезинде √_лмайрамды тубаса оорусу, кийин пайда болгон кЩз оорусу кыйнап келет. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n јлма организмге эмнеси менен пайдалуу?\n \n \n \n \n \n ∆емиштердин ичинен биздин климаттык шартта эS кеSири таралган жемиш алма. јлманы биз жыл бою _збЩй колдонгонго аракет кылабыз. јнткени анын ден-соолукка тийгизген таасири ЩтЩ эле кЩп. јлар кайсылар?\nP \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ∆аныбек јЋџ ”Ћќ¬ƒ”Ќ жубайы ј«»«ј айым: [Ѕалдарымдын жакшылыктарында ∆аныбекти эстеп ыйлаймk\n \n \n \n \n \n ћаркум ∆аныбек јлыкуловдун уулу ћанас јлыкулов атасынын жолун жолдоп чыгармачылыкта алып баруучу, тамада катары тааныла алды. ћына ушул талант жакында _й-б_лЩ куруп чоS той берди. “ойдон кийин эле ћанастын апасы, ∆аныбек јлыкуловдун Щм_рл_к жары јзиза айымды маекке чакырдык. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n јнара „»Ћ≈“»–ќ¬ј, [∆аш кы€лk музыкалык театрынын директору: [Ѕийлеп ж_ргЩн балдардан коркомk\n \n \n \n \n \n ∆аSырган жылы т_з_лгЩн_нЩ 24 жыл толгону турган [∆аш кы€лk элдик _лг_л__ бий ансамбли бул убакка чейин у€сынан ондогон бийчилерди учуруп чыгып, кыргыз мадани€тынын бий тармагына зор салым кошуп келе жатат. јталган бий ансамбли бул убакка чейин [—ейтекk балдар борборунда болсо, Щз алдынча эми бЩл_н_п, [∆аш кы€лk музыкалык театры деген макам алышты. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕаланын иммунитетин кантип кЩтЩр__ керек?\n \n \n \n \n \n јр бир ата-эне баласынын чыS ден соолуктуу болушун каалайт эмеспи. ќшол эле убакта баласынын ден соолугу анын Щз колунда экенин аSдай билбеген ата-энелер бар... \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n —”–ћј: [“ишим кыйшык экенин Щз_м деле билемk\n \n \n \n \n \n 2010-жылы “аалай элеси тобу т_з_л_п, [∆_рЩк сырыk аттуу ырынын кайрыктарын билбеген кыргыз жок эле.  ийин ал топтун иши солгундай т_шт_ да, кЩп убакыттан кийин топтун солисти “отомидин ∆олдошев —урма аттуу кыз менен ырдап чыга баштады. јндан бери —урма топтун солисткасы болуп иштеп жатканына эки жылдын ж_з_ болду. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ќћј–: [ƒианага баш кошконума алиге чейин ишене албай жатамk\n \n \n \n \n \n  _з келип тойлор биринин артынан бири Щт_п, быйыл _й-б_лЩ курган белгил__ инсандар арбын болду. јлардын бири - ырчы ќмар.  анчалаган кыздардын ж_рЩг_н жаралап келе жаткан ырчы с_й_кт__с_нЩ баш кошуп, бактылуу болуп турган кези. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2018-жылы бизди эмне к_тЩт? ∆≈  ≈Ћ≈– » ∆џЋ “ШЋ√Ш„^ЋШ–ƒ^Ќ  Ш«^ ћ≈Ќ≈Ќ\n \n \n \n \n \n Ѕир топ к_ндЩн соS жаSы - 2018-жылдын кел__с_ к_т_л__дЩ. Ѕул жылы ЩлкЩб_здЩ кандай оку€лардын болору сизге да кызык болсо, кЩз_ ачыктардын тЩлгЩ ташына кЩS_л_S_зд_ бурабыз.\nP\n—айдин кызы ∆аSыл: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n —урагым келет\n \n \n \n \n \n ј€лзатынын гинекологго болгон суроолору Щм_р бою т_гЩнбЩсЩ керек. ƒегеним, биздин редакци€га келип т_шкЩн каттардын а€гы _з_лч_дЩй эмес. ќшол каттардын урунттууларына жооп алууну эп кЩрд_к. ќкурмандардын суроолоруна [ћир здоровь€k клиникасынын гинекологу —оурбекова јйпери жооп берди.\nP \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ћайрамдык дасторконго тоюмдуу салаттар\n \n \n \n \n \n јлмурут кошулган салат\n андай азыктар керек?\n айнатылган колбаса: 200 г\nџшталган колбаса: 200 г\nџшталган окорочка: 200 г\nЅадыраS: 1 даана \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n јльбина »ћјЎ≈¬ј: [јрнис экЩЩб_з бири- бирибизден алыстасак урушуп кетебизk\n \n \n \n \n \n ”луттук кыргыз драма театрында эмгектенген актЄр, актриса жубайлардын бири актЄр јрнис  ыдырмаев менен актриса јльбина »машева. ”чурда театрдагы спектаклдерде, кинотасмаларда, телероликтерде роль жаратып, чыгармачылыкта _з_рл__ эмгектенип жаткан жубайлардын жашоосуна кызыктык.\nP \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  айырг_л ”–”ћ јЌќ¬ј: [—ент€брьk бир жылда попул€рдуу телеканалга айланганk\n \n \n \n \n \n  ыргызстандагы алдыSкы телеканалдардын арасына [—ент€брьk телеканалы кошулуп, коомчулуктун кЩп кЩргЩн каналына айланган эле. “илекке каршы, кЩп ЩтпЩй телеканал жабылып калды. Ѕул жана башка суроолор тууралуу телеканалдын башкы кЩзЩмЩлдЩЩч_с_ менен маек курдук.