ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://www.nazarnews.kg глазами поискового робота

Title страницы: NazarNews

 лючевые слова:

Description: NazarNews д_йнЩ назарында!

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Sat, 27 May 2017 04:11:52 GMT\r\nServer: Apache/2.4.18 (Ubuntu)\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=2bmo9bsur7vjlkd2vsg8snr0d6; path=/\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\r\nPragma: no-cache\r\nVary: Accept-Encoding\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.81514501571655

 онтент: \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n »шемби, 27-май, 2017 - 10:14\r\n \r\n \r\n –усский\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕашкы бет\r\n Ѕиз жЩн_ндЩ\r\n ∆арнак жайгаштыруу\r\n јрхив\r\n NazarNewsTV\r\n \r\n \r\n \r\n ћеню\r\n \r\n Ѕашкы бет\r\n јккаунт\r\n ‘оторепортаж\r\n ¬идеолор\r\n —айттан издЩЩ\r\n Ѕиз жЩн_ндЩ\r\n ∆арнак жайгаштыруу\r\n јрхив\r\n NazarNewsTV\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јккаунт\r\n \r\n Facebook аркылуу кир__\r\n ¬ онтакте аркылуу кир__\r\n Mail.ru аркылуу кир__\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n –асмий кабарлар 227\r\n —а€сат 1278\r\n Ёкономика 81\r\n ћаек 91\r\n ћадани€т жана адаби€т 622\r\n ”урдалган ырлар же плагиатор ырчылар 18\r\n  оом 1059\r\n ƒ_йнЩ ж_з_ндЩ 883\r\n  ылмыш жана кырсык 71\r\n Ѕорбордук јзи€ жаSылыктары 513\r\n јналитика 14\r\n –едакци€нын тандоосу 6\r\n ћиграци€ 33\r\n »лим жана “урмуш 73\r\n ƒен-соолук 56\r\n —порт 35\r\n  уттуктоолор 9\r\n  айрымдуулук 6\r\n Ёл пикир 101\r\n  ыска-нуска 2\r\n \r\n \r\n \r\n Ѕиз WhatsApp\'та\r\n NazarNews.kg маалыматтык агенттиги Щз окурмандары менен байланышты чыSдоо максатында WhatsApp аркылуу атайын байланыш каналын ачты.\r\n Ѕул каналдар аркылуу сиздер Щз_S_здЩр к_бЩ болгон оку€лар боюнча с_рЩт жана видеотасмаларды, кызыктуу маалыматтарды ыкчам жЩнЩтЩ аласыздар:\r\n WhatsApp +996 779 028 383\r\n ѕочта: nazarnews.kg@gmail.com\r\n \r\n \r\n –асмий кабарлар\r\n \r\n \r\n \r\n 476\r\n јтамбаев мусулмандардын ќрозо айынын башталышы менен куттуктады\r\n \r\n \r\n \r\n 71\r\n Ўашылыш билдир__: тоолуу райондордо сел ж_р_п, кар жаашы м_мк_н\r\n \r\n \r\n \r\n 104\r\n ∆ааган жамгырдагы сел турак _йлЩргЩ кирип, машинаны агызып кеткен\r\n \r\n \r\n \r\n 49\r\n  атуу жааган жамгырдан суунун кЩлЩм_ кЩтЩр_л_п\r\n \r\n \r\n \r\n 361\r\n 2017-жылдын садака-фитири муфти€ттан бекитилди\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \n NazarNews порталын жалпы м_мк_нч_л_ктЩр_н колдонууга жол ачуу!\n NazarNews порталын жалпы м_мк_нч_л_ктЩр_н колдонууга жол ачуу _ч_н Щз атыSыз менен кириSиз!\n \n \n \n Facebook аркылуу кир__\n \n \n \n ¬ онтакте аркылуу кир__\n \n \n \n Mail.ru аркылуу кир__\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 15\n \n \n \n \n ”зарбек ∆ылкыбаев  —ƒѕ фракци€сынын [балапан оозk депутатыбы\n 27-май 2017, 10:10 ѕеризат  утманалиева\n  —ƒѕ фракци€сынын «балапан ооз» депутаты ”зарбек ∆ылкыбаев (јкаев учурунда ” ћ ны башкарган  алык »манкуловдун бЩлЩс_) ушул к_ндЩр_ парламент трибунасынан адалсына с_йлЩп, тим эле апакай кЩр_нгЩнгЩ далалат кылганын кантесиS? ”шул эрендин џсык- ЩлдЩг_ кадрдык иштерге баш салып, тажатканы басма сЩз беттерине канчалык жары€ланса да, парти€ жетекчилиги _н катпаганы неси?\r\n\r\n”зарбек ∆ылкыбаевдин бир тууган агасы  амчы  Щлбаевдин жакын досу катары ” “ катарында турганы жалганбы? Шз_ ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 15\n \n \n \n \n ”зарбек ∆ылкыбаев  —ƒѕ фракци€сынын [балапан оозk депутатыбы\n 27-май 2017, 10:10 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 24\n \n \n \n \n ƒ_йнЩдЩг_ алгачкы санариптик м_рзЩ ташы\n 27-май 2017, 09:36 ѕеризат  утманалиева\n «ы€ратчы жакындаганда кЩр_стЩндЩг_ адамдын аты, туулган жылы жана Щл_м к_н_ экрандан кЩр_н_п турат.\r\n\r\n—ловени€нын ћарибор шаарындагы бир м_рзЩдЩ алгачкы санариптик м_рзЩ ташы колдонула баштады.\r\n\r\nЁкранда маркумдун эскермелери орун алган санариптик м_рзЩ ташы, бир караганда жЩнЩкЩй сы€ктуу кЩр_нЩт.\r\n\r\nћ_рзЩ ташындагы аппарат сенсорлор менен жабдылган.\r\n\r\nћ_рзЩ ташына кааланган узундукта санариптик жазууну кошсо болот.\r\n\r\nјйрыкча зы€ратчы жакындаганда кЩр_стЩндЩг_ адамдын аты, туулган жылы жана Щл_м к_н_ экранда кЩр_нЩт.\r\n\r\n—анариптик м_рзЩ ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 24\n \n \n \n \n ƒ_йнЩдЩг_ алгачкы санариптик м_рзЩ ташы\n 27-май 2017, 09:36 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 41\n \n \n \n \n ∆ашыруун нике\n 27-май 2017, 09:32 ѕеризат  утманалиева\n ”улу менен кызынын бЩлмЩс_нЩн угулган дабыштан улам  ачкын ууру мышыктай болуп каалгадан баш бакты. јнар керебетинен жаSы эле туруп аткан экен.\r\n\r\n–  ызым, турдуSбу? ∆акшы уктадыSбы?\r\n\r\n– »ги, уктадым. “_ш кЩрд_м, ата, айтып берейинби?\r\n\r\n– јйта гой, айт.  ана...\r\n\r\n– “_ш_мдЩ Ёрасыл экЩЩб_з ажыдаардан качып токойдо ж_р_пп_з. јпам экЩЩSЩр бизди карабай, апам токойду аралап Щз_нчЩ, сиз Щз_нчЩ кеттиSиз. Ѕаарыбыз адашып ж_р_пп_з. Ёрасыл экЩЩб_з апам ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 41\n \n \n \n \n ∆ашыруун нике\n 27-май 2017, 09:32 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 36\n \n \n \n \n япони€да чоS жаракалар кЩр_нд_\n 27-май 2017, 09:27 ѕеризат  утманалиева\n  \r\n\r\nяпони€ ЩкмЩт_н_н геологдору, япони€нын т_шт_к батышындагы тоолу а€нтта жер кыртышында пайда болгон чоS жаракаларды изилдеп жатышат. јймактын тургундарына жер кЩчк_с_ ыктымалдуулугу боюнча _йлЩр_н таштап кет__лЩр_  керектиги айтылды. ќйте облусундагы Ѕунгооно аймагындагы жаракалар алгач ирет бир жума мурда катталды. »зилдЩЩч_лЩр жаракалардын жер кЩчк_с_н_н жыйынтыгында пайда болгонун жана к_н ЩткЩн сайын кеSейгенин, бирок капыстан чЩг__ болбой турганын айтышты. јбалдын байкалышы уланууда.