ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://akyikat.kg глазами поискового робота

Title страницы: јкыйкат коомдук-са€сий гезити

 лючевые слова:

Description:  Ш -ј–“ »Ќ‘ќ

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx\r\nDate: Mon, 21 Jan 2019 20:57:42 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=arnkf9beq1bnnim7ab3s8dr877; path=/\r\nVary: Accept-Encoding\r\nX-Powered-By: PleskLin\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.56589102745056

 онтент: \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\nЅ_г_н: ƒ_йшЩмб_ 21-январь 2019-жыл. \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕашкы бет\r\n ∆аSылыктар\r\n Cјя—ј“\r\n ƒ^…ЌШ\r\n Ё ќЌќћ» ј\r\n јЌјЋ»“» ј\r\n  ќќћ\r\n ћјƒјЌ»я“\r\n “ј–џ’\r\n ћј≈ \r\n ƒ≈Ќ —ќќЋ” \r\n Ѕилим бер^^\r\n ” ” \r\n  џЋћџЎ\r\n  џ–—џ \r\n ј…ћј “ј–\r\n —ѕќ–“\r\n “”–»«ћ\r\n ƒ»Ќ\r\n ѕайдалуу кеSеш\r\n јƒјЅ»я“\r\n ∆ј–џя\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n јкыркы жаSылыктар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕир короодогу эки мектептин зарылдыгы канчалык? 21 - —ент€бр€  2018 | 11 : 29400\r\n \r\n \r\n \r\n  аттоонун камылгасы, камсыздандыруунун кадамы кечеSдЩЩдЩ 21 - —ент€бр€  2018 | 11 : 23366\r\n \r\n \r\n \r\n Ќазармат жазма мурастарды сактоочу жана эS алгачкы мугалим агартуучу 21 - —ент€бр€  2018 | 11 : 17442\r\n \r\n \r\n \r\n ћайлуу-—уудагы уран калдыгы кайда изилден__дЩ? 21 - —ент€бр€  2018 | 10 : 4319\r\n \r\n \r\n \r\n ќк атуучу курал алынды 21 - —ент€бр€  2018 | 11 : 32268\r\n \r\n \r\n \r\n  олдоодон качкан мекемелер кимдер? 30 - јвгуста  2018 | 9 : 39330\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аш жарандардын келечеги _ч_н 27 - »юн€  2018 | 9 : 52333\r\n \r\n \r\n \r\n ћаксат јбышкаев: Ѕиздин максат эс алуучуларга жакшы шарт жаратып бер__ 27 - »юн€  2018 | 9 : 31343\r\n \r\n \r\n \r\n [ ан жетишсиз Ёмнеге?....k 27 - »юн€  2018 | 9 : 38409\r\n \r\n \r\n \r\n ƒарбыз эмес дарт жейбизби? 27 - »юн€  2018 | 9 : 46418\r\n \r\n \r\n \r\n јбактан кийинки азаптан кантип чыгабыз?.. 27 - »юн€  2018 | 10 : 35389\r\n \r\n \r\n \r\n ќ»»Ѕнин Щзд_к курамы ыкты€рдуу кан тапшырууда 21 - »юн€  2018 | 6 : 25395\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ќк атуучу курал алынды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                            \r\n\r\n∆ума ичинде ∆алал-јбад областында жарандардан 3 сайлуу ок атуучу куралдар алынды. ќ»»Ѕнын аймактардагы бЩл_мдЩр_ эл арасында мыйзамсыз сакталган ок атуучу куралдарды аныктоо максатында  оперативд__ иликтЩЩ иштери ж_рг_з_п, “огуз-“ородон эки,  Ќоокен районунан  бир даана ок атуучу курал алынды. “екшер__ учурунда ал куралдарга тиешел__ документтер жок болуп чыкты....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕир короодогу эки мектептин зарылдыгы канчалык?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nјла-Ѕука районуна караштуу 1-ћай айыл аймагынын јйры-“ам айылында 5 миSге чукул калк жашайт.  ызыгы андагы айылда бир короодо ћ. јлымбеков жалпы орто мектеби жана јйры-“ам мектеп-гимнази€сы  жайгашкан, аралыгынын алыстыгы 5 метрди гана т_зЩт. ћ. јлымбеков орто мектеби 3 кабаттан туруп, лаборатори€лар, лингафондук, компьютердик класстар ачылып, окуучулар тереS билим алууга м_мк_нч_л_к т_з_лгЩн.  јл эми кыскарууну...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  аттоонун камылгасы, камсыздандыруунун кадамы кечеSдЩЩдЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nШлкЩдЩ 2020-жылы боло турган элди жана турак жайды каттоого да€рдыктар ∆алал-јбад областында  солгун ж_р__дЩ. јр он жылда эл каттоо болгонуна карабастан б_г_нк_ к_нгЩ чейин айрым айылдардын, кЩчЩлЩрд_н аттары жана _й номурлары жок. »шти алып баруу _ч_н атайын кабинет бЩл_н_п, эмерек, интернет, компьютерлер менен толук камсыздалбаган. Ѕул жЩн_ндЩ областтык Щк_лч_л_ктЩ Щк_лд_н биринчи орун басары ћамасалы јкматов...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ќазармат жазма мурастарды сактоочу жана эS алгачкы мугалим агартуучу\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ќазармат ∆айлообаевдин туулгандыгынын 120 жылдыгына карата\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n                ƒал ушундай аталышта Ќазарматмолдонун уулу ќрмонбек ∆айлообаевдин китеби жакында «—алам» басмасынан жарык кЩрд_. Ѕул эмгектин баш сЩз_н  ”” нун ардактуу профессору, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3-даражадагы “ћанас” орденинин ээсиќмор —ооронов жазган....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћайлуу-—уудагы уран калдыгы кайда изилден__дЩ?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n             ћайлуу-—уу шаарында  1946-1967-жылдары « ыргызэлектроизолит» заводунда уран калдыктарын иштетилип, чыныгы уран сырт ЩлкЩлЩргЩ жЩнЩт_л_п турган. јл эми анын калдыктары насос аркылуу кЩр_нгЩн кокту - колотко, дары€ жээктерине чыгарылып, кЩм_лЩ берген. “актап айтканда ћайлуу-—уу дары€сынын оS жана сол жээгине 23 участокко жана 13 тоо тектерине жалпы жонунан 2,0 млн. куб...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  олдоодон качкан мекемелер кимдер?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n             \r\n\r\n                 Ѕ_тк_л д_йнЩл_к III кЩчмЩндЩр оюнуна аттанаардан бир к_н мурда ∆алал-јбад областтык Ѕарпы театры жана “. “ыныбеков атындагы филармони€нын жамааты  “ елин алуу” салттык сахналаштыруусун жергиликт__ коомчулукка, мекеме-уюмдардын жамааттарына тартуулашты. јталган жамаатка моралдык жана коомдук колдоо катарында ЩткЩн бул...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јбактан кийинки азаптан кантип чыгабыз?..\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n“_рмЩгЩ т_шкЩн а€лдардын кЩб_ жакындарын Щлт_р_п, же баSгизат менен кармалгандар. јрасында уурулук кылгандары да бар. –еспубликанын абак жайларында кармалган а€лдардын 80%  –нын мыйзамынын “киши Щлт_р__, кол салуу” беренеси боюнча соттолгондор... \r\n\r\n \r\n\r\nјбакта эркиндиктин баркын сезесин\r\n\r\nЅиздин каарманыбыз ∆алал-јбад облусунун тургуну жакында...