ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://risale.on.kg глазами поискового робота

Title страницы: –исале-и Ќур — ыйык  урандын илимий тафсири

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.10.1\r\nDate: Sun, 21 Oct 2018 08:07:42 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nConnection: close\r\nVary: Accept-Encoding\r\nX-Powered-By: PHP/5.3.29\r\nLink: ; rel=\"https://api.w.org/\"\r\n

¬рем€ отклика (с): 1.5305898189545

 онтент: //$start_wp_theme_tmp\r\n\r\n\r\n\r\n//wp_tmp\r\n\r\n\r\n//$end_wp_theme_tmp\r\n?>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n Ѕашкы\nџйык  уран\nћухаммед (—ј¬)\nƒубалар\n—аид Ќурси\n–исале-и Ќур\n¬идео\nјудио\n√аларе€\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n Skip to content\nЅашкы бет\n»слам\n\n ћакалалар\n џйык  уран\n ћухаммад (—ј¬)\n ’адистер\n ƒубалар\n јдаби€т\n\n\n‘икх\n\n јкыйда\n ƒаарат\n Ќамаз\n ќрозо\n «екет\n јжылык\n  урмандык\n  асам, назир, каффарат\n Ќике\n Ќикеге байланыштуу суроолор\n јдал жана арам\n јрам киреше\n ћусулмандын сыпаттары\n „оS к_нЩЩлЩр\n\n\n—аид Ќурси\n–исале-и Ќур\n\n —ЩздЩр китеби\n ћектубат китеби\n Ћемалар китеби\n Ўуалар китеби\n јса-йы ћуса китеби\n  астамону лахикасы\n ћесневи-и Ќурийе китеби\n  ыргызча которулган китептер\n –исале-и Ќурдун —ћ— кызматы\n\n\n√аларе€\n\n ¬идео\n јудио\n\n\nЅЩбЩктЩр _ч_н\n\n  итептер\n ћультфилимдер\n ќюндар\n ¬идеолор\n\n\n—уроо-жооп\n\n  уран  арим боюнча суроо-жооптор\n јкыйда боюнча суроо-жооптор\n ћухаммад —ј¬ боюнча суроо-жооптор\n –исале-и Ќур боюнча суроо-жооптор\n —аид Ќурси боюнча суроо-жооптор\n Ќурчулар боюнча суроо-жооптор\n ‘икх боюнча суроо-жооптор\n Ўари€т боюнча суроо-жооптор\n јр т_рд__ суроо-жооптор\n\n\n∆_ктЩп алуу\nЅайланышуу\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n –исале-и Ќур деген эмне?\n \n \n \n \n \n \n PPP \nPPPPPPPPP –исале-и Ќур кЩр_н_кт__ »слам аалымы Ѕедиуззаман —аид ЌурсининP1926-1949-жылдар арасында жазганP14 томдон турган кЩлЩмд__ эмгектери. јрапчадан которгондо [Ќурдуу китепчелерk деп которулуп, жалпысынан 130 китепчелерден турат. џйык  уранга, ыйман негиздерине каршы багытталган динсиздердин, философтордун бардык суроолоруна таамай жооп бергенPкуттуу  урандын нурдуу тафсири\nPPPPPPPPPPP –исале-и Ќур бул заманда ћусулмандар _ч_н эS биринчи колго алына турган ыймандуулардын колундагы руханий [јлмаз кылычыk.  ылымыбыздын т_ш_н_г_нЩ, заманыбыздын кабыл алуусуна жараша жар салган, сабак берген  уран сабактары \n(Ѕарладагы каттардын тиркемеси 8-бет)\nPPPPPPPPPP –исале-и Ќур  уран менен ’адистен кийинки —ертажы аули€ (ќлу€лардын эS урмат кылган китеби), китептердин —ултаны\n(Ёмирдагтагы каттардын тиркемеси 1 98-бет)\nPPPPPPPPPPPPP–исале-и Ќур т_здЩн-т_з  урандын чалкып жаткан далилдери, к_чт__ бир тафсири ќшол акыйкат илиминин кенчи болгон  урандан илхам болгон жана  урандын берекел__ булагынан агып чыккан маанилеринин котормолору\n(Ўоолалар китеби 686-бет)\n“афсирлер эки т_рд__ болот:P\nЅиринчиси:P урандын ибараларынын, сЩздЩр_н_н, с_йлЩмдЩр_н_н маанилерин ба€ндайт, чечмелейт жана далилдейт.\nЁкинчи т_рдЩг_ тафсирлер болсо:  урандын ыйманга тиешел__ болгон акыйкаттарын к_чт__ далилдер менен ба€ндайт, далилдейт жана чечмелейт. Ѕул т_рдЩг_ тафсирлер ЩтЩ маанил__ јл эми –исале-и Ќур болсо, т_здЩн т_з бул экинчи т_рд_ негиз тутуп, эS кежир философтордун да жаагын жаптырган руханий тафсир.