ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://sanjyra.net глазами поискового робота

Title страницы:

 лючевые слова: кыргыз,санжыра,кыргыз санжырасы,кыргыздар,кыргыз уруусу санжыра,санжыра деген эмне,санжыра са€к,уулу,кыргыз тарыхы санжыра,кыргыз санжыра,кыргыз уруулары,жети ата,он канат,сол канат,оS канат

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.10.2\r\nDate: Wed, 20 Jun 2018 13:44:40 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nConnection: close\r\nX-Powered-By: PHP/5.3.3\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.19076204299927

 онтент: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n  ыргыз санжырасы - ƒолон бий\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n  џ–√џ« —јЌ∆џ–ј—џ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јты:\r\n \r\n \r\n \r\n јтасынын аты:\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ‘орум\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒолон бийјк уул ЩкЩ-Ќаалы уу уулјдигине“агай \r\n “олук маалымат:ƒолон бий”руусу: ƒолон бий кыргыздардын санжыралык-генеологи€лык маалыматтарында айтылган т_пк_ атасы. ‘ерганалык молдо —ейф јд-ƒин јксыкентинин 16-кылымга таандык тажик тилиндеги \"ћажму ат-таварих\" (\"“арыхтар жыйнагы\") аттуу кол жазмасында ƒолон бий менен кошо анын жети атасы јналхак, јрслан бий, ћары бий, Ў_к_р бий, —ангин бий, —ары бий, ƒомбур (ƒомбул) бийлердин ысымдары сакталып калган. Ѕашка тарыхый-генеологи€лык уламыштарда ƒолон бий тууралуу кыскача гана маалыматтар айтылат. јнда ƒолон бийдин јк уул жана  уу уул аттуу балдары болуп, алардан тараган тукум кыргыздын оS жана сол деген эки канатын т_з_шкЩн. —анжыранын соSку варианттарында ƒолон бийдин сЩЩг_ Ѕорбордук јла-“оого коюлуп, анын ысмынан ашуунун аты аталып калганы эскерилет. 16-кылымдын тарыхый дареги \"“арих-и –ашидиде\" ƒолон топонимикалык аталыш катары ошол эле аймакта жайгашкан. \n¬икипедиадан алынган маалымат \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —айттын максаты\r\n  ыргыз элинин бир атадан тарагандыгын кЩрсЩт__ менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. —анжыра кыргыз элинин улуттук идеологи€сынын ЩзЩг_ экендигин далилдЩЩ.\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  олдонулган адаби€ттар:\r\n 1.  ЩпЩшов Ўаршембинин кол жазмалары2. Шм_рбек  ойгелдиев \"ћоSолдор\"3. ќсмонаалы —ыдыков \"“арых,  ыргыз Ўадмани€\"\r\n \r\n \r\n —айтты иштеп чыккан: јлмазбек уулу јзиз\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n

–еклама

.