\r\n\r\nЅулак: "trt.net.tr"\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 36\n \n \n \n \n япони€да чоS жаракалар кЩр_нд_\n 27-май 2017, 09:27 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 35\n \n \n \n \n “_рки€нын боор трансплантаци€лоо боюнча ийгилиги д_йнЩн_ суктандырууда\n 27-май 2017, 09:24 ѕеризат  утманалиева\n “_рки€ жандуудан боор трансплантаци€лоо боюнча д_йнЩдЩ биринчи орунда турат.\r\n\r\n„ехи€нын борбор шаары ѕрагада ЩткЩр_лгЩн ƒ_йнЩл_к Ѕоор трансплантаци€лоо конгрессинде бЩл_ш_лгЩн кЩрсЩтк_чтЩргЩ караганда “_рки€да ЩткЩн жылы 1391 трансплантаци€ жасалды жана мунун 1003_ жандуудан жасалды.\r\n\r\nЁл аралык Ѕоор трансплантаци€лоо коомунун башкаруу кеSешинин м_чЩс_, проф.яман “окат, «јнадолу» агенттигине берген маалыматында конгрессте ј Ў,»тали€,»спани€, ‘ранци€, ћексика, »нди€,  ытай, √ермани€ жана “_шт_к  оре€ сы€ктуу кЩп сандаган ЩлкЩн_н адистери орун ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 35\n \n \n \n \n “_рки€нын боор трансплантаци€лоо боюнча ийгилиги д_йнЩн_ суктандырууда\n 27-май 2017, 09:24 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 205\n \n \n \n \n  —ƒѕнын чачылып-]тЩг_лгЩн аброюн ким т_зЩйт? \n 27-май 2017, 04:25 ћайрамбек  аримов\n Ўаардык кеSештерге шайлоолор эмнеге бийликтин катуу кЩзЩмЩл_нЩ алынууда?\r\n\r\n ЩптЩн бери коомчулуктагы табышмакка айланган “јтамбаевдин мураскери ким болот?”­ деген суроого 17­майда жооп табылды. Ѕирок, айрым маалымат булактары белгилегендей,  —ƒѕнын тандаган бул талапкери акыркысы болбошу м_мк_н. Ѕир айдын ары­берисинде дагы бир талапкер чыгарышып, президенттик такты ага таандык болушу ыктымал. јл эми —ооронбай ∆ээнбековду жЩн гана “коомчулуктун кЩS_л_н чыныгы талапкерге жеткирбей, алаксытып турууга ыSгайлашкан ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 205\n \n \n \n \n  —ƒѕнын чачылып-]тЩг_лгЩн аброюн ким т_зЩйт? \n 27-май 2017, 04:25 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1053\n \n \n \n \n џрчы јлтынай ∆айнакова "тигилерди" туфли менен тепкенден бери сый-урматка жетиптир...\n 27-май 2017, 03:49 ћайрамбек  аримов\n ∆ыл башында милици€ кызматкерлери менен ырчы јлтынай ∆айнакованын чатакташуусу тартылган тасма интернетке тарап, коомчулукка кызуу талкуу жараткан. ќку€ учурунда ырчы кыздан та€к жеген милици€ кызматкери арыз жазып, ќш облустук соту ∆айнакованы 4 жылга шарттуу эркинен ажыратуу боюнча чечим чыгарган. Ѕул чечимге јлтынайдын пикирин угуп, алдыга койгон максаттарынын айланасында маектештик.\r\n\r\n—јлтынай айым, кеп башын б_г_нк_ к_ндЩг_ жай турмушуSуздан баштасаSыз, учурда эмне менен алексиз?\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1053\n \n \n \n \n џрчы јлтынай ∆айнакова "тигилерди" туфли менен тепкенден бери сый-урматка жетиптир...\n 27-май 2017, 03:49 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1770\n \n \n \n \n “ЩрЩбай «улпукаров кыргыз элинен –амазан айына карата кечирим сурады...\n 27-май 2017, 03:31 √_лжан Ўерипбаева\n ”рматтуу кыргызстандыктар!  –амазан айынын кирип келиши менен чын ж_рЩг_мдЩн куттуктаймын. ∆араткан кармаган орозоSуздарды кабыл калсын.\r\n\r\n–амазан айынан пайдаланып, кимдир бирЩЩS_здЩрд_ билип-билбей же байкабай таарынтып алсам, кечирим сураймын. ћен да кечирдим.  ечиримд__ болуу, сабырдуу болуу јллахка жаккан эн бийик сыпаттардан экен.  ечиримд__ бололу. јссаламу алейкум.\r\n\r\nћындай пикирин ∆  депутаты “ЩрЩбай «акир уулу Щз_н_н ‘ейсбук баракчасына жазып чыкты.\r\n\r\nЅулак: NazarNews.kg\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1770\n \n \n \n \n “ЩрЩбай «улпукаров кыргыз элинен –амазан айына карата кечирим сурады...\n 27-май 2017, 03:31 √_лжан Ўерипбаева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1751\n \n \n \n \n ” ћ га  ј“: 23-майда ЩткЩн  урултайдын ж_р_ш_ндЩ белгисиз авторлор чыгарган гезит-баракчылар боюнча ј.Ѕекназаров Ѕилдир__ таратты\n 27-май 2017, 03:46 √_лжан Ўерипбаева\n  ыргыз –еспубликасынын Ѕашкы прокурору ».џ. ƒжолдубаевага\r\n\r\n ыргыз –еспубликасынын ички иштер министри ”.∆. »сраиловге\r\n\r\n ыргыз –еспубликасынын ”луттук  оопсуздук мамлекеттик комитетинин тЩрагасы\r\n\r\nј. . —егизбаевге\r\n\r\n ыргыз улуттук-мекенчил к_чтЩр_н_н биримдигинин демилгеси менен 2017-жылдын 17-майында ЩлкЩб_зд_н баардык региондорунда, 23-майда Ѕишкекте  ожомкул атындагы спорт ордосунда  –  онституци€сынын 52 – беренесине ылайык элдик курултайлар делегаттык тартибинде ЩткЩр_лд_.  _н тартибинде эки маселе, биринчиси  –  онституци€сынын 2-б. жана 52-б. элдик  курултай институтун мамлекеттик ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1751\n \n \n \n \n ” ћ га  ј“: 23-майда ЩткЩн  урултайдын ж_р_ш_ндЩ белгисиз авторлор чыгарган гезит-баракчылар боюнча ј.Ѕекназаров Ѕилдир__ таратты\n 27-май 2017, 03:46 √_лжан Ўерипбаева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 204\n \n \n \n \n Ќикки ’ейли ’атайдагы сири€лыктар жашап жаткан борборго барды\n 27-май 2017, 02:43 ћайрамбек  аримов\n ј Ўнын Ѕириккен ”луттар ”юмунун туруктуу Щк_л_, элчи Ќикки ’ейли “_рки€га сири€лык конокторго берген жардамдарынан улам ыраазы экендерин айтты.\r\n\r\nЌикки ’ейли 8 миS 63 сири€лык жашап жаткан ’атайдын јлтынЩз_ районундагы Ѕойнуйогуну убактылуу баш калкалоо борборун зы€рат кылды. Ѕаш калкалоо борборунун ичиндеги саламаттык сактоо борборунда иликтЩЩлЩрд_ ж_рг_згЩн ’ейли бала бакчаны зы€рат кылып, сири€лык окуучуларга берилген м_мк_нч_л_ктЩр тууралуу маалымат алды.