\n(Ўоолалар китеби 515-516-беттер)\n–исале-и Ќур китептери боюнча  ыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатвасы\n\nPPPPPPPP [–исале-и Ќурk китептери џйык  уран а€ттарынын т_ш_нд_рмЩлЩр_, ыйман маселесинде акылга сы€рлык логикалык ой-толгоолор, ар кандай мисалдарды келтир__ менен јллах “аалага болгон ишеничти бекемдеген жазуулар жазылган. [–исале-и Ќурk китептери 14 томдон турат.\nPPPPPPPPPPPPP∆алпысынан Ѕедиуззаман —аид Ќурсинин [–исале-и Ќурk чыгармалар жыйнагы [јхли сунна вал жамаъаk акыйдасына туура келет жана  ыргызстан мусулмандары _ч_н окутулууга жактырылат.\nP\nP ыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи: „убак ажы ∆алилов.\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 15.06.2014\n \n 03.10.2016–исале-и Ќур боюнча суроо-жооптор кыргызча рисале и нур, рисале-и нур деген эмне, –исале-и Ќур эмне \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕоорубуз јллахты таанытат. ¬идео кыргызча\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 09.07.2018\n \n 09.07.2018¬идео, ¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча,  уран тафсири, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n \n \n Ёркин јдам Ѕедиуззаман —аид Ќурси омур ба€ны кыргызча толугу менен\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 09.07.2018\n \n 09.07.2018Ѕедуиззаман —аид Ќурси, ¬идеолор, —аид Ќурси боюнча суроо-жооптор ¬идео кыргызча, ќмур ба€н, рисале и нур видео, —аид Ќурси боюнча суроо-жооптор \n 0 \n \n\n \n \n \n \n ёнус пайгамбар\n \n \n \n \n \n \n \n \n ёнус пайгамбар (јга јллах тааланын саламы болсун) ёнус алейхиссалам јсур мамлекетинин борбору жана маанил__ соода борбору болгон Ќинова калкына жиберилген пайгамбар болгон. јны балык жуткандыгы _ч_н «иннун же болбосо —ахиб-и ’ут деп да аташат. ёнус алейхиссалам тЩрЩлЩ элек мезгилде атасы д_йнЩдЩн кайткан. Ёнеси ал тЩрЩлгЩндЩ жана анын балалык мезгилинде таS \n “олук окуу…\n \n \n \n \n \n \n 19.06.2018\n \n 19.06.2018јдаби€т, ЅЩбЩктЩр _ч_н 0 \n \n \n \n \n \n \n “аасирдуу видео. Ѕейиш нуру\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 17.03.2018\n \n 17.03.2018¬идео, ¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n \n \n Ѕадиуззаман тууралуу 4 сыр. Ѕейиш нуру\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 06.03.2018\n \n 06.03.2018¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча, кыргызча рисале и нур, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n \n \n Ѕисмиллах келмесинин к_ч_. Ѕейиш нуру\n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 06.03.2018\n \n 06.03.2018¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча, кыргызча рисале и нур, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n \n \n „ексиз дары€…Ѕейиш нуру\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 05.03.2018\n \n 05.03.2018¬идео, ¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n \n \n јяЅј… Ѕј“ ∆^–√ШЌ, Ѕ»–ќ   ќќѕ—”« ЅќЋ√ќЌ ”Ћќќ. Ѕейиш нуру\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 05.03.2018\n \n 05.03.2018¬идео, ¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n \n \n Ёшик каккан жылдыз. Ѕейиш нуру\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 05.03.2018\n \n 05.03.2018¬идео, ¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n \n \n »нсандын улуу милдети\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n 05.03.2018\n \n 05.03.2018¬идео, ¬идеолор Ѕейиш нуру, ¬идео кыргызча \n 0 \n \n123›»\n\n \n \n \n \n »здЩЩ\n\n \n Search for:\n \n \n Search\n\nјсмауль ’уснајллах таала  уранда айтат: \r\n\"јллахтын эS сонун ысымдары бар. јндыктан јнын ысымдары менен дуба кылгыла жана јллахтын аттарын атоодо акыйкаттан тайгандарды таштагыла! јлар тез арада кылмышына жараша жазаланышат.