Поиск по рейтингу:
Логин:
Пароль:
запомнить
Реклама:

Сайт http://risale.on.kg глазами поискового робота

Title страницы: Рисале-и Нур — ыйык Курандын илимий тафсири

Ключевые слова:

Description:

Информация о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.10.1\r\nDate: Sun, 20 Jan 2019 13:34:36 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nConnection: close\r\nVary: Accept-Encoding\r\nX-Powered-By: PHP/5.3.29\r\nLink: ; rel=\"https://api.w.org/\"\r\n

Время отклика (с): 1.5658028125763

Контент: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nРисале-и Нур — ыйык Курандын илимий тафсири\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n Башкы\nЫйык Куран\nМухаммед (САВ)\nДубалар\nСаид Нурси\nРисале-и Нур\nВидео\nАудио\nГаларея\n \n\n \n Search for:\n \n \n Search\n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n  \n \n \n Skip to content \n Башкы бет\nИслам\n\n Макалалар\n Ыйык Куран\n Мухаммад (САВ)\n Хадистер\n Дубалар\n Адабият\n\n\nФикх\n\n Акыйда\n Даарат\n Намаз\n Орозо\n Зекет\n Ажылык\n Курмандык\n Касам, назир, каффарат\n Нике\n Никеге байланыштуу суроолор\n Адал жана арам\n Арам киреше\n Мусулмандын сыпаттары\n ЧоS к_н™™л™р\n\n\nСаид Нурси\nРисале-и Нур\n\n С™зд™р китеби\n Мектубат китеби\n Лемалар китеби\n Шуалар китеби\n Аса-йы Муса китеби\n Кастамону лахикасы\n Месневи-и Нурийе китеби\n Кыргызча которулган китептер\n Рисале-и Нурдун СМС кызматы\n\n\nГаларея\n\n Видео\n Аудио\n\n\nБ™б™кт™р _ч_н\n\n Китептер\n Мультфилимдер\n Оюндар\n Видеолор\n\n\nСуроо-жооп\n\n Куран Карим боюнча суроо-жооптор\n Акыйда боюнча суроо-жооптор\n Мухаммад САВ боюнча суроо-жооптор\n Рисале-и Нур боюнча суроо-жооптор\n Саид Нурси боюнча суроо-жооптор\n Нурчулар боюнча суроо-жооптор\n Фикх боюнча суроо-жооптор\n Шарият боюнча суроо-жооптор\n Ар т_рд__ суроо-жооптор\n\n\nЖ_кт™п алуу\nБайланышуу\n \n\n \n Search for:\n \n \n Search\n\n \n \n \n\n\n \n\n\n \n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n Рисале-и Нур деген эмне?\n \n \n \n \n \n \n PPP \nPPPPPPPPP Рисале-и Нур к™р_н_кт__ Ислам аалымы Бедиуззаман Саид НурсининP1926-1949-жылдар арасында жазганP14 томдон турган к™л™мд__ эмгектери. Арапчадан которгондо [Нурдуу китепчелерk деп которулуп, жалпысынан 130 китепчелерден турат. Ыйык Куранга, ыйман негиздерине каршы багытталган динсиздердин, философтордун бардык суроолоруна таамай жооп бергенPкуттуу Курандын нурдуу тафсири\nPPPPPPPPPPP Рисале-и Нур бул заманда Мусулмандар _ч_н эS биринчи колго алына турган ыймандуулардын колундагы руханий [Алмаз кылычыk. Кылымыбыздын т_ш_н_г_н™, заманыбыздын кабыл алуусуна жараша жар салган, сабак берген Куран сабактары \n(Барладагы каттардын тиркемеси 8-бет)\nPPPPPPPPPP Рисале-и Нур Куран менен Хадистен кийинки Сертажы аулия (Олуялардын эS урмат кылган китеби), китептердин Султаны\n(Эмирдагтагы каттардын тиркемеси 1 98-бет)\nPPPPPPPPPPPPPРисале-и Нур т_зд™н-т_з Курандын чалкып жаткан далилдери, к_чт__ бир тафсири Ошол акыйкат илиминин кенчи болгон Курандан илхам болгон жана Курандын берекел__ булагынан агып чыккан маанилеринин котормолору\n(Шоолалар китеби 686-бет)\nТафсирлер эки т_рд__ болот:P\nБиринчиси:PКурандын ибараларынын, с™зд™р_н_н, с_йл™мд™р_н_н маанилерин баяндайт, чечмелейт жана далилдейт.\nЭкинчи т_рд™г_ тафсирлер болсо: Курандын ыйманга тиешел__ болгон акыйкаттарын к_чт__ далилдер менен баяндайт, далилдейт жана чечмелейт. Бул т_рд™г_ тафсирлер ™т™ маанил__ Ал эми Рисале-и Нур болсо, т_зд™н т_з бул экинчи т_рд_ негиз тутуп, эS кежир философтордун да жаагын жаптырган руханий тафсир.