\r\n\r\n»ликтЩЩлЩрдЩ баш калкалоо борборундагы сири€лык ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 204\n \n \n \n \n Ќикки ’ейли ’атайдагы сири€лыктар жашап жаткан борборго барды\n 27-май 2017, 02:43 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 376\n \n \n \n \n  ыргызстандагы ”луттук-мекенчил к_чтЩрд_н биримдиги ( ”ћ Ѕ) уюштурган ”луттук  урултайдын чечимдери\n 27-май 2017, 02:34 √_лжан Ўерипбаева\n  ыргызстандагы улуттук мекенчил к_чтЩр_н_н биримдигинин ( ”ћ Ѕ) 2017- жылдын 28-апрелинде ЩткЩн ”юмдашуу жыйынында т_з_лгЩн “уруктуу Ёлдик  еSештин демилгеси жана коомчулуктун колдоосу менен,  –нын Ѕаш мыйзамынын 52-беренесине жана элибиздин тарыхый салтына та€нып, 2017-жылдын 23-май к_н_ Ѕишкек шаарында ЩткЩр_лгЩн –еспубликалык ”луттук 1-  урултайдайдын делегаттары жана чакырылган коноктор к_н тартибиндеги- Ёлдик  урултай институтун  –нын  онституци€сына кЩзЩмЩлдЩЩч_ жана багыт бер__ч_ ыйгарым укугу менен киргиз__;  ыргызстандын ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 376\n \n \n \n \n  ыргызстандагы ”луттук-мекенчил к_чтЩрд_н биримдиги ( ”ћ Ѕ) уюштурган ”луттук  урултайдын чечимдери\n 27-май 2017, 02:34 √_лжан Ўерипбаева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1970\n \n \n \n \n ∆ылдыздуу т_гЩйлЩр: Ѕекнур менен јксаамай мигрантка айланыштыбы?\n 27-май 2017, 01:41 ћайрамбек  аримов\n Ѕир мезгилде жаш аткаруучулардын катарын толуктап, элге таанылып калган ырчылар Ѕекнур менен јксаамай учурда ѕитер шаарында эмгектенип, мигрант болуп калышыптыр. “_гЩйлЩр 2015-жылы к_з айларында баш кошушкан. Ѕул тууралуу Ѕекнур: “јксаамай экЩЩб_зд_н _й-б_лЩл_к жашообуз абдан жакшы. јлдыга койгон кЩп пландарыбыз бар.\r\n\r\nјларга бирге жетебиз деген ниеттемин. ЁкЩЩб_зд_ интернет тааныштырган. —оциалдык тармактардын бирине абдан кЩп олтуруп, ал жерден досторду чукулап олтуруп бир сулууга ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1970\n \n \n \n \n ∆ылдыздуу т_гЩйлЩр: Ѕекнур менен јксаамай мигрантка айланыштыбы?\n 27-май 2017, 01:41 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1\n 951\n \n \n \n \n јхматбек  елдибеков, камчыны кармап, ак боз атты минип жол тартты\n 27-май 2017, 01:26 √_лжан Ўерипбаева\n ∆ тин мурдагы тЩрагасы јхматбек  елдибеков Щз_ туулуп ЩскЩн јлай эли менен жолугушту. ∆олугушууда јхматбек  елдибековду “јта-∆урт” са€сый парти€сынын лидери  амчыбек “ашиев, ∆ тин депутаты ”лугбек ќрмонов, ∆ тин 5-чакырылышынын вице-спикери Ќадира Ќарматовалар коштоп барышты.\r\n\r\n∆олугушуунун ж_р_ш_ндЩ јлай элинин жергиликт__ тургундары јхматбек  елдибековго, ак калпак кийгизип, ак чепкен жаап, ак боз ат мингизип, алдыдагы боло турган президенттик шайлоого ак жол каалап, ак сакалдуу аталар ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1\n 951\n \n \n \n \n јхматбек  елдибеков, камчыны кармап, ак боз атты минип жол тартты\n 27-май 2017, 01:26 √_лжан Ўерипбаева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 173\n \n \n \n \n ≈гипеттеги кол салуу\n 27-май 2017, 01:04 ћайрамбек  аримов\n ≈гипеттин ћин€ шаарында ичинде болгон ж_рг_нч_лЩр болгон автобуска куралдуу кол салуу жасалып, 23 копты каза болду. ШлкЩн_н расмий кабар агенттиги оку€да кЩп сандаган кишинин жа жаралангандыгын жары€лады.\r\n\r\n ол салуучулардын ким экендиги азырынча тактала элек.  оптылар ≈гипет калкынын 10 пайызын т_з__дЩ.\r\n\r\nƒ≈јЎ террордук уюму ≈гипетте декабрь айында коптыларга таандык јзиз ѕетер жана јзиз ѕаул чиркЩЩлЩр_нЩ жан кечтилик кол салуу жасап, оку€ларда 29 киши ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 173\n \n \n \n \n ≈гипеттеги кол салуу\n 27-май 2017, 01:04 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 429\n \n \n \n \n ∆еймс  емеронду “итаник плагиат болгондугу _ч_н к_нЩЩлЩп, 300 миллион тЩлЩЩгЩ мажбурлашууда\n 26-май 2017, 23:58 ћайрамбек  аримов\n ƒ_йнЩ ж_з_нЩ белгил__ болгон ““итаник” тасмасынын режиссеру ∆еймс  емеронду тасма плагиат болгондугу _ч_н сот жообуна тартылды. Ѕул тууралуу  аммингс аттуу жаран тасмадагы оку€ анын жакын туугандарынын башынан ЩткЩн оку€ болгондугу жана аны ∆еймс уурдап алганын айтып чыгып, режиссердон 300 миллион доллар талап кылууда. Ѕирок, бул тууралуу режиссер эч кандай комментарий бере элек. \r\n\r\nјруужан Ѕулекбаева, NazarNews.kg\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 429\n \n \n \n \n ∆еймс  емеронду “итаник плагиат болгондугу _ч_н к_нЩЩлЩп, 300 миллион тЩлЩЩгЩ мажбурлашууда\n 26-май 2017, 23:58 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 212\n \n \n \n \n ≈Ѕ „оS-јлайдагы жер титирЩЩдЩн жабыркагандарга жардам берет\n 26-май 2017, 23:28 ћайрамбек  аримов\n ≈вропа комисси€сы таби€т кырсыгынан жапа чеккен _й-б_лЩлЩрд_ колдоо _ч_н 165 миS евро бЩлЩт.  аражат „оS-јлай районунда жер титирЩЩдЩн жабыр тарткан 2 750 жашоочуга багытталат.\r\n\r\n≈Ѕнын  ыргызстандагы Щк_лч_л_г_н_н билдиришинче, каражат ЩлкЩдЩг_ ”луттук  ызыл жарым ай коомуна жЩнЩт_лЩт. ”юм жеSил жууркан, идиш-а€к, жеке гигиена каражаттары сы€ктуу жашоо _ч_н эS керект__ буюмдарды бЩл_шт_р_п, таратып бер__ милдетин алды.\r\n\r\nћындан тышкары жабыр таркан _й-б_лЩлЩргЩ акчалай жардам берилет.\r\n\r\n3-майда ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 212\n \n \n \n \n ≈Ѕ „оS-јлайдагы жер титирЩЩдЩн жабыркагандарга жардам берет\n 26-май 2017, 23:28 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 189\n \n \n \n \n Ќј“ќ —аммитинен чыккан чечимдер жары€ланды\n 26-май 2017, 23:00 ћайрамбек  аримов\n Ќј“ќнун баш катчысы …енс —тольтенберг, шериктештиктин ƒ≈јЎка каршы эл аралык коалици€га кошулуусуна чечим чыгарылганын, бирок согушчул ролду милдеттенбей турганын айтты.\r\n\r\n…енс —тольтенберг Ѕельги€нын борбор шаары Ѕрюсселде ЩткЩн Ќј“ќнун мамлекет жана ЩкмЩт башчыларынын жыйналышынан кийин чыгарлыган чечимдер тууралуу маалымат жыйын ЩткЩрд_.\r\n\r\n—тольтенберг, террор менен к_рЩш__ темасында шериктештиктин аракеттеринин арттырылышына карата кыймыл планы боюнча макулдашкандарын айтты.