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аш жарандардын келечеги _ч_н\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n   \r\n\r\nќн жети миS калкы бар  очкор-јта шаарында  социалдык буйрутмалар ишке ашырылганы турат. “актап айтканда, шаардагы 12-18 жаштагы 2000 ге чукул  балдардын бош убактысын туура пайдалануусу, пайдалуу нерсе менен алек  болуусу _ч_н шарт т_згЩндЩргЩ шаар мэри€сы сынак жары€лайт.  “ћамлекеттик социалдык буйуртманы ишке ашыруу _ч_н Ёмгек жана социалдык Щн_г__ министрлигинин потенциалын к_чЩт__”...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒарбыз эмес дарт жейбизби?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n”чурда мЩЩнЩт_нЩн мурун, к_ч менен бышып жаткан мЩмЩ-жемиштерден баш тартуу кыйынга турары белгил__.  _н да ысып, тарс жарып дарбыз жегиS келген учур. Ѕирок, алардын ар дайым кЩзЩмЩлдЩ болуусу ЩтЩ кажет. јнткени ар кандай ыкмалардын к_ч_ менен эрте бышкансыган коон-дарбызда зы€ндуулуктун ырааты жогору келип, Щм_рлЩргЩ оор зы€н алып келиши толук ыктымал. јндыктан бул жагдай менен иш алып барган жооптуу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [ ан жетишсиз Ёмнеге?....k\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                                                                                                                                                                                                                                  ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћаксат јбышкаев: Ѕиздин максат эс алуучуларга жакшы шарт жаратып бер__\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nћинералдык булактарга бай ∆алал-јбад курорту кыйла кылымдан бери эле канчалаган элге белгил__ болуп келет. ∆алал-јбад шаарын гана эмес ЩлкЩн_н даSкын даалайга чыгара турган кооз жайлардын бири десе болот.   ылымдык тарыхты камтыган бул жайдын дарылык касиети к_чт__ булактары, баткактары тууралуу эл арасында т_рк_н оку€лар да айтылып ж_рЩт. —татистикалык маалыматтарга та€нсак,  минералдык булактары...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ќ»»Ѕнин Щзд_к курамы ыкты€рдуу кан тапшырууда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\nќбласттык кан борборунун кызматкерлери жана ”луттук  ызыл јй  оому, »»ћдин ∆алал-јбаддагы медицина кызматы менен биргеликте ∆алал-јбад ќ»»Ѕнин Щзд_к курамына барып жолугушуп, жеринде ыкты€рдуу донорлордон кан алышты. ∆ылына донор болгон милици€ кызматкерлери мындай сааламалыкты дайым колдоп келишет жана ыкты€рдуу т_рдЩ донор болушат.\r\n“Ѕиз жыл сайын келебиз, милици€ кызматкерлери менен жолугушуп канн...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јзык-т_л_к коркунучун алдын ал!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nјзыркы учурдагы 5 мамлекеттен турган (–осси€, Ѕелоруси€,  азакстан, јрмени€ жана  ыргызстан) ≈вроази€лык экономикалык Ѕажы союзунун курамына кирип,  калкты коопсуз тамак-аш жана башка товарлар менен камсыздоодо бирдикт__ талаптар коюлуп, кЩзмЩлгЩ алынууда.\r\n\r\nЅ_г_нк_  к_ндЩ 19 техникалык регламенттер, анын ичинен 11 жалан тамак-аш жана азык-т_л_ктЩр, ал эми 8 техникалык регламенттер башка товарлар...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n џкчам медициналык жардам бЩл_м_ ишке берилет\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n ыргызстанда алгачкы жолу  ∆алал-јбад областтык клиникалык ооруканасынын базасында  ыкчам медициналык жардам бЩл_м_ ишке берилет.  Ѕейтаптарды чукул кабыл алып, андан ары тиешел__ бЩл_мдЩргЩ бЩл_шт_р__ багыты кЩздЩлгЩн имараттын курулуш иши дээрлик а€ктап калды. јталган оорукананын жетекчиси ∆аныбек  арабаевдин айтымында,  _ст_б_здЩг_ жылдын июль айларында пайдаланууга берил__с_ к_т_л__дЩ....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —андарыгер жетишпейт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n            \r\n\r\n∆алал-јбад шаардык оорулардын алдын алуу жана санитардык кЩзЩмЩл борборунун маалыматына караганда шаарда 900 обьект, областын аймагында 4000 миSден ашык обьект  жылына бир жолу санитардык кЩзЩмЩлдЩн ЩтЩт. јйрым мейманканалар, чачтарачканалар жана сулуулук салондору _ч жылда бир текшер__дЩн ЩтЩт. јталган борбордун жетекчисинин орун басары “ыныбек ∆оробеков акыркы убакта азык т_л_к д_кЩндЩр_н...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ј…ћј “ј–√ј ћ»√–ј÷»я  џ«ћј“џ  ≈–≈ \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nЁми ∆алал-јбад шаарындагы бардык мекеме-ишканаларда, коомдук бирикмелерде, маалыматтар кату кызматтарында адам сатууга каршы ар кандай расмий, коомдук иш-чаралар к_чЩт_лЩт. јл эми аймактарда мурда болуп келген миграци€ кызматтары кайрадан иштеши керек.Ѕул тууралуу јдамдарды сатууга каршы к_рЩш__ боюнча ∆алал-јбад шаардык координаци€лык кеSешинин кезектеги отурумунда айтылды.\r\n\r\n оординаци€лык кеSеште шаардагы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јЋјЋ-јЅјƒ Ўјј–џЌџЌ Ѕёƒ∆≈“»  јЌƒј… —ј–ѕ“јЋƒџ?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаарынын мэри Ѕишкектеги ∆ылуулук электр борборунун чатагы менен арызын жазып, кызматынан кетти. јл эми ∆алал-јбад шаарынын депутаттары 2016-2017-жылда шаар бюджетинин кандай иштетилгени тууралуу маселени б_г_н сесси€да карашты.\r\n\r\n—есси€ жыйынында белгил__ болгондой, 2016-жылга  жергиликт__ бюджет 325 миллион сомго бекитилген. Ѕирок бюджеттин аткарылышына келгенде бекитилген каражаттын 311 миллион сому гана...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  оом жек кЩр_п, бирок кЩбЩй__гЩ жол берген дарт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nћай айынын _ч_нч_ жекшембиси —ѕ»ƒден каза болгон жарандарды эскер__ к_н_ катары белгиленет. ћаалыматка ылайык, д_йнЩдЩ ушул к_нгЩ чейин 35 миллионго жакын, ал эми  ыргызстанда 1800дЩн ашса, ∆алал-јбад областынын Щз_ндЩ эле  226сы —ѕ»ƒден каза болгондор. јдисте𠬻„ илдетине чалдыккан бейтаптын дартын Щз убагында аныктап, дарыласа, алар да _й-б_лЩ к_т_п, балалуу болуп, узак Щм_р с_рЩ алат. Ѕирок, коомчулукта...