\"( уран јъраф 180-а€т)Twitterдеги биздин жаSылыктар “виты пользовател€ @risale_kg\r\n\n Ѕелгилерјгуучу жана акпоочу суулар\nЅедиуззаман —аид Ќурси\nЅейиш нуру\nЅир туугандык\n¬идео кыргызча\n«улкарнайн пайгамбар\n»мам —арахси\n умар ойноо\n уран  арим\n уран деген эмне?\n уран окуу\n уран окууну уйронуу\n уран тафсири\nћухаммад\nћухаммед —ј¬\nЌамаздан кийинки дубалар\nЌур шакирттери\nѕара алуу\nѕророк\n—аид Ќурси боюнча суроо-жооптор\n—_ннЩт\n—_ткорлук\n“ажвид\n“аразадан жана метрден алдоо\n”урулук\nЎайтандын жаратылуусунун сыры эмне?\nџйман деген эмне?\nвежизелер\nгыйбат\nдуа\nдуба\nкыргызча дуба\nкыргызча рисале\nкыргызча рисале и нур\nмужиза\nмусулман мультфильмдери\nнамаз\nнурчулар\nрисале-и нур деген эмне\nрисале и нур видео\nсарамжалдуулук\nскачать\nсЩздЩр китеби\nхадистер\nчынчылдык\n \n\n \n \n\n \n \n \n Ќегизги темалар \n јдаби€т (10)\n\n јдал жана арам (14)\n\n јжылык (16)\n\n јкыйда (20)\n\n јрам киреше (11)\n\n јса-йы ћуса китеби (18)\n\n јудио (3)\n\n Ѕедуиззаман —аид Ќурси (8)\n\n ЅЩбЩктЩр _ч_н (23)\n\n ¬идео (21)\n\n ¬идеолор (17)\n\n √аларе€ (2)\n\n ƒаарат (35)\n\n ƒубалар (12)\n\n ∆_ктЩп алуу (25)\n\n «екет (11)\n\n  асам, назир, каффарат (8)\n\n  астамону лахикасы (1)\n\n  итептер (10)\n\n јраб тилинин башталгыч курсу (4)\n\n\n\n  урмандык (9)\n\n  ыргызча которулган китептер (10)\n\n Ћемалар китеби (8)\n\n ћакалалар (17)\n\n ћектубат китеби (8)\n\n ћесневи-и Ќурийе китеби (4)\n\n ћультфилимдер (16)\n\n ћусулмандын сыпаттары (24)\n\n ћухаммад саллаллоху алейхи вассаламдын мужизалары (4)\n\n Ќамаз (41)\n\n Ќике (18)\n\n ќрозо (19)\n\n ќюндар (5)\n\n ѕайгамбар ћухаммад (—ј¬) (10)\n\n –исале-и Ќур (8)\n\n –исале-и Ќурдун —ћ— кызматы (1)\n\n —ЩздЩр китеби (39)\n\n —уроо-жооп (66)\n\n јкыйда боюнча суроо-жооптор (6)\n\n јр т_рд__ суроо-жооптор (19)\n\n  уран  арим боюнча суроо-жооптор (3)\n\n ћухаммад —ј¬ боюнча суроо-жооптор (1)\n\n Ќурчулар боюнча суроо-жооптор (5)\n\n –исале-и Ќур боюнча суроо-жооптор (6)\n\n —аид Ќурси боюнча суроо-жооптор (7)\n\n ‘икх боюнча суроо-жооптор (16)\n \n Ќикеге байланыштуу суроолор (9)\n\n \n\n Ўари€т боюнча суроо-жооптор (1)\n\n\n\n ‘икх (8)\n\n ’адистер (9)\n\n „оS к_нЩЩлЩр (14)\n\n Ўуалар китеби (8)\n\n џйык  уран (39)\n\n \n \n\n \n \n \n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \n\n \n\n \n \n ќнлайн окуу _ч_н басыSыз[slideshow_deploy id=\'880\'] \n \n\n \n \n ∆аSы материалдар \n \n Ѕоорубуз јллахты таанытат. ¬идео кыргызча\n \n \n Ёркин јдам Ѕедиуззаман —аид Ќурси омур ба€ны кыргызча толугу менен\n \n \n ёнус пайгамбар\n \n \n “аасирдуу видео. Ѕейиш нуру\n \n \n Ѕадиуззаман тууралуу 4 сыр. Ѕейиш нуру\n \n \n Ѕисмиллах келмесинин к_ч_. Ѕейиш нуру\n \n \n „ексиз дары€…Ѕейиш нуру\n \n \n \n \n\n \n \n  омментарийлерBakytbek к записи ”Ћ”” »Ќ—јЌ„ыныбек  озукеев к записи 23-сЩзBakytbek к записи 23-сЩзџйман деген эмне? | NarynINFO к записи џйман деген эмне? \n \n\n \n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n Y –исале-и Ќур - ыйык  урандын илимий тафсири. 2016. \r\n UniWeb студи€ \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\r\n\r\n\r\n

–еклама

.