\r\n\r\nƒ≈јЎка каршы коалици€га кЩрсЩт_лгЩн колдоонун арттырылышына чечим чыгаргандарын айткан ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 189\n \n \n \n \n Ќј“ќ —аммитинен чыккан чечимдер жары€ланды\n 26-май 2017, 23:00 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2393\n \n \n \n \n —_рЩт - ћодель Ѕегимай  арыбекова ставкасын жогорулатты\n 26-май 2017, 22:34 ћайрамбек  аримов\n џзы-чуу менен коштолгон “ ыргызстан сулуусу 2017” сынагында баш байгени жеSип алган Ѕегимай  арыбекованын учурда ити чЩп жеп жаткан маалы. —ынакта баш байгеге ээ болгон Ѕегимай кызуу иштеп, Щз_нЩ белгил__ бир бааны коюп, ставкасын жогорулатыптыр. —улуу фотосесси€га тартыла турган болсо 100 дол жогору, видео сьЄмкага тартылса 200 дол жогорку сумманы талап кылат экен. \r\n\r\nјруужан Ѕулекбаева, NazarNews.kg\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2393\n \n \n \n \n —_рЩт - ћодель Ѕегимай  арыбекова ставкасын жогорулатты\n 26-май 2017, 22:34 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 827\n \n \n \n \n —анжар Ённазаров:  ыргызстан бир ууч адамдын гана колунда калгандай туюлууда, ЩзгЩрт__ керек... P\n 26-май 2017, 21:36 ћайрамбек  аримов\n  ыргыз эли са€саттагы ЩS тааныш ж_здЩрдЩн катуу кЩS_л_ калгандыктанбы, президенттик жарышка аз убакыт калганына карабастан, келечегин кимге ишенип берерин чече элек. ћына, эгеменд__л_к кезеSде ЩлкЩн_ тЩрт_нч_ президент башкарып жатат, эки революци€ болуп Щтт_, бирок, эл турмушу ордунан козголгон жок, кайра тескерисинче, жылдан жылга начарлап баратканы жалганбы? ј эл башкарган топ жаSыланган жок.  айра эле ба€гылар бийлик олимпин ээлеп алып, кеткиси ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 827\n \n \n \n \n —анжар Ённазаров:  ыргызстан бир ууч адамдын гана колунда калгандай туюлууда, ЩзгЩрт__ керек... P\n 26-май 2017, 21:36 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 403\n \n \n \n \n ∆алал-јбад: психикалык ден-соолук борборунун пациенттери эч кимдин тынчын алган жок\n 26-май 2017, 20:48 ћайрамбек  аримов\n ∆алал-јбаддагы ѕсихикалык ден-соолук борборундагы пациенттер 1 кесиптик лицейдин студенттеринин тынчын алып жаткандыгы тууралуу айрым интернет-сайттарда жары€ланган маалыматтар негизсиз, анткени мындай фактылар аталган борбордун аймагында дегеле катталган эмес. Ѕул тууралуу аталган борбордун башкы дарыгери Ѕаратали ∆антЩрЩев билдирди.\r\n\r\nјнын айтымында, ѕсихикалык ден-соолук борбору турган имарат 1999-жылдагы Ёмгек жана социалдык коргоо министрлигинин макулдугу менен —аламаттыкты сактоо министрлигинин балансына ЩткЩр_лгЩн. јндан кийин имарат ∆алал-јбад областтык ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 403\n \n \n \n \n ∆алал-јбад: психикалык ден-соолук борборунун пациенттери эч кимдин тынчын алган жок\n 26-май 2017, 20:48 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 888\n \n \n \n \n —_рЩт - –ахат Ѕожокоева, актриса: јшыкча боЄнууну жактырбайм\n 26-май 2017, 20:05 ћайрамбек  аримов\n –ахат- белгил__ актриса, фотомодель, бийчи жана жеке бизнеси менен алек болгон кыз. “аби€т тартуулаган сулуулугу анын с_рЩттЩр_ндЩ ачык-айкын байкалат. —ыры эмнеде? Ѕул тууралуу –ахат биз менен бЩл_шЩт. \r\n\r\n- –ахат, сулуулугуSа кам кЩр__ _ч_н эмнеге ЩзгЩчЩ кЩS_л бурасыS? \r\n\r\n- Ѕир к_нд_к иш графигим абдан тыгыз болгондуктан, баардыгын план менен ишке ашырганга аракет кылам. —ьемкалар болот, окуум жана бизнесиме кЩS_л буруу. ћунун ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 888\n \n \n \n \n —_рЩт - –ахат Ѕожокоева, актриса: јшыкча боЄнууну жактырбайм\n 26-май 2017, 20:05 ћайрамбек  аримов\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1\n 1464\n \n \n \n \n  ыргыз эл жазуучусу ∆акып ћедетов каза болду\n 26-май 2017, 19:44  ызгалдак ∆акыпова\n  ыргыз эл жазуучусу ∆акып ћедетов атабыз, агайыбыз 78 жашында бул жалган д_йнЩдЩг_ сапарын карытты. ∆ума к_н_нЩ оогон т_н_, ыйык –амазан айы башталарда тынч узап кетти.\r\n\r\nћаркумдун сЩЩг_ туулуп-ЩскЩн жери “алас районундагы јрал айылына алынып кетти. Ѕ_рс_г_н_ жерге берилет.\r\n\r\nћаркумдун жубайына, балдарына, бир туугандарына тереS кайгыруу менен кЩS_л айтып, азасын теS бЩл_шЩб_з.\r\n\r\nШм_р ба€ны\r\n\r\n∆акып ћедетов “алас районундагы јрал (мурунку “ерек,  оммунизм) айылында 1939-жылы 9-декабрда ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1\n 1464\n \n \n \n \n  ыргыз эл жазуучусу ∆акып ћедетов каза болду\n 26-май 2017, 19:44  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 6888\n \n \n \n \n Ёлмира:  _йЩЩмд_н ойношторунан тЩрЩлгЩн балдарды бага берип тажадым\n 26-май 2017, 18:58 ѕеризат  утманалиева\n ћен качандыр бир кезде эркектерди мынчалык жектеп, алардын ар бирин жек кЩр__ менен карап калам деп ойлогон эмесмин. —ебеби кенедейимден атамдын коргоосунда эркеси болуп Щс_п, агаларыма та€нып, алардын ар бирин сыйлап чоSойгом. јлардын ар бири мени эркек аттууну сыйлоого, урматтоого _йрЩт_шкЩн. ћен муну эркектин баары ошого татыктуу деп да кабыл алып алыптырмын.\r\n\r\n∆огорку окуу жайын а€ктаган соS кесибим менен иштеп кеттим. ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 6888\n \n \n \n \n Ёлмира:  _йЩЩмд_н ойношторунан тЩрЩлгЩн балдарды бага берип тажадым\n 26-май 2017, 18:58 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2\n 450\n \n \n \n \n ѕремьер-министр ‘ейсбук, “виттер, »нстаграмга баракча ачты, кат жазгыла!\n 26-май 2017, 18:59  ызгалдак ∆акыпова\n ѕремьер-министр —ооронбай ∆ээнбеков “атарстанга кечээ барган. Ѕ_г_н  азань шаарында ЩткЩн  Щз карандысыз ћамлекеттер Ўериктештигине кирген мамлекеттердин ШкмЩт башчыларынын  еSешинин тар чЩйрЩдЩ ЩткЩн жыйынына катышты. ∆ыйында  ћЎ мамлекеттеринин ортосундагы кызматташуу тууралуу актуалдуу маселелер талкууланды.\r\n\r\nјны менен кошо премьерде дагы бир жаSылык пайда болду. ‘ейсбук, “виттер жана »нстаграмда "ЩлкЩдЩг_, коом турмушундагы оку€лар, маселелер тууралуу пикир алышып туруу ниетинде расмий баракчаларды ачканын" ШкмЩт башчы ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2\n 450\n \n \n \n \n ѕремьер-министр ‘ейсбук, “виттер, »нстаграмга баракча ачты, кат жазгыла!\n 26-май 2017, 18:59  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 343\n \n \n \n \n “рамптын виза боюнча апелл€ци€лык сотко кайрылуусу четке кагылды\n 26-май 2017, 18:28 ѕеризат  утманалиева\n ј Ўда ‘едералдык апелл€ци€лык сот, президент ƒональд “рамптын калкынын кЩпч_л_г_ мусулман 6 ЩлкЩн_н жарандарына карай виза жана ЩлкЩгЩ кир__гЩ тыюу салуунун к_ч_нЩ кириши талабын четке какты.