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n √_лзина ћЩндЩева, тележурналист :ћекенчил сезим сЩздЩ эмес ж_рЩктЩ жашайт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n √улзина ћЩндЩева деген ысым кыргыз журналистикасында Щз ордун таап, бул тармактын Щн_г__с_нЩ опол тоодой салым кошуп жаткан  таланттуу, мээнеткеч кыздарыбыздын бири. јйрыкча телекЩр__ч_лЩргЩ “жоктон барды жараткан”, ар бир алган темасын ийне жибине жеткире иликтеп, жиликтеп, ар бир маселенин айланасында ой жарата билген, Щз_нЩ гана таандык стили бар тележурналист катары да таанылып калган кези.  јл кЩп жылдардан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n »ч жылыган ийги иштер\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n ыргыз ШкмЩт_н_н  ∆алал-јбад  областындагы ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев јла-Ѕука районунун алыскы айыл аймактарында болуп, жергиликт__ калктын _н_н угуп кайтты. „ек арага чектеш “ Щк-“аш” айыл аймагынын эли чек ара маселесин кЩтЩр_шсЩ, “1-ћай” айыл аймагынын тургундары курулуш _ч_н иштетиле турган бышкан кыштын бир даанасы 12-13 сомго айланып жатканын,  аны да алыстан ташып жатышканын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јра жолдо калган балдар, же алардын укугун ким коргойт?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nјкыркы убакта тЩрЩлбЩй жатып кордолуп, эс тартпай жатып зордукталып жаткан келечек муундар тууралуу ж_рЩк _ш_н алган оку€лар катталып, баласы бардын башын катырып жатканы да ырас. јйрыкча социалдык тармактарда байма-бай жары€ланып, балдарга карата адам баласы жасабай турган жоосунсуз мамиле, коркунучтуу жана опурталдуу оку€лар ар бирибизди  т_рк_н ойго  т_рт_п, убайымга салып турган...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕашкы плансыз болочок к_ткЩн шаар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаары алгач шаар статусун алгандан тартып, 1950-жылы шаардын Щн_г_ш_ _ч_н алгачкы башкы (генералдык-генплан) планы бекитилген. ќбласттык керек-жарак коому, т_шт_к кыргыз жаSгак токойлору боюнча башкармалыктар уюштурулуп, кичи райондор пайда болгон. јга чейин пиво заводу-аэропорт жана башкалар курулган. ∆алал-јбад шаарынын Щн_г__с_нЩ т_ртк_ болуучу башкы планы тууралуу ∆алал-јбад регионалдык шаар курулушу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад областында инвестици€ тартуу кЩбЩй__дЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад областында ар кайсы тармактарды Щн_кт_р__ багытында тартылып жаткан инвестици€инын кЩлЩм_ улам артып баратат. Ѕыйылкы жылдын биринчи чейрегинде област боюнча 2 миллиард 399 миллион сомдук капиталдык инвестици€лар тартылган. Ѕул ЩткЩн жылдын тийишт__ мезгилине(салыштырмалуу баада) салыштырмалуу 132,3 пайызга ЩскЩнд_кт_ билдирет. ∆алпы республиканын негизги капиталга инвестици€ларды тартуу кЩлЩм_ндЩг_...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ЩрсЩтк_ч_ жакшы, келечеги инвесторго муктаж  ыргызнефтегаз јј ы\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nЅыйылкы жылы   очкор-јтадагы “ ыргызнефтегаз” јј сы  Щз_нЩ тиешел__ иш ыргагын  кызуу колго алып, областтын экономикалык кЩрсЩтк_ч_н алдыга чыгарууга чоS салым кошо  баштады. јнткени нефть Щнд_р__ боюнча  жыл башынан берки планды ашыгы менен аткарып, оозго алынды.  ƒеген менен мындагы мекеменин ишин _зг_лт_ккЩ учуратууну каалагандар болууда. ћекеме тууралуу жалган маалыматтарды элге жайган...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n IT чЩйрЩс_ндЩ окууга кабыл алат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nѕрограммалык жабдуулар жана  ызматтар Шнд_р__ч_лЩр_н_н  ыргыз јссоциаци€сы жана IT јкадеми€сы ЩзгЩчЩ муктаждыктары бар жарандарга IT тармагында кыска мЩЩнЩтт_к окутуу боюнча жаSы долбоордун ишке киргизди. Ѕул тууралуу аталган јкадеми€нын аткаруучу директору Ўирин ћуканбетова билдирди.\r\n\r\n- Ѕул долбоор ≈вропа Ѕиримдигинин каржылык кЩмЩк кЩрсЩт__с_ аркылуу ишке ашырылат. 2018-жылдын €нварь айынан баштап  ыргызстандын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймакка ич__ч_ таза суу берилди\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаарынын „ыSгыз јйтматов аймактык башкаруусуна караштуу 120 кожолук тургундар бир апта бою таза суунун жоктугунан кыйынчылык тартып келишкен. “∆алал-јбадсууканал” башкармалыгына тарабынан бул кЩйгЩй жоюлуп, азыркы тапта шаардыктар таза суу менен толук камсыз кылынды. Ѕул тууралуу ∆алал-јбад шаарынын мэринин милдетин аткаруучу “урдалы “емирбаев билдирди.\r\n\r\nЁскерте кетсек, айрым массалык...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [^й-б_лЩдЩг_ зордук-зомбулукk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n _ндЩн к_нгЩ уруп-токмоктоого дуушар болгон а€лда коргонуу инстинкти пайда болот да, аффектик абалда ар кандай к_т_лбЩгЩн кадамдарга барышы м_мк_н. Щпч_л_к учурларда мындай кол салуулар кылмышка алып келет. –еспубликанын абак жайларында кармалган а€лдардын 80 пайызы  – мыйзамынын “киши Щлт_р__, кол салуу” беренеси боюнча соттолгондор. ћисалы чет ЩлкЩлЩрд_ алсак  Ћитва  ыргызстанга салыштырмалуу калкы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕалдар _й_ жоюлабы?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nјкыркы жылдары каралбай калган балдардын саны Щс__дЩ. јга карабастан мамлекет балдар _йлЩр_н оптималдаштыруу кадамын жандантууну кЩздЩЩдЩ. ћаксат-балдар _й_ндЩ тарби€ланган балдарды жакындарына кайтаруу, _й-б_лЩдЩ  бирдей камкордукта тарби€ланууга шарт т_з__. ƒал ошол кыскарууга —узак районуна караштуу ∆оомарт ЅЩкЩнбаев атындагы  балдар _й_ да кирген. јзыркы тапта ал жайда 22 бала тарби€ланып жатат. јтайын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ыргыз сомуна 25 жыл\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n1993-жылы 10-майда  ыргызстан  ћЎ ЩлкЩлЩр_н_н арасынан алгачкылардан болуп Щз_н_н жеке улуттук валютасын сомду ж_г_рт__гЩ киргизген. Ѕул к_н_ баалар, эмгек акылар, стипенди€лар пенси€лар, ишкана-мекемелердин эсептериндеги каражаттар жана банктагы аманаттар белгиленген курс боюнча сомго которулуп баштаган. “актап айтканда, 200 рубль 1 сомго, ал эми бир сом 100 тыйынга барабар болуп которулган.  