\n  айырг_л айым, [—ент€брьk телеканалында сиз кандай милдетти аткарчу элеSиз? \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ƒен соолук _ч_н майда, бирок маанил__ нерселер\n \n \n \n \n \n —из маани бербей жасаган майда-барат нерселер ден соолугубузду аздан бузуп отурат. ќшондуктан качан гана ооруп, тЩшЩктЩн тура албай калганда ооруканага барбастан, азыртадан алдын алып, ден соолугуSузга кам кЩр_S_з.\n∆ылмаюу - ооруган жерди басуучу касиетке ээ. јндыктан к_н_гЩ жЩн да болсо к_л_п, дайыма позитивд__ ж_р_S_з. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ќј„ј– ЁЌ≈ Ё ≈Ќƒ»√»R»«ƒ»Ќ 10 Ѕ≈Ћ√»—»\n \n \n \n \n \n јлбетте, ар бир эне Щз_н жакшымын деп эсептейт. јнткени адамдын кемчилиги эч качан Щз_нЩ билинбейт. Ёгер сиз эне катары Щз_S_згЩ баа бере албасаSыз, тЩмЩнк_ макалага кЩз ж_г_рт_S_з. Ѕул пункттардын бир нечеси сизге тиешел__ болсо, Щз_S_зд_ ЩзгЩрт__гЩ аракет кылыSыз.\nP\n1. ЅалаSызды башка балдар менен салыштыра бересиз \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  айсынысы кЩб_рЩЩк пайдалуу:  ј–ј „ј…Ѕџ ∆≈  Ш  „ј…Ѕџ?\n \n \n \n \n \n Ёл арасында: [ ара чай зы€ндуу: тишти саргартат, беттин терисинин т_с_н бузат, организмди алсыздандырат, анткени андагы башка азыктардан алынган керект__ витаминдер менен минералдардын баары чай менен кошо сыртка чыгып кетет. јндыктан аны кЩп ичпеш керек,- деген т_ш_н_к бар экенин баарыбыздын эле кулагыбыз чалып ж_рсЩ керек. „ын эле ушундайбы? \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  офенин сиз билбеген пайдалары\n \n \n \n \n \n  офени биз ысык суусундук катары эле ичип ж_рЩб_з.  ЩрсЩ, кофе жашообуздагы кЩптЩгЩн башка учурларда да жардамга келет экен.\nP\n÷еллюлитке каршы к_рЩш__дЩ \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n —траницы1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n\nкийинки\nакыркы\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n јудио\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ёлмира  айып кызы "—_й__ ыры" \n \n \n јйжамал  абылова, √_лнара  алдарова " ыргызстан" \n \n \n 03 Kiesza Hideaway \n \n \n јйжамал, √_лнара, ƒани€р "_йлЩн иним" \n \n \n Ќурлан Ќасип, —амара  аримова "Ѕололу бирге" \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n\n\n  Щп окулгандар\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n јлыкулдун арзуусу\n \n \n \n \n \n ∆аманынан ж_рЩкт_ эзген оору алып, \n∆акшысынын кадырына жетпедим...\n(јлыкул)\nP \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n \n \n Ёлина:  _йЩЩм бомж болуп кетти\n \n \n \n \n \n  ыз сыры сезимтал кыздын ж_рЩк _н_.  ыз сыры махабаттын таттуу ирмеми.  ыз сыры кызганычтын ж_рЩк муунтуп, ж_л_н сыздаткан кыйноосу. –убрикабыздын кезектеги каарманы жан адамга ооз ачып айта элек сырын ортого салат. Ёлинанын абалына карата ой-пикириSиз болсо, редакци€быздын 0772 16 89 64 номерине байланышка чыгыSыз. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n \n \n ∆аныбек јЋџ ”Ћќ¬ƒ”Ќ жубайы ј«»«ј айым: [Ѕалдарымдын жакшылыктарында ∆аныбекти эстеп ыйлаймk\n \n \n \n \n \n ћаркум ∆аныбек јлыкуловдун уулу ћанас јлыкулов атасынын жолун жолдоп чыгармачылыкта алып баруучу, тамада катары тааныла алды. ћына ушул талант жакында _й-б_лЩ куруп чоS той берди. “ойдон кийин эле ћанастын апасы, ∆аныбек јлыкуловдун Щм_рл_к жары јзиза айымды маекке чакырдык. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n \n \n √ормоналдык бузулуудан пайда болуучу миома жана киста оорулары\n \n \n \n \n \n ”бакыт ЩткЩн сайын т_йш_г_ кЩп а€лзатынын ар кандай ооруларга кЩп кабылып жатышы Щк_н_чт__. ƒарыгерлердин айтымында, а€лзатында кездеш__ч_ оорулар тууралуу маалымат ала ж_рбЩгЩнд_н айынан жатындын оорулары к_ч алып барат. јл оорулардын ичинен миома жана киста илдеттери алдыSкы катарда. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n \n \n —урагым келет\n \n \n \n \n \n  ыздын актыгын, нике т_н_нЩ чейин эч ким менен жыныстык мамилеге барбаганын бир гана кыздык белги далилдейт. “илекке каршы, ал белгиден нике т_н_нЩ чейин ажырап калган кыздар кЩп экенин редакци€бызга келип т_шкЩн каттардан улам билсек болот. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n\n\n \n \n —айтты иштеп чыккан \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

–еклама