\r\n\r\n¬иргини€ штатындагы апелл€ци€лык сот, јмериканын адилет министрлиги тарабынан берилген калкынын кЩпч_л_г_ мусулман 6 ЩлкЩн_н атуулдарына карай виза жана ЩлкЩгЩ кир__гЩ тыюу салуусун токтоткон токтомго байланыштуу апелл€ци€лык кайрылуусун четке какканын жары€лады.\r\n\r\nЅашкы судь€ –оджер Ћ. √регори, бул тема ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 343\n \n \n \n \n “рамптын виза боюнча апелл€ци€лык сотко кайрылуусу четке кагылды\n 26-май 2017, 18:28 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1096\n \n \n \n \n јхматбек  елдибеков јлай элинин сунушу менен президенттик шайлоого аттанат\n 26-май 2017, 17:15 √_лжан Ўерипбаева\n —а€сатчы јхматбек  елдибеков президенттик шайлоого аттанат. Ѕул тууралуу б_г_н, 26-майда  анын кеSешчиси Ўайырбек ћаматокторов билдирди.\r\n\r\nјнын айтымында,  елдибеков Щз_ туулуп ЩскЩн јлайда эл менен жолукканы барган. јл жердин аксакалдары, эли аны колдоп президенттикке аттануусун сунуштаганда  елдибеков президенттик шайлоого катышарын айткан. —а€сатчынын жанында  амчыбек “ашиев болгон. јдахан ћадумаров јхматбек  елдибековдун президенттикке аттанганы тууралуу кабары жок экенин ћћ лардын бирине айткан.\r\n\r\nЁске салсак, 2016-жылы 30-но€брда ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 1096\n \n \n \n \n јхматбек  елдибеков јлай элинин сунушу менен президенттик шайлоого аттанат\n 26-май 2017, 17:15 √_лжан Ўерипбаева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 396\n \n \n \n \n ќлжобай Ўакир уулу: "јЎј бийлиги компарти€ кейпин кийгизгени калды\n 26-май 2017, 16:03  ызгалдак ∆акыпова\n јкын, журналист ќлжобай Ўакир уулу ушундай аталышта ачуу чындыкты жазып чыкты. јл кандай чындык?  елгиле, чогуу угалы!\r\n\r\n ульт личностко шыдыр жол! Ѕир кездеги улуу урматтуу  урманбек —алиевичтин «јк жол» парти€сы азыркы парламенттин алдында шоона эшпей калды. ”статтан шакирт ЩтЩ турганы мына, улуу урматтуу јлмазбек Ўаршеновичтин  —ƒѕ акалакчылары ак_йд_н 7-кабатынын мукмасалын илгиртпей аткарган жагынан идирект__ чыгышты. Ѕаарын ишке ашырып берип атышат. ћоюн ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 396\n \n \n \n \n ќлжобай Ўакир уулу: "јЎј бийлиги компарти€ кейпин кийгизгени калды\n 26-май 2017, 16:03  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2295\n \n \n \n \n C^–Ш“ - јхматбек  елдибековду јлай эли президенттик жарышка чыгуусун талап кылышты\n 26-май 2017, 16:38 ѕеризат  утманалиева\n ∆огорку  еSештин экс-спикери јхматбек  елдибеков Щз_ туулуп ЩскЩн јлай эли менен жолугушту. јны менен јта ∆урт са€сий парти€сынын лидерлеринин бири  амчыбек “ашиев, ∆ тин депутаты ”лугбек ќрмонов, ∆ тин 5-чакырылышынын вице-спикери Ќадира Ќарматовалар барышты. Ѕул тууралуу маалыматты  аныбек “емиров билдирди. \r\n\r\n∆олугушууда учурдун талаптары айтылып, јхматбек  елдибековго калыS эл батаасын беришип, Ѕакай калпак кийгизип, ак чепкен жаап, ак боз ат мингизип алдыдагы президенттик шайлоодо жолу ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2295\n \n \n \n \n C^–Ш“ - јхматбек  елдибековду јлай эли президенттик жарышка чыгуусун талап кылышты\n 26-май 2017, 16:38 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 379\n \n \n \n \n ¬ице-спикер јлтынай Шм_рбекова ”луу Ѕритани€га барды\n 26-май 2017, 15:41  ызгалдак ∆акыпова\n Ѕ_г_н, 26-майда, ∆огорку  еSешинин тЩрага орун басары јлтынай Шм_рбекова ”луу Ѕритани€нын тышкы иштер министрлигинин статс-катчысы —аймон ћакдональд менен жолугушту.\r\n\r\nјлгач јлтынай Шм_рбекова кЩптЩгЩн жарандардын Щл_м_ менен коштолгон ћанчестер шаарындагы “ћанчестер-арена” концерттик залындагы жардырууга байланыштуу кЩS_л айтты.  ыргызстанга алгач ирет келип жатканын белгилеген ”луу Ѕритани€ “»ћ статс-катчысы —.ћакдональд маектешинин кайрат айтуу сЩздЩр_нЩ ыраазычылык билдирди. јл бай тажрыйбага ээ Ѕритани€ парламенти тууралуу учкай ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 379\n \n \n \n \n ¬ице-спикер јлтынай Шм_рбекова ”луу Ѕритани€га барды\n 26-май 2017, 15:41  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 53\n \n \n \n \n „ехи€ —енатынын тЩрагасы ћилан Ўтех јюу-—ай айылына кЩz_л айтты\n 26-май 2017, 15:26  ызгалдак ∆акыпова\n ∆огорку  еzештин тЩрагасы „ыныбай “урсунбеков „ехи€га расмий иш сапары менен кеткен. Ѕ_г_н ал аталган ЩлкЩн_н —енатынын тЩрагасы ћилан Ўтех менен жолукту. ∆олугушууда тараптар кыргыз-чех алакаларынын азыркы абалына токтолуп, парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулашты.\r\n\r\nћилан Ўтех тЩрага баштаган ∆огорку  еzеш делегаци€сынын иш сапары _ч_н ыраазычылык билдирип, „ыныбай “урсунбековго жана жалпы кыргызстандыктарга жакында эле ШзгЩн районунун јюу-—ай айылында катталган табигый кырсыктын курмандыктарына ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 53\n \n \n \n \n „ехи€ —енатынын тЩрагасы ћилан Ўтех јюу-—ай айылына кЩz_л айтты\n 26-май 2017, 15:26  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 9\n 31668\n \n \n \n \n јида:  _йЩЩм мени башка эркекке салып берди\n 26-май 2017, 15:12 ѕеризат  утманалиева\n Ѕашымдан кечирген бул жийиркеничт__ оку€ тууралуу сиздерге айтуудан мурун абдан ойлондум. јкыры дагы да болсо келечегимдин жакшы болуп кетишине бир жол табылар бекен деген ойдо тагдырымды ба€н кылып олтурам. ћенин абалымды т_ш_нгЩн мекендештеримдин кеп-кеSештери мага абдан маанил__.\r\n\r\n23 жашымда Щз_мдЩн он жашка улуу адамга турмушка чыктым. ћойнума алам, мен ал адамды байлыгына, бардар жашоосуна карап тандагам. Ѕалалыгымдан бери жетишпеген жашоо кЩкЩй_мЩ ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 9\n 31668\n \n \n \n \n јида:  _йЩЩм мени башка эркекке салып берди\n 26-май 2017, 15:12 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 476\n \n \n \n \n јтамбаев мусулмандардын ќрозо айынын башталышы менен куттуктады\n 26-май 2017, 14:56  ызгалдак ∆акыпова\n  ыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы ћаксат ажы “октомушевди ажо б_г_н кабыл алып, дин башкармалыгынын иши жана элдин биримдигин бекемдЩЩ маселелери талкууланды.