ќшондон бери  ыргызстандын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n –осси€га жетээриSиз менен катталыSыз!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n–осси€ ‘едераци€сында быйылкы жылдын 14 – июнунан 15-июлуна чейин футбол боюнча д_йнЩл_к чемпионат болуп ЩтЩт. јга байланыштуу  ыргыз –еспубликасынын –осси€га бара жаткан тургундары миграци€лык эрежелерди так билип алуулары зарыл. јнткени –осси€да _ст_б_здЩг_ жылдын 25-майынан 25-июлга дейре коопсуздук боюнча катуу иш-чаралар киргизилип, футбол мелдештери ЩтЩЩр_ белгиленген –‘нын он бир шаарына кел__ч_ чет...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ѕремьер-министр [∆алал-јбадk аэропортунун жаSы аэровокзалдык комплексин ачты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n  ѕремьер-министр ћухаммедкалый јбылгазиев ∆алал-јбад облусуна жасаган иш сапарында «∆алал-јбад» аэропортунун жаSы аэровокзалынын модернизаци€лоодон кийинки имаратынын ачылыш аземине катышты. Ѕул тууралуу аймактык кабарчы билдирди.\r\n\r\nШкмЩт башчыны ЩкмЩтт_н ∆алал-јбад облусундагы ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев,  –нын “ранспорт жана жолдор...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕазар- оргондун тургуну 19 жаштагы айылдашын бычактап салды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nЅазар- оргон районуна караштуу јрстанбап айылынын тургундары Щз ара урушуп кетишип, 19 жаштагы ».ј. аттуу тургунга 24 жаштагы айылдашы ћ. уулу Ќ. бычак уруп жиберген. јнын кесепетинен 19 жаштагы жабырлануучу кан кЩп жоготуп, ошол жерде каза болгон.\r\n\r\n«Ѕул оку€ боюнча Ѕазар- оргон –»»Ѕдин кызматкерлери тарабынан кылмыш изи сууй электе ошол эле айылдын 1994-жылы туулган тургуну шект__ катары кармалды. Ѕул факты...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  атюша минген жалгыз  ыргызстандыктын ысымы кЩчЩгЩ неге ыйгарылбайт?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n     ”луу јта ћекендик согушта кан кечип,  согуш деген апаатты баштан кечирип, эл жердин бейпил жашоосу  _ч_н Щз Щм_р_н а€баган, согушта катюша минген жалгыз  ыргызстандык “урду »смановдун  баатырдыгын айтып т_гЩтЩ албай даSктап, мактап ж_р__гЩ арзыйт. јнткени ал  ыргызстандан барган согуш катышуучуларынын арасында жалгыз катюша  минген  инсан болуп  тарыхта калды.  Ѕирок ж_рЩг_н, Щм_р_н элге...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n «омбулуктун кесепетин т_ш_нд_р_п жеS\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n          \r\n\r\n∆алал-јбад областтык ички иштер башкармалыгынан билдирилгендей, областта жыл башынан бери 242 атуул _й б_лЩл_к зомбулукка дуушар болуп, 242 жаранга коргоо ордери берилди. јнын ичинен зомбулук кЩрсЩткЩн 76 адамга атайын протокол т_з_л_п, 75 миS 300 сом айып салынды. Ѕул ЩткЩн жылдын ушул айларына салыштырмалуу  аз.\r\n\r\n       Шм_р_ зомбулукта Щт__дЩ \r\n\r\n- _йЩЩм менен...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕакчаларга эмнеге муктаж?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                    \r\n\r\n ∆алал-јбад шаарындагы кЩпч_л_к бала бакчаларда медайымдар 0,5 ставка менен иштешет жана  бакчада эки саат гана болушат.  јл эми  1 жана 5 бала бакчаларында гана эки медайым бир штат менен толук иштеп, эртеден кечке балдар менен болушат.   Ѕул жана башка маселелер  шаардык кеSештин бир катар депутаттарынын  шаардагы мектептерди жана бала бакчаларды кыдыруусунда...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ытайлар асма жол курат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                      \r\n\r\n Ѕыйылкы аймактарды Щн_кт_р__ жылында  ытай компани€сынын жардамында жергебизде  жакшы саамалыктар болгону турат. “актап айтканда,  ∆алал-јбад шаарынан  курортко баруу _ч_н 280 миллион сомдук асма жол курулат. ќшондой эле —узак районунун Ѕарпы айыл аймагынан 20 гектар жер бЩл_н_п, жаштардын заманбап сейил бак жана логистикалык  борбор курулуп, ишке берилет....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  айра иштет__ жанданды...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nќбласт аймагында биринчи кварталда кайра иштет__ тармагы жанданды. ∆аSы Щнд_р_штЩрд_ ишке киргиз__ иш-чараларынын алкагында  _ч айда 18 жаSы ишкана ишке кирди. “алаа иштери кызуу ж_р_п жатат. ”шул к_ндЩр_ жергиликт__ бийлик малдарды идентификаци€лоо жумушуна да ЩзгЩчЩ маани бер__ керек болуп турат. јнтпесе мал жандыктар жайлоого кетип, идентификаци€лоо жумуштарын ж_зЩгЩ ашырууда т_йш_к жаралат.   ћындай...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ^ч-“ерек-ШзгЩр_ш аба чубалгысы жаSыланууда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n“октогул районуна караштуу 22 чакырым “^ч-“ерек-ШзгЩр_ш” аба чубалгысы жогорку ЩткЩр_мд__л_ктЩг_  аба чубалгыга алмаштырылып жатат. ј— 50 кубаттуулуктагы аба чубалгылар ј— 90 кубаттуулуктагы аба чубалгыларга алмаштырылууда. јталган аба чубалгы 1969-жылы курулгандыктан эскилиги жетип, к_з-кыш айларында авари€лык абалды жаратчу. ^ч-“ерек,  ызыл-”раан, ∆етиген, ШзгЩр_ш айылдарын аралап ЩтЩт, бул айылдарда  4474...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕир ишкер бир кЩчЩт!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n2018-жылдын 6-апрелинде “∆»ј” бизнес ассоциаци€сынын м_чЩлЩр_ ∆алал-јбаддагы аткаруучу директору јзамбек ∆ээнбай уулунун жетекчилигинде  .Ў. “октомаматов атындагы Ёл аралык университеттин (Ёј”) аймагында “Ѕир ишкер – бир кЩчЩт!” акци€сы алкагында мЩмЩ дарактарынын кЩчЩттЩр_н отургузушту. јталган акци€ны  .Ў. “октомаматов атындагы Ёл аралык университеттин ректораты, профессор-окутуучулары жана студенттери...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћечит менен мектептин атаандаштыгы к_ч алдыбы?