\n(Шоолалар китеби 515-516-беттер)\nРисале-и Нур китептери боюнча Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатвасы\n\nPPPPPPPP [Рисале-и Нурk китептери Ыйык Куран аяттарынын т_ш_нд_рм™л™р_, ыйман маселесинде акылга сыярлык логикалык ой-толгоолор, ар кандай мисалдарды келтир__ менен Аллах Таалага болгон ишеничти бекемдеген жазуулар жазылган. [Рисале-и Нурk китептери 14 томдон турат.\nPPPPPPPPPPPPPЖалпысынан Бедиуззаман Саид Нурсинин [Рисале-и Нурk чыгармалар жыйнагы [Ахли сунна вал жамаъаk акыйдасына туура келет жана Кыргызстан мусулмандары _ч_н окутулууга жактырылат.\nP\nPКыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи: Чубак ажы Жалилов.\n \n\n\n \n \n \n \n \n 15.06.2014\n \n 03.10.2016Рисале-и Нур боюнча суроо-жооптор кыргызча рисале и нур, рисале-и нур деген эмне, Рисале-и Нур эмне \n \n \n \n \n \n \n \n \n Тагдырды эн жоной тушундуруу\n \n \n \n \n \n \n \n \n Кочуруп алуу / СкачатьPhttps://ru.files.fm/u/wxmh8fk2\n Толук окуу…\n \n \n \n \n \n 15.12.2018\n \n 15.12.2018Акыйда боюнча суроо-жооптор, Видеолор, С™зд™р китеби Бейиш нуру, Бейиш нуру скачать, Видео кыргызча, Куран тафсири, кыргызча рисале и нур, рисале и нур видео, Тагдырга ишен__ \n 0 \n \n \n \n\n \n К™зд™н жаш чыгарган баян\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 19.11.2018\n \n 19.11.2018Видеолор Бейиш нуру, Видео кыргызча, рисале и нур видео, таасирдуу баян \n 0 \n \n \n\n \n Проблемаларды чеч__н_н сырлары\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 19.11.2018\n \n 19.11.2018Видеолор Бейиш нуру, Видео кыргызча, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n\n \n Мусулмандар эмне учун артта калды\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 19.11.2018\n \n 19.11.2018Видеолор Бейиш нуру, Видео кыргызча, Куран тафсири, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n\n \n Ийгиликке жет__н_н сырлары\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 19.11.2018\n \n 19.11.2018Видеолор, Суроо-жооп Бейиш нуру, Видео кыргызча, Ийгилик сырлары, Куран тафсири, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n\n \n Боорубуз Аллахты таанытат. Видео кыргызча\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 09.07.2018\n \n 09.07.2018Видео, Видеолор Бейиш нуру, Видео кыргызча, Куран тафсири, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n\n \n Эркин Адам Бедиуззаман Саид Нурси омур баяны кыргызча толугу менен\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 09.07.2018\n \n 09.07.2018Бедуиззаман Саид Нурси, Видеолор, Саид Нурси боюнча суроо-жооптор Видео кыргызча, Омур баян, рисале и нур видео, Саид Нурси боюнча суроо-жооптор \n 0 \n \n\n \n \n \n \n Юнус пайгамбар\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Юнус пайгамбар (Ага Аллах тааланын саламы болсун) Юнус алейхиссалам Асур мамлекетинин борбору жана маанил__ соода борбору болгон Нинова калкына жиберилген пайгамбар болгон. Аны балык жуткандыгы _ч_н Зиннун же болбосо Сахиб-и Хут деп да аташат. Юнус алейхиссалам т™р™л™ элек мезгилде атасы д_йн™д™н кайткан. Энеси ал т™р™лг™нд™ жана анын балалык мезгилинде таS \n Толук окуу…\n \n \n \n \n \n 19.06.2018\n \n 19.06.2018Адабият, Б™б™кт™р _ч_н 0 \n \n \n \n\n \n Таасирдуу видео. Бейиш нуру\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 17.03.2018\n \n 