\r\n\r\nјндан тышкары, јлмазбек јтамбаев муфтийди жана  бардык мусулмандарды ќрозо айынын башталышы менен куттуктады.\r\n\r\nЅулак: NazarNews.kg\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 476\n \n \n \n \n јтамбаев мусулмандардын ќрозо айынын башталышы менен куттуктады\n 26-май 2017, 14:56  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 3\n 13208\n \n \n \n \n —_рЩт: ∆аш кыз "рактан" ЩлЩЩр_н укандан кийин, кы€лындагыP_лпЩт кЩйнЩг_н кийипPфотосесси€ жасады\n 26-май 2017, 14:32 ѕеризат  утманалиева\n “айваньдын жашоочусу кичинекей кезинен тарта жомоктогудай _йлЩн__ _лпЩт тойун кы€лданган. Ѕирок 27 жашында ал айыкпас дарттан кЩз жумаарын уккан. Шл_м алдында ал кы€лданган _лпЩт кЩйнЩг_н кийип с_рЩтгЩ т_ш__н_ каалаган.  ью ћэй „ен 27 жашында "эмчек рагынан" ЩлЩЩр_н билип кЩзд_н жоосун алган пейзаждардын жанында _йлЩн__ _лпЩт фотосесси€сын жасады.\r\n\r\n ью ћэй „ен Щз_н_н  facebook баракчасында тЩмЩндЩг_лЩд_ жазган:\r\n\r\n24 жашымда мага "эмчек рагы" деп диагноз коюшту. 26 жашымда ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 3\n 13208\n \n \n \n \n —_рЩт: ∆аш кыз "рактан" ЩлЩЩр_н укандан кийин, кы€лындагыP_лпЩт кЩйнЩг_н кийипPфотосесси€ жасады\n 26-май 2017, 14:32 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 55\n \n \n \n \n Ѕишкекте эл аралык фестиваль Щт__дЩ\n 26-май 2017, 19:56  ызгалдак ∆акыпова\n Ѕишкекте б_г_н «“ак теке» фестивалы ачылды. ћ.∆ангазиев атындагы мамлекеттик куурчак театрынан билдир__с_нЩ караганда, бул эл аралык фестивалга  ыргызстандан тышкары ќруси€,  азакстан жана Шзбекстан мамлекетинен келген театрлар катышууда. ‘естиваль 29-майда жыйынтыкталат.\r\n\r\nЅуга чейин ушундай фестиваль болорун, Ѕишкекте биринчи жолу «“ак теке» 2015-жылы болгонун толкундануу менен аталган театрдын жетекчиси —атылган —азаевайткан эле.\r\n\r\nЅулак: NazarNews.kg\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 55\n \n \n \n \n Ѕишкекте эл аралык фестиваль Щт__дЩ\n 26-май 2017, 19:56  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 3366\n \n \n \n \n  ытайдын таанымал ырчысы ƒимашка Ѕээжиндин так ортосунан студи€ белек кылдыбы?P\n 26-май 2017, 13:41 ѕеризат  утманалиева\n »нетернетте ƒимашка  ытайлык ырчы кесиптеши Ћауре Ўенг Ѕээжиндин так ортосунан акыркы технологи€лар менен жабдылган _н жаздыруучу студи€ белек кылды деген маалыматтар пайда болду деп казак журналисттери билдир__дЩ.\r\n\r\nЅул тууралу Ќуршат “Щкен аттуу интернет колдонуучу facebook баракчасында  жары€ кылган.\r\n\r\n" Ћауре Ўенг ƒимашка Ѕээжиндин так ортосунан, акыркы технологи€лар менен жабдылган _н жаздыруучу студи€ белек кылды" Ѕээжинде  _й баасы ар бир чарчысы 1 млн ( 1/м2 - 28 000 ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 3366\n \n \n \n \n  ытайдын таанымал ырчысы ƒимашка Ѕээжиндин так ортосунан студи€ белек кылдыбы?P\n 26-май 2017, 13:41 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 152\n \n \n \n \n ∆аSы прокурор келди\n 26-май 2017, 13:31  ызгалдак ∆акыпова\n ќш шаарынын прокуратурасына жаSы жетекчи келди. јл - јйг_л ћомбекова. ∆аSы прокурор бул кызматка чейин ћайлуу-—уу шаарындагы прокуратураны жетектеген. јга чейин  ара-—уу районундагы прокуратураны башкарган.\r\n\r\nјталган прокуратура тЩрт ай жетекчисиз иштеп келген. Ѕуга чейинки прокурор јтай Ўакир уулунун иштЩЩ мЩЩнЩт_ февралда эле б_ткЩн.\r\n\r\nЅу маалымат 24 kg сайтынан алынды.\r\n\r\nЅулак: NazarNews.kg\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 152\n \n \n \n \n ∆аSы прокурор келди\n 26-май 2017, 13:31  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2\n 3289\n \n \n \n \n Ѕакыт: Ѕала баркын билбеген жексурлар\n 26-май 2017, 12:16 ѕеризат  утманалиева\n ћилици€да иштеч_м_н. ќSой жумуш эмес.  _нд_р-т_нд_р эле ызы-чуунун _ст_ндЩ ж_рмЩй. Ѕир ирет “коSшуларыбыз тынчтык бербей жатат” деген чакыруу келип, шаардын чок ортосундагы кЩп кабаттуу _йгЩ бардык. ћындай чакыруулар толтура эле болот. боорукер  ептин баары аракта да. јндайда масты алып келип, бир жумадай камап салабыз.\r\n\r\nјйткандай эле, мас экен.  _йЩЩс_-а€лы экЩЩ теS жапжаш кыргыздар, экЩЩ теS мас. џзы-чуу т_ш_п мушташышкан окшойт. ^й ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2\n 3289\n \n \n \n \n Ѕакыт: Ѕала баркын билбеген жексурлар\n 26-май 2017, 12:16 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 115\n \n \n \n \n —_рЩт:P–ейша ѕерлмуттердин уникалдуу тир__ с_рЩттЩр_\n 26-май 2017, 12:02 ѕеризат  утманалиева\n —_рЩтч_ –ейша ѕерлмуттер ј Ўдагы уникалдуу с_рЩтч_лЩрд_н катарын толуктайт. јл жараткан ЩзгЩчЩ картиналар, элдерди кЩS_л кош калтырбайт.\r\n\r\n–ейшинин с_рЩттЩр_н эS кооз кылып кЩрсЩткЩн элменттердин бири кадимки суу. –ейшинин кардарлары с_рЩтч_н_н жараткан картиналары чындыкка абдан коош болгону менен айрымаланат дешет.    \r\n\r\nЅулак: "NazarNews"\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 115\n \n \n \n \n —_рЩт:P–ейша ѕерлмуттердин уникалдуу тир__ с_рЩттЩр_\n 26-май 2017, 12:02 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 317\n \n \n \n \n ¬енесуэладагы митингдер баш аламандыкка айланды\n 26-май 2017, 11:36 ѕеризат  утманалиева\n ¬енесуэладагы митингдерде 57 киши каза тапты.\r\n\r\n¬енесуэлада 6 аптадан бери уланган ЩкмЩткЩ каршы митингдерде каза тапкандардын саны 57ге жетти.\r\n\r\nЅашкы прокурор Ћуиза ќртега, кЩз жумган 57 кишинин жарымынын ыкчам к_чтЩр жана аскерлер тарабынан Щлт_р_лгЩн_н жары€лады.