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nјкыркы мезгилде  мектепке караганда мечиттердин кЩп курулуп, ага мектеп жашындагы балдардын да арбын тартылуусу коомчулуктун кЩS_л_н Щз_нЩ бурган орчундуу маселеге айланып бараткандай. Ѕашка аймакты айтпаганда да ∆алал-јбад областында  545 мектеп болсо, алардын 45 пайызы типт__, азыркы талапка жооп берет, 20 пайызы орточо, калганы  эскилиги жеткен, авари€лык абалдагысы  да бар.  ќбласттык кази€ттын берген...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Шрт коопсуздугу боюнча машыгуу\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаардык ЩзгЩчЩ кырдаалдар бЩл_м_ Щз_н_н 2018-жылга т_з_лгЩн иш болжомдоруна ылайык,   ∆алал-јбад шаарынын Ћенин кЩчЩс_ндЩ жайгашкан “јйг_л” соода борборунда “—оода жайдагы Щрт кырсыгын жоюу” аттуу темада   Щрт-тактикалык машыгуу ЩткЩрд_. јнын ж_р_ш_ндЩ куткаруучулар келгенге чейин “јйг_л” соода борборунун персоналы, ыкты€рдуу ЩрткЩ каршы кошун м_чЩлЩр_  баштапкы ЩрткЩ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јаламдашуу доорун артка тарткан агымдар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n    ƒегеле  жер алкагындагы  бардык мамлекеттерге коркунуч алып келген, анын ичинде   ыргызстан _ч_н да опурталдуу деп эсептелген   экстремисттик  аракеттер  ачык эле ж_р_п жатканы байкалат. јл экономикалык, са€сий Щн_г__ деSгээлине карабастан коомдук туруктуулукка, улуттук коопсуздукка жана мамлекеттик т_з_мгЩ коркунуч туудурган диний уюм.  – нын  ∆огорку —оту тарабынан ЩлкЩдЩ 20 диний...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆оюлбаган жумушсуздук, кол жеткис м_дЩЩлЩр...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаардык —оциалдык Щн_кт_р__ башкармасынын иш менен камсыз кылууга кЩмЩктЩш__ бЩл_м_н_н маалыматына караганда шаарда жалпы 1283 жумушсуз катталса, анын 1106 сы а€л, 770и жаштар. јл эми област боюнча 23 087 жаран болсо,  анын 8043_н кыз-келиндер т_зЩт,  6219 жаш жаран жумушсуздуктун айынан каттоодо турат.\r\n\r\n \r\n\r\n онтрактты актабаган жумуш\r\n\r\n∆ыйырма тЩрт жаштагы Ќурсултан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёлектр жарыгы жете элек айылдарга кЩS_л бЩл_нЩб_?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nШлкЩ башчынын быйылкы жылды “региондорду Щн_кт_р__” жылы деп жары€лоосун эл колдоп, кубаттоодо.  јнткени, региондордун дараметин арттыруу,  кЩтЩр__ багыты кЩздЩл_п кабыл алынган чечимден улам,  кЩйгЩй_ кЩп элеттиктерде “элеттен кабар алчуулар болот” деген аруу ойлор жанды. „акалап чакырымдап таза суу издеген айылдыктар, кетменин кЩтЩр_п кЩр_нгЩн арыкты акмаалап, эгин талаасына  араSдан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ургак учукту к_чт__ адам жеSет\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n           \r\n\r\n—оциалдык кургак учук оорусу ∆алал-јбад областында бир калыпта экендигин адистер белгилеш__дЩ. ƒеген менен “миграци€лык агым к_ч алып жаткан шартта бул дарт кЩбЩйсЩ кЩбЩй_п, азайышы  кыйын” дешет алар. ШткЩн жылдын  алгачкы эки айында 157 оорулуу табылса, быйыл жазга жетпей 145  факты  катталып, салыштырмалуу  тЩмЩн. Ѕалдар жана Щсп_р_мдЩр арасында да ооруга чалдыккандар да...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Шзбекстанда калган аба чубалгылары кЩч_р_л__дЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n "∆алалабатэлектро”ачык акционердик коому мурда Шзбекстандын аймагында жайгашып калган 35 к¬ чыSалуудагы " араван-јнашев” аба чубалгысын ал жактан чыгарып,  ыргызстандын аймагына куруп жатат. Ѕул тууралуу "∆алалабатэлектро” ачык акционердик коомунун басма сЩз кызматы билдирди.\r\n\r\n—оюз маалында 35 к¬ чыSалуудагы " араван-јнашев” аба чубалгысынын 3 чакырымдан ашык бЩл_г_ Шзбекстан –еспубликасынын Ќаманган...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јксы.  айнене келинди Щлт_р_п, мурда кыз жигит катары с_йлЩшкЩн кызын да Щлт_р__гЩ аракет жасаган 30 жаштагы јвлетим айыл аймагынын жашоочусу Ѕ. “ ны райондук сот Щм_р боюу эркинен ажыратты.  \r\n\r\nЁске салсак,  2017-жылдын 14-но€брында јксы районунун јвлетим айыл аймагында жашаган _йд_н кожейкеси 1965-жылы туулган —.   менен келини 1991-жылкы   . ј кылмышкердин колунан ажал табышкан. ^йд_н ээсинин кызы оор абалда...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћамыр ћерген-тарыхый инсан\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n  ћамыр ћерген  азыркы Ѕазар- оргон районунун  олот кыштагында 1838-жылы туулуп, ошол эле жерде эр жеткен. јтасы ак _йл__ мундуздардын  тарыйма деген уругунан,  апасы кыпчактардан болгон. 1873-жылы   жаз айларында, 35 жаш курагында јнжи€н вило€тына (областына)  караштуу мундуз, кушчу, багыш, басыз, карабагыш,каман сы€ктуу уруулардын  башында туруп, кокондук алык-салык жыйноочуларга  салык тЩлЩбЩй ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узакта кургак учук кЩбЩй__дЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n        \r\n\r\n—узак районунда ушул жылдын эки айында 14 жашка чейинки 11 баладан кургак учук табылды. 2017-жылдын алгачкы эки айында 3 бала аталган оору менен ооруганы аныкталган эле. ∆алпысынан алтымыш оорулуу жаSы катталды. Ѕул ЩткЩн жылга караганда 12 адамга кЩп. ∆угуштуу т_р_ да басаSдаган жок. Ѕылтыркы жана быйылкы жылдын алгачкы эки айында 14 адамдан кургак учуктун жугуштуу т_р_ табылып, маанайды чЩкт_рд_. –айондук  ден...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёкспортко жол салгандар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n21-март – эл аралык токой к_н_нЩ карата  ара-јлма айылында токой жана жер пайдалануучулар ассоциаци€сынын демилгеси менен кЩчЩт эгип кЩрктЩнд_р__ иши колго алынды. Ѕул саамалыкка айыл ЩкмЩт, жергиликт__ жамаат кол кабыш кылды. \r\n\r\n—узак районун  ара-јлма айылынын тургуну “ЩлЩгЩн ѕаизов жаSгак токоюнун жанынан _ч гектар жерди 49 жылга ижарага алып, карлик сортундагы  200 т_п алма кЩчЩт_н эг__дЩ. Ѕул жер саздуу жер...