17.03.2018Видео, Видеолор Бейиш нуру, Видео кыргызча, рисале и нур видео \n 0 \n \n \n\n \n Бадиуззаман тууралуу 4 сыр. Бейиш нуру\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n 06.03.2018\n \n 06.03.2018Видеолор Бейиш нуру, Видео кыргызча, кыргызча рисале и нур, рисале и нур видео \n 0 \n \n123›»\n\n \n \n \n \n Изд™™\n\n \n Search for:\n \n \n Search\n\nАсмауль ХуснаАль Мутакаббир Бардык нерседен улук.Twitterдеги биздин жаSылыктар Твиты пользователя @risale_kg\r\n\n БелгилерБедиуззаман Саид Нурси\nБейиш нуру\nБир туугандык\nВидео кыргызча\nЗулкарнайн пайгамбар\nИмам Сарахси\nКумар ойноо\nКуран Карим\nКуран деген эмне?\nКуран окуу\nКуран окууну уйронуу\nКуран тафсири\nМухаммад\nМухаммед САВ\nНамаздан кийинки дубалар\nНур шакирттери\nПара алуу\nПророк\nСаид Нурси боюнча суроо-жооптор\nС_нн™т\nС_ткорлук\nТагдырга ишен__\nТажвид\nТаразадан жана метрден алдоо\nУурулук\nШайтандын жаратылуусунун сыры эмне?\nЫйман деген эмне?\nвежизелер\nгыйбат\nдуа\nдуба\nкыргызча дуба\nкыргызча рисале\nкыргызча рисале и нур\nмужиза\nмусулман мультфильмдери\nнамаз\nнурчулар\nрисале-и нур деген эмне\nрисале и нур видео\nсарамжалдуулук\nскачать\nс™зд™р китеби\nхадистер\nчынчылдык\n \n\n \n \n\n \n \n \n Негизги темалар \n Адабият (10)\n\n Адал жана арам (14)\n\n Ажылык (16)\n\n Акыйда (20)\n\n Арам киреше (11)\n\n Аса-йы Муса китеби (18)\n\n Аудио (3)\n\n Бедуиззаман Саид Нурси (8)\n\n Б™б™кт™р _ч_н (23)\n\n Видео (21)\n\n Видеолор (22)\n\n Галарея (2)\n\n Даарат (35)\n\n Дубалар (12)\n\n Ж_кт™п алуу (25)\n\n Зекет (11)\n\n Касам, назир, каффарат (8)\n\n Кастамону лахикасы (1)\n\n Китептер (10)\n\n Араб тилинин башталгыч курсу (4)\n\n\n\n Курмандык (9)\n\n Кыргызча которулган китептер (10)\n\n Лемалар китеби (8)\n\n Макалалар (17)\n\n Мектубат китеби (8)\n\n Месневи-и Нурийе китеби (4)\n\n Мультфилимдер (16)\n\n Мусулмандын сыпаттары (24)\n\n Мухаммад саллаллоху алейхи вассаламдын мужизалары (4)\n\n Намаз (41)\n\n Нике (18)\n\n Орозо (19)\n\n Оюндар (5)\n\n Пайгамбар Мухаммад (САВ) (10)\n\n Рисале-и Нур (8)\n\n Рисале-и Нурдун СМС кызматы (1)\n\n С™зд™р китеби (40)\n\n Суроо-жооп (68)\n\n Акыйда боюнча суроо-жооптор (7)\n\n Ар т_рд__ суроо-жооптор (19)\n\n Куран Карим боюнча суроо-жооптор (3)\n\n Мухаммад САВ боюнча суроо-жооптор (1)\n\n Нурчулар боюнча суроо-жооптор (5)\n\n Рисале-и Нур боюнча суроо-жооптор (6)\n\n Саид Нурси боюнча суроо-жооптор (7)\n\n Фикх боюнча суроо-жооптор (16)\n \n Никеге байланыштуу суроолор (9)\n\n \n\n Шарият боюнча суроо-жооптор (1)\n\n\n\n Фикх (8)\n\n Хадистер (9)\n\n ЧоS к_н™™л™р (14)\n\n Шуалар китеби (8)\n\n Ыйык Куран (39)\n\n \n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n\n \n\n \n \n Онлайн окуу _ч_н басыSыз[slideshow_deploy id=\'880\'] \n \n\n \n \n ЖаSы материалдар \n \n Тагдырды эн жоной тушундуруу\n \n \n К™зд™н жаш чыгарган баян\n \n \n Проблемаларды чеч__н_н сырлары\n \n \n Мусулмандар эмне учун артта калды\n \n \n Ийгиликке жет__н_н сырлары\n \n \n Боорубуз Аллахты таанытат. Видео кыргызча\n \n \n Эркин Адам Бедиуззаман Саид Нурси омур баяны кыргызча толугу менен\n \n \n \n \n\n \n \n КомментарийлерBakytbek к записи УЛУУ ИНСАНЧыныбек Козукеев к записи 23-с™зBakytbek к записи 23-с™зЫйман деген эмне? | NarynINFO к записи Ыйман деген эмне? \n \n\n \n \n \n\n \n \n Y Рисале-и Нур - ыйык Курандын илимий тафсири. 2016. \n Powered by Tempera & WordPress. \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Реклама

.