\r\n\r\nћитингдерде орто эсеп менен миSдей кишинин жаракат алганын айткан ќртега, венесуэлалык жооптуу кызматтагылардын кЩпч_л_г_н_н тескерисинче 20 жаштагы митингчинин полици€ ыргыткан кЩздЩн жаш агызуучу бомбанын тийишинин себебинен каза болгонун ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 317\n \n \n \n \n ¬енесуэладагы митингдер баш аламандыкка айланды\n 26-май 2017, 11:36 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 71\n \n \n \n \n Ўашылыш билдир__: тоолуу райондордо сел ж_р_п, кар жаашы м_мк_н\n 26-май 2017, 11:34  ызгалдак ∆акыпова\n Ѕул тууралуу Ш ћнын басма сЩз кызматы билдирди. Ѕилдир__гЩ караганда, 26-майдан 29-майга чейин туруксуз аба ырайы болот: мезгил-мезгили менен жаан жаап, к_н к_рк_рЩп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы м_мк_н.\r\n\r\n∆аан-чачын кЩпч_л_к аймактарда жаап, айрым жерлерде катуу жаашы ыктымал.\r\n\r\nјбанын температурасынын жогорулашына жана к_т_л_п жаткан нЩшЩрл__ жаан-чачынга байланыштуу республиканын дары€ларында суунун дэSгээли кЩтЩр_л_ш_ к_т_лЩт. —уу жээктерин жууп кет__ жана дары€лардын нугуна жакын аймактарындагы жайылма ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 71\n \n \n \n \n Ўашылыш билдир__: тоолуу райондордо сел ж_р_п, кар жаашы м_мк_н\n 26-май 2017, 11:34  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 104\n \n \n \n \n ∆ааган жамгырдагы сел турак _йлЩргЩ кирип, машинаны агызып кеткен\n 26-май 2017, 11:19  ызгалдак ∆акыпова\n Ѕул тууралуу Ш ћнын басма сЩз кызматы билдирди. Ѕилдир__гЩ караганда,Ѕаткен районунун јктатыр айыл аймагында 25-май к_н_ саат 17:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен јктатыр айылында 3 турак _йд_н ичине жана 19 турак _йд_н короолоруна сел суулары кирген. јндан сырткары 200 метр ички чарбалык жолду кум шагылга толтурган. ќш-Ѕаткен-»сфана унаа жолунун 282-чакырымында сел агып Щт__ч_ сайда бараткан 3 жеSил унааны сел агызып кеткен.∆абыркагандар ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 104\n \n \n \n \n ∆ааган жамгырдагы сел турак _йлЩргЩ кирип, машинаны агызып кеткен\n 26-май 2017, 11:19  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 4741\n \n \n \n \n “Щрт баланын атасы болгон аSги уйду зордуктады \n 26-май 2017, 11:10 ѕеризат  утманалиева\n  ечээ, 24-майда болжол менен саат 19.40та јлам_д_н районундагы Ћенинское айылынын тургундары кЩчЩдЩн уйду зордуктаган жигитти кармашты. Ѕул тууралуу б_г_н, 25-майда Barometr.kg сайтын уйдун кожейкеси кабарлады.\r\n\r\n“Ѕир маалда эле баардык кошуналарым кыйкырып калышты”,-дейт Ћенинское айылынын тургуну √ул€ ћатаева.\r\n\r\n“ћен кЩчЩгЩ чуркап чыксам, бир жигит жыпжылаSач чечинип алып биздин уйду зордуктап жатыптыр. Ѕиз албетте шок болдук. Ѕизди кЩр_п ал качып кетти, бирок эркектер аны ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 4741\n \n \n \n \n “Щрт баланын атасы болгон аSги уйду зордуктады \n 26-май 2017, 11:10 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2915\n \n \n \n \n јтасы балдарын Щлт_р__гЩ аракет кылды\n 26-май 2017, 10:58 ѕеризат  утманалиева\n ѕедофил деп ызы-чуу болгон ата балдарын Щлт_р__гЩ аракет кылды. ј€лы расмий т_рдЩ арыз берген жок, ошондуктан атасы жаза алабы жокпу айта албайбыз. Ѕул тууралуу  „_й облусттук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сЩз катчысы Ќазира »мангазиева Barometr. Kg сайтына билдирди.   \r\n\r\nјнын айтымында, балдар катуу коркуп калышкан алар менен психологдор иш алып барууда.  \r\n\r\n“Ёркек ошол к_н_ Щз_н жана балдарын Щлт_р__гЩ аракет кылган, ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2915\n \n \n \n \n јтасы балдарын Щлт_р__гЩ аракет кылды\n 26-май 2017, 10:58 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 365\n \n \n \n \n ћаданбекова ћэри€ны ∆огорку сотко бергенге белсенди\n 26-май 2017, 11:01  ызгалдак ∆акыпова\n —ейил ћаданбекова Ѕишкек шаардык мэри€сынын иштен кетиргенин мыйзамсыз болгон деп кайра жумушка алуу талабы менен Ѕишкектин Ћенин райондук сотуна кайрылып, утуп алган. Ѕирок мэри€ ал чечимге макул болбой, шаардык сотко апелл€ци€лык арыз менен кайрылган.\r\n\r\nЅул ишти шаардык соту 24-майда карап, ћаданбекованы иштен бошотуу тууралуу буйрукту мыйзамсыз деп таап, иштебей калган к_ндЩр_ _ч_н шаар башкармалыгы ага 50 миS 400 сом тЩлЩп бер__гЩ ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 365\n \n \n \n \n ћаданбекова ћэри€ны ∆огорку сотко бергенге белсенди\n 26-май 2017, 11:01  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 5197\n \n \n \n \n 16 жаштагы Щсп_р_м "гей" экенин кабыл албай койгон ата-энесин мууздап салды\n 26-май 2017, 10:33 ѕеризат  утманалиева\n ј Ўда 16 жаштагы ¬инсент ѕаркер Щз_н_н "гей" экендигин кабылдай албаган ата-энесин аЄсуз бычактап Щлт_р_п салган. Ѕул тууралу gossip.naij.com сайты жазып чыкты.\r\n\r\n∆аш Щсп_р_м бала ата-энесин Щлт_ргЩнгЩ чейин абдан жакшы мыкты сапаттары менен макталып келген. ћугалимдеринин эсинде жалаS гана жакшы бааларды алган абдан тарби€луу жигит бойдон калган.\r\n\r\nЅаары ¬инсент ата-энесине "гей" экендигин айткандан кийин ЩзгЩргЩн. Ѕул чындыкты кабылдай албаган ¬инсент ата-энесин бир т_ндЩ ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 5197\n \n \n \n \n 16 жаштагы Щсп_р_м "гей" экенин кабыл албай койгон ата-энесин мууздап салды\n 26-май 2017, 10:33 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 312\n \n \n \n \n  оролева ≈лизавета ооруканага барды\n 26-май 2017, 10:09  ызгалдак ∆акыпова\n Ѕритан королевасы ≈лизавета Ёкинчи 22-майдагы теракттан жабыркаган балдарды кЩр__гЩ ћанчестердеги королдук балдар ооруканасына барды.  оролева бир гана жараат алган оорулуулар менен гана жолукпастан, медициналык персонал менен таанышып, “ћанчастер-аренадагы” трагеди€дан канча к_н ЩтсЩ да, тынбай иштеп жаткандарына ыраазычылыгын билгизди. ќоруканага теракттан кийин 16 жаштагы 12 Щсп_р_м жеткизилген.