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ¬ниманию акционеров ќјќ [∆алалабатайылкЩмЩк\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                      \r\n\r\n2 апрел€ 2018-года в 11:00 состоитс€ годовое общее собрание акционеров по адресу г.∆алал-јбад. ул.Ѕ.ќсмонова, 113.\r\n\r\n—писок акционеров 2 марта 2018г.\r\n\r\n                               ѕовестк€ дн€:\r\n\r\n1.¬ыборы счетной комиссии.\r\n\r\n2.”тверждение отчета...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “аза жашоо тазалыктан башталат!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n”шундай аталыштагы иш-чара јла-Ѕука районунун 1-ћай айыл аймагындагы бардык айылдарда ийгиликт__ ЩткЩр_лд_. ∆алпысынан иш-чарага 500дЩн ашуун адам катышты. »шембиликтин катышуучулары тарабынан бак-дарактар акталып, г_лдЩрд_н, бактардын кЩчЩттЩр_ отургузулуп, таштандылар тазаланды. јйыл ЩкмЩт_н_н башчысы ћуктар Ўербаевдин айтымында ишембиликке эл мыкты уюшкандыкта чыгышып, тазалыкка болгон мамилелерин ийкемд__...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —абыржан ∆олдошев, акын жана обончу: [„ыгармачылыгыма кызым себепкерk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n аректе калган туулган жер\r\n\r\n      ыргыз обондорунун  ордун толуктаган,ыргактуу , бири-бирине окшобогон  ондогон ыр кайрыктары менен чыгармачылыктын чыйыр жолун баштап, анын  оош-кыйыштуу жолун басып жаткан элеттик акын жана обончу —абыржан ∆олдошевдин киндик кан  тамган  куттуу жери  ЩзЩктЩш турган Шзбек республикасынын јнжи€н районундагы   арабек айылы. јтасы малчы болгондуктан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n «аманбап бут кийим тиккен Щт_кч_\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—узак районунун џрыс айылынын тургуну Ўарабидин –ахимбердиев Щз колу менен заманбап жана сапаттуу бут кийимдерди тигип сатып, киреше табууда. Ёч кандай техника колдонулбастан кол жумушу менен б_ткЩр_л__ч_ бут кийимдердин материалын –осси€ ‘едераци€сынан, Шзбекстандан жана Ѕишкек шаарынан алдырат. Ѕул инсандын колунан чыккан бут кийимдер сапаты,  дизайны жагынан чет элдик бут кийимдерден кем калышпайт. јкырындык...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јћ”да ”Ќ»¬≈–—»“≈““»  ќЋ»ћѕ»јƒј Ш“ Ш–^Ћƒ^\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n        \r\n\r\n        ∆алал-јбад мамлекеттик университетинин ѕедагогика жана маалымат технологи€сы факультетинин чоS жыйындар залында 17-март к_н_  университеттик олимпиаданын ачылышы болду. Ѕул тууралуу аспирантура бЩл_м_н_н башчысы «ульфи€ јсилова билдирди.\r\n\r\n        ∆ыйынды ∆јћ”нун ректору, тех.и.д., профессор  еSешбек ”сенов ачып, студенттерге ийгилик,...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n »нвестордун келишине чочулоого негиз жок\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n« ыргызнефтегаз» ачык акционердик коому туурасында «јзаттыктан» катарынан эки маалыматтын кетиши он да, терс да пикирлерди жаратты. Ѕирок, бул пикирлерге ынанууга болбойт. „ынында б_г_нк_ к_ндЩ « ыргызнефтегазда» ЩткЩн жылдарга караганда Щнд_р_шт_н темпи бир топ жогору. Ѕул жетекчиликтин  уюштуруучулук иш билги эмгегинин натыйжасы катарында да кароого болот.  јны 2017-жылдын жыйынтыктары...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —_й_нч_ акча с_й_нтт_, а жЩлЩк пул жЩндЩлЩб_?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n Щп жылдардан бери  калк арасында нааразылык туудуруп, чечилбей  келе жаткан с_й_нч_ жана жЩлЩк пул жЩн_ндЩг_ жаSы мыйзам иштелип чыгып, ал 2018-жылдын €нварынан баштап ишке кирмей болгон. Ѕирок, ШкмЩт бюджеттеги акчанын аздыгын айтып, жЩлЩк пулду апрель айында жЩндЩп берээрин убада кылган эле. Ёми ошол убаданын ишке ашар саатын к_т_п, кЩпч_л_к убайым тарткансыйт.     \r\n\r\n—узак районунун...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —оциалдык кЩйгЩй тЩрЩттЩн баш тарттырабы?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “...јзыркы заманда бутка туруп алып анан тЩрЩш керек болуп калды. ^ст_нЩ _й, алдыSа мал-жан,  машина же жакшы бизнести т_птЩп алып анан катар-катар балалуу болсоS  болот. јга чейин эки балалуу болуп турсаS эле жетишт__. Ѕеш-алты балалуу болуп, материалдык жактан жетишпей, балдарды жакшылап ичинтип-кийинте  албай, башыSа тартса, этегиSе жетпей жашагандын неси артык” – дегендер четтен...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  Щчк_ коркунучу жаралды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—узак районунда жер кЩчк_н_н активдеш__с_нЩн улам Ѕлаговещенка —  ара- Щл жолунун јкчалуу айылындагы тилкеси жабылды. –айон акиминин орун басары “ЩрЩгелди “_ркбаевдин айтымында, Ш ћден аталган айылда жер кЩчк_ т_ш__ кооптуулугу бар экени тууралуу билдир__ келген.\r\n\r\n«–айондогу жарандык коргонуу комисси€сынын тЩрагасы биздин аким баш болуп жергиликт__ эл менен с_йлЩш__лЩрд_ ж_рг_з_п, ЩтЩ кооптуу жерде...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ооперативдер колдоого алынат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n    Ѕ_г_н_ к_ндЩ ∆алал-јбад областында  токсон айыл чарба кооперативи бар. ƒагы да  алардын санын кЩбЩйт_п, мамлекеттик  деSгээлде ар тараптуу  колдоолордун  кЩрсЩт_л_ш_ учур талабы. јнткени, азыркы базар экономикасынын шартында   айыл чарба азыктарынын сапатын арттырып, экспорттун деSгээлин  кЩтЩр__гЩ болот.  “актап айтканда,  кооперативдердин салык  тЩлЩмдЩр_н ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбадЌаманган кызматташат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nШзбек –еспубликасынын Ќаманган областынын акими ’айрулла Ѕозаровдун чакыруусу менен ∆алал-јбад областынан 36 адамдан турган делегаци€ Ќаманган жергесине барып келди. Ѕул тууралуу  –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_л_н_н аппаратынан билдиришти. ћаалыматка караганда, региондун социалдык-экономикасына,  маданий жана башка тармактарында байланыштарды чыSдоо, ишкерлерге ыSгайлуу шарттарды...