Поиск по рейтингу:
Логин:
Пароль:
запомнить
Реклама:
Комментарии к сайту

kogart.kg

URL: http://kogart.kg
Описание: К™к-Арт инфо маалымат борбору бийлик ™к_лд™р_, бей™км™т уюмдар, карапайым эл _ч_н ар дайым маалымат жыйындарды уюштуруп бер__г™, алардын маалыматтарын KOGART.KG сайтына жайгаштырып турууга даяр. Мындан сырткары, эл менен бийлик ортосунда к™п_р™ болуп туруу _ч_н кызмат к™рс™т__ жагын да колго алып, укугу бузулган жарандардын к™йг™й_н жалпыга маалымдоо каражаттарынын ™к_лд™р_н_н жардамы менен анын оS жагына чечилишине жакындан жардам бермекчи. Сиздер менен кызматташтыкта ишт™™ коомго пайда алып келет деген ойдобуз.

Комментарии разрешено писать только из сетей Кыргызстана.

Реклама

.