\r\n\r\nЁскерте кетсек, акыркы маалыматтар боюнча, “ћанчестер-аренадагы” жардыруудан кийин 22 киши, анын ичинен 12 бала курман ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 312\n \n \n \n \n  оролева ≈лизавета ооруканага барды\n 26-май 2017, 10:09  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 123\n \n \n \n \n Ѕиринчи жолу ракета учту\n 26-май 2017, 10:00  ызгалдак ∆акыпова\n јмерикалык компани€ Щз_н_н ∆аSы «еланди€дагы аэродромунан космоско ракета учурду. Ѕул ЩлкЩдЩг_ биринчи учуруу. јмерикалык Rocket Lab аэрокосмостук компани€сынын эS жеSил класстагы Electron алып баруучу ракета ∆аSы «еланди€нын “_нд_к аралынын чыгыш жээгинен старт алды. “ерритори€сынан космостук ракета учкан д_йнЩдЩг_ ЩлкЩлЩр_нд_н ичинен ∆аSы «еланди€ он биринчи ЩлкЩ болуп калды.\r\n\r\nElectron алып баруучу ракетанын ылдамдыгы 27 миS км/саатты т_з_п, старт алгандан кийин 2,5 м_нЩттЩ ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 123\n \n \n \n \n Ѕиринчи жолу ракета учту\n 26-май 2017, 10:00  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 72\n \n \n \n \n √о оюну деген эмне?\n 26-май 2017, 09:53  ызгалдак ∆акыпова\n Google Deep Mind компани€сы кытайлардын го оюну _ч_н иштеп чыккан Alpha Go программасы д_йнЩдЩг_ эS мыкты оюнчу – 19 жаштагы  э ÷зеге каршы го ойноп, утуп алды. Ѕул машинанын го боюнча д_йнЩдЩг_ эS мыкты оюнчуну утканы экинчи жолу болуп жатат.  э ÷зе жасалма интеллектке _ч парти€нын экЩЩс_н уттуруп жиберди. Deep Mindдин негиздЩЩч_с_ ƒемис ’ассабис Щз кезегинде  э ÷зе эS мыкты ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 72\n \n \n \n \n √о оюну деген эмне?\n 26-май 2017, 09:53  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 331\n \n \n \n \n —_ймЩнкул „окморовдун музей-ЩнЩрканасынын бет ачаары болот\n 26-май 2017, 09:27  ызгалдак ∆акыпова\n Ѕишкекте  –нын эл с_рЩтч_с_ жана артисти —_ймЩнкул „окморовдун биринчи музей-ЩнЩрканасы ачылганы турат. Ѕул тууралуу башкалаанын мэри€сы билдирди. ∆аSы маданий борбордун бет ачаары б_г_н болот. ћузейди кЩргЩн_ келгендер с_рЩтч_, артист жана каскадердун чыгармачылыгы, —_ймЩнкул „окморовдун с_рЩттЩр_ менен тааныша алышат. јл с_рЩтч_ катары 400 эмгекти жараткан, арасында пейзаждар, натюрморттор, ошондой эле портреттер бар. —_рЩттЩр_н_н кЩб_нчЩс_  ыргыз мамлекеттик с_рЩт искусствосунун музейинде сакталуу.\r\n\r\nЅулак: NazarNews.kg\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 331\n \n \n \n \n —_ймЩнкул „окморовдун музей-ЩнЩрканасынын бет ачаары болот\n 26-май 2017, 09:27  ызгалдак ∆акыпова\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2101\n \n \n \n \n јга-ини јзимовдорго метродогу теракт иши боюнча айып тагылды\n 26-май 2017, 09:11 ѕеризат  утманалиева\n ќруси€лык тергЩЩч_лЩр  ыргызстанда туулган ага-ини јброр жана јкрам јзимовдорго терроризм жана курал сактоо боюнча акыркы айыбын угузду. “ергЩЩ буга чейин јкрамды 15 адамдын Щм_р_н алган —анкт-ѕетербург метросундагы жардыруунун уюштуруучусу деп атаган.\r\n\r\nјкрам јзимов к_нЩЩн_ моюнга алган эмес. јлардын энеси дагы балдарынын терактка тиешеси жок экенин, укук коргоо органдары анын уулу јкрамды ооруканадан уурдап кетишкенин билдирген.\r\n\r\n“ергЩЩн_н верси€сы боюнча јброр јзимов ыктымал жанкечти ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0\n 2101\n \n \n \n \n јга-ини јзимовдорго метродогу теракт иши боюнча айып тагылды\n 26-май 2017, 09:11 ѕеризат  утманалиева\n \n \n \n \n \n \n 1 (current)234567 \n \n \n \n \n \n \n \n ЁS кЩп окулгандар\n \n \n \n 145937\n —ырдуу ж_к –аиса јтамбаева менен јлбек »браимовго таандык\n \n \n \n 95495\n ¬»ƒ≈ќ - јйч_рЩк »маналиева: јнжелика, у€лсаS боло кичине? Ќаглыйлыктын чеги болот... »ии пожалуйста... научись петь!\n \n \n \n 86455\n  амчыбек “ашиев: "—адыр камактан чыгып бала-чакасынын кашына келгенче жанында турам" \n \n \n \n 80541\n Ёрнис  ы€зов, журналист: "∆апаровду, видеокамерасы бар бЩлмЩгЩ камадык дешти эле, эми тастыктоочу видео-далилдерди эми кЩрсЩт_шЩЩр бекен"\n \n \n \n 79099\n Ёрнис  ы€зов, журналист: јкаеви менен Ѕакиеви жок алты жыл ичинде јтамбаев тигилерден айырмаланып эмнени чечти, эмнени ЩзгЩртт_, эмнени реформалады?\n \n \n \n \n \n \n Ѕиз Telegram\'да\n \n NazarNews.kg эми Telegram\'да! Ѕиздин жаSылыктарды эми Telegram каналыбыздан окуй аласыздар.\n Ѕизди Telegram\'дан @nazarnewskg деп издеSиздер жана каналга жазылыSыздар!\n Telegram Channel: @nazarnewskg\n \n \n –едакци€нын тандоосу\n \n \n \n 31668\n јида:  _йЩЩм мени башка эркекке салып берди\n \n \n \n 189\n јтамбаев "јзаттык" боюнча доо арыздарды артка алууну сунуштады.\n \n \n \n 293\n „олпонкул јрабаев јкадеми€ны жетектей турган болсо, жыргаган экенбиз\n \n \n \n 1650\n  ыргыз боз _й_,  осмос жана —алижан Ўарипов\n \n \n \n 1247\n Ёл Щк_лдЩр_ "эшектин тушагын" чечкенге жараган жок...\n \n \n \n \n \n \n NazarNews\'та жарнама!\n \n NazarNews порталына жарнама орнотуу _ч_н бизге кайрылыSыз!\n \n +996 777 289 549\n +996 777 289 549\n +996 777 289 549\n \n \n \n јналитика\n \n \n \n 1396\n Ѕул бийлик кимге ишенип башы айланып ж_рЩт?\n \n \n \n 2659\n ќрустар ишенген  ытай башкаларга караганда олуттуу оппонент экен\n \n \n \n 11435\n ∆ан д_йнЩ кыйкырыгы же  ыргызстанды таштап кеткен 350 000 миS кыргыз жараны...\n \n \n \n 4649\n Ѕизди јтамбаев кайда алып баратат ?\n \n \n \n 552\n “атыктуулар келсин кыйырды сактоого\n \n \n \n Nazarnews.kg\n \n Ѕиздин соSку колдонуучулар\n \n \n \n \n Aizat\n \n \n \n \n \n ∆ылдыз\n \n \n \n \n \n Cholpon\n \n \n \n \n \n Nurila\n \n \n \n \n \n Akzhol\n \n \n \n \n \n Saipidin\n \n \n \n \n \n ћырзамат\n \n \n \n \n \n Ёркин\n \n \n \n \n \n Kubatbek\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n NazarNews\n NazarNews д_йнЩ назарында!\n Generation: 0.17s\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n NazarNews соц тармактарда\n \n Facebook: Nazarnews.kg\n Telegram: @nazarnewskg\n \n \n \n  онтакттар\n ∆урналист: +996 779 02 83 83\n ѕрограммист: +996 777 289 549\n ƒизайнер: +996 777 289 549\n \n \n nazarnews.kg@gmail.com +996 779 02 83 83 +996 555 83 83 40 +996 700 91 85 85\n NazarNews 2016 - 2017 \n \n \n \n\n \n\n \n \n\n

–еклама