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћечит эмес, мектеп куруу зарылдыгы айтылды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаарында карапайым калктын муктаждыгына карай диний объекттерди социалдык мекемелерге айлантуу демилгеси кЩтЩр_лд_. Ѕул тууралуу ∆алал-јбад шаардык мэри€сында диний объекттерди куруу, ачуу жана диний уюмдарды, окуу жайларды каттоодон ЩткЩр__ маселелерин талкуулоо жыйынында айтылды.\r\n\r\n»ш-чарага шаардагы диний мекемелердин жетекчилери жана жергиликт__ аймактык башкаруулардын башчылары,...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1 ^ƒ“ жаSы имаратка муктаж\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nџйгарымдуу Щк_л ∆алал-јбад шаарындагы 1 _й-б_лЩл_к дарыгерлер тобунун имаратын кЩздЩн кечирген учурда анда былтыркы жылдын декабрь айында жумуш учурунда Щрт чыкканы маалым болду. ћуну _й-б_лЩл_к дарыгерлер тобунун жетекчиси јнара јлымкулова кабелдердин эскилиги жеткендиги менен т_ш_нд_рд_.  ќшондой эле ал, кызматкерлер да кооптонуу менен иштеп жатканын айтып, жарандык коргонуу комисси€сы обьектини...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n џйгарымдуу Щк_л ооруканага к_т__с_з баш бакты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областындагы ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев ∆алал-јбад областтык клиникалык ооруканага к_т__с_з баш бакты. јлгач ооруканадагы хирурги€, сынык-жарактар жана балдар бЩл_м_ндЩ болуп, бейтаптардан дарыгерлердин оорулууларга жасаган мамилелерин сурады. “Ёл арасында дарыгерлердин дарегине карата нааразычылык билдиргендер бар.  —издер дарыланып жатасыздар,  имараттагы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  Щп тармактуу оорукана курулат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nЅыйылкы жылы областтык клиникалык ооруканага  кЩп тармактуу заманбап жаSы типтеги оорукана курулат, ал _ч_н республикалык бюджеттен каражат бЩл_нд_.  ћындай маалымат  –нын ∆огорку  еSешинин  —ƒѕ фракци€сынын депутаты јйнура ќсмонованын аталган оорукананын абалы менен таанышуу _ч_н келген жумушчу сапарында айтылды. Ёл Щк_л_ алгач аталган оорукананын кызматкерлери менен жолугуп,  алардын   кЩйгЩйлЩр_н...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ургак учук азаюуда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад областында кургак учуктун дары-дармектерге туруктуу формасы менен катталгандардын саны Щст_, анткени ушундай ооруларды аныктоо иши кыйла жеSилдеди. Ѕуга чейин ооруну аныктоо кЩп убакытты талап кылса, эми жаSы келген аппараттардын жардамы менен оорунун диагнозу 2 саатта дайын болууда. јтайын тесттин жардамы менен аныкталган оорулууларды дарылап айыктыруу жагы колго алынгандыктан, мурдагы жылдарга...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒамира јлимжанова, ∆алал-јбад областтык ј€лдар кеSешинин тЩрайымы:...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—татистикалык маалыматка та€на турган болсок, ∆алал-јбад областында бир миллион эки ж_з миSден ашуун калк жашаса,  анын  52 пайызын а€лзаты т_зЩт экен. ƒемек, жергебизде аруулукту кучагына камтыган, мээримд__л_кт_ ж_рЩг_нЩ сыйдырган апаларыбыз, эже-сиSдилерибиз эркектерге караганда кыйла артыкчылык кылышат тура. ќшондон улам да бардык тармактарда кыз-келиндердин саны ЩйдЩ тургандай.  ћына ошол...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 200 а€лга 500 сомдон акчалай сыйлык берилди\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаарынын мэри€сы жана шаардык кеSеши ј€лдардын эл аралык майрамы карата шаардын Щн_г_ш_нЩ активд__ салым кошуп жаткан 200 а€лга 100 миS сом акчалай сыйлык беришти. Ѕул тууралуу шаар мэри€сынан билдиришти.\r\n\r\nЅарпы драмалык театрында белгиленген майрамдык салтанатка ∆алал-јбад областынын район-шаарларынан ар кайсы тармактын алдыSкы а€лдары келип катышышты. јларга област жана шаар жетекчилери тарабынан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јсылзаада айымдар сыйланышты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n – ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад облусундагы ыйгарым укуктуу Щк_л_н_н орун басары џрысбек џзабеков баштаган жетекчилер 8-март ј€лдардын Ёл аралык майрамы менен шаардагы Ѕарпы театрында район-шаарлардан келген айымдарды куттукташты. Ѕелгиленген майрамдык салтанатка ∆алал-јбад областынын район-шаарларында эмгектенген ар кайсы тармактын алдыSкы а€лдары келип катышып, аларга област жана шаар жетекчилери тарабынан сый-урмат...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “оо-кен тармагы жакшырат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад областында 135 кен чыккан жер, 195 перспективд__ участоктор жана 57 рудалык кЩр_н_штЩр бар.  Ѕыйылкы “јймактарды Щн_кт_р__” жылында  бул тармакка  ЩзгЩчЩ кЩS_л бурулат ЩSд__. јнткени аткарыла турган иштер, чече турган маселелер  жана келечекте ишке ашыруучу жагдайлар оголе кЩп. ”шул маселеде жергиликт__ жетекчилердин ой-пикирин, сунуштарын угуу максатында   –нын ШнЩр жай, энергетика жана жер...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—узак.  ызыл-“уу айыл аймагынын “аштак айылындагы ќ. ћуратов мектебинде акыркы он жылдан бери балдарга 3 нЩЩмЩттЩ сабак берилип келет. јта-энелердин жардамы менен ашар ыкмасында 9 класстык бЩлмЩ болуп салынган имаратта 27 класстын окуучулары араS батышып окуп жатышат. Ѕир партага _чтЩн окуучунун олтурушу бул мектептин балдары _ч_н адатка айланып калган. 42 мугалим эмгектенет.  »маратты кеSейт__ боюнча...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ”куктук сабатсыздык адам сатууга ачылган каалга\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆акында ШкмЩт башчы —апар »саков адам аткезчилиги боюнча мыйзам долбооруна кол койгон. јга ылайык, жарандарды чет ЩлкЩгЩ жЩнЩткЩн агенттиктердин иши тыкыр кЩзЩмЩлгЩ алынып, адам сатуу _ч_н кылмыш жоопкерчилиги  жогорулаган. јдам сатуу - глобалдык масштабдагы кылмыш болуп эсептелет жана белгил__ ЩлкЩлЩрдЩ арзан жумушчу к_ч_нЩ болгон керектЩЩдЩн башталып, а€гы эксплуатаци€, мажбурлап иштет__, кулдук,...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћунарбек  уланбаев ,“октогул районунун тургуну, чабандес-са€пкер: јппалуза...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n“октогул районунун тургуну ћунарбек  улданбаев д_йнЩгЩ белгил__ жана жоголуп бара жаткан чаар жылкыларды багып келет.   ыргыз элинин тарыхы камтылган жылкыларды изилдегенине 10 жыл болсо, _й_р т_птЩп бага баштаганына 8 жыл толду.  јнын короосундагы  „аар сулуу жылкысы д_йнЩдЩ белгил__ “√≈–ћ≈—” аттуу ‘ранци€лык компани€ чыгарган жоолукта элеси т_ш_р_лгЩн.   ћунарбек мырза д_йнЩдЩ  попул€рдуу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n –ысбек ∆абиров, кинорежиссер: ”луттук баалуулуктарга эшик ачтым\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nјзыркы кыргыз кинорежиссерлорунун арасында Щз орду бар, таланттуу жана жаSычыл жигит –ысбек ∆абиров  буга чейин “ айып булак”, ““_нд_кт_к келин”, “ƒостор”, “ “алак”, “”чкуч”, “ћал доктур”, “ћезгил даарылайт”, “ вартирант” сы€ктуу  ондогон кыргыз кинолорун кЩр__ч_лЩргЩ тартуулады. ћындан сырткары бир катар  маанил__ иш чаралардын демилгечилеринин бири. јзыркы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  _й_к оорулар бЩл_м_ ачылат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад дубанында биринчи жолу 50 койкалуу к_й_к оорулар бЩл_м_  _ч_н имарат салынып баштады.  јталган бЩл_мгЩ ылайыкталган имараттын капсула салуу аземи болуп, ага имаратты салууну колго алган “јссанабил” фондунун  увейттеги  Щк_лдЩр_,   ыргызстандагы директору Ќурмухаммед ћиSбаев,  –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев жана тармакка...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕилим сапаты эне мектептеринде кандай?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n    Ѕазар- оргон районундагы Ѕазар- оргон жана јкман айыл аймактарындагы бул кезге чейин бала бакчасы болбогон айылдарга Ёне мектебин ачуу жагы каралган жана ал акырындап жЩнгЩ салынып жатат. јзыркы кезде мындай жайдын жыйырмасы ачылып, ар биринде орточо сексен-токсондон бала тарби€ланып жатат. Ѕирок, алардын балдарга тарби€ жана билим бер__ жагын кЩзЩмЩлгЩ алып, базалары кезек-кезек текшерилип турулат. Ёне...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аштар шаардын тазалыгы _ч_н\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n      ∆аштардын демилгел__ аракетин колдоо максатында бир топ жылдардан бери “ёз оф ќш” уюму ар кандай долбоорлорду ∆алал-јбад жергесинде ишке ашырышып, мектептерде, окуу жайларында жаштардын  мекенчил сезимин ойготуп, олуттуу маселерди кЩтЩр_п чыгуу менен аны ишке ашыруунун жолун издеп келет. “DVV International”   уюмунун ЩнЩктЩшт_г_ндЩ  ≈вропалык —оюздун колдоосу аркылуу    ишке...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јксы оку€сы эскерилет\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n ыргыз  ШкмЩт_н_н областтагы ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиевдин 2018-жылдын 28-февралындагы ∆арлыгынын негизинде  2002-жылдагы јксы оку€сына арналган иш чара белгиленди. јга ылайык 2018-жылдын 17-апрелинде јксы районунун ∆ерге-“ал айыл аймагына караштуу Ѕоспиек айылындагы “Ўейит мазарында” ксы оку€сында шейит кеткендерге багышталып куран окутулат жана эскер__ митингги ЩткЩр_лЩт.  јл к_нгЩ чейин јксы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆ашылдандыруунун _ч айлыгы жары€ланды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n ыргыз ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областындагы џйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиевдин “ќбласттын аймагында айлана-чЩйрЩн_ архитектуралык талаптарга ылайык кЩрктЩнд_р__, жашылдандыруу жана санитардык абалын жакшыруу жЩн_ндЩ”  2018-жылдын 5-мартында  65-б номурлуу ∆арлыгы чыкты. јга ылайык областтын аймагында 1-марттан 31-майга чейинки аралыкта ∆ашылдандыруу жана кЩрктЩSд_р__н_н _ч айлыгы жары€ланды. Ѕул...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ќоруган балаSыз болсо акысыз даарылатыSыз!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n            \r\n\r\nЁми   –нын —аламаттыкты сактоо министирлигинин 2017-жылдын 12-декабрындагы 1117 номерл__ кЩрсЩтмЩс_нЩ ылайык “ƒен соолукка бирге” коомдук фонду менен бирдикте √ермани€ мамлекетинин дарыгерлери  ден соолугунан улам дарыланууга муктаж болгон  бир жаштан 11 жашка чейинки балдарды акысыз дарылайт. Ѕул жЩн_ндЩ маалымдаган  ∆алал-јбад областтык _й б_лЩл_к  медицина борбору ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —уусуз калган аймактарды эпидеми€ каптайбы?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёпидеми€ каптап кетиши м_мк_н. јнткени мал-жандыктын баары сасып, ыпласка айланган сууну ичип жатат. ∆агдай оор, ЩзгЩчЩ кырдаалды киргизе турган абалга келип калды. ћындай маалыматты јла-Ѕука районунун 1-ћай айыл кеSешинин депутаты јдылбек  ожонов билдирди.\r\n\r\nјнын айтымында   Щк-“аш,  Щк-—ерек жана 1-ћай айыл аймактарын суугат суу менен камсыздап...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћамлекеттик “уу жана ак калпак к_н_ шаSдуу белгиленди\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n3-март-  ыргыз –еспубликасынын ћамлекеттик “уу к_н_нЩ, 5-март ак калпак к_н_нЩ карата ∆алал-јбад шаарынын тургундары жана мекеме ишканалардын кызматкерлери, студенттер эки топ болуп жЩЩ ж_р_шкЩ чыгышты. јлгач ∆алал-јбад шаардык мэри€ баштаган топ Ћенина кЩчЩс_нЩн тартып жЩЩ ж_р_ш жасаса, 2-топ ѕушкина кЩчЩлЩр_нЩн борбордук “Ёркиндик” а€нтына ак калпакчан, ак жоолукчан 3000ге жакын адамдар келишти.  ∆ЩЩ ж_р_ш...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ”луу жазуучу „. јйтматовдун 90 жылдыгына карата:  ы€маттагы кы€маттар жЩн_ндЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n“алас ЩрЩЩн_н жарып,  _рк_рЩЩ суусу агып ЩтЩт. јнын боюнда Ўекер деген кичинекей айыл бар. ќшол айылда улуу ойчул, ааламга аты чыккан жазуучубуз „ыSгыз јйтматов 1928-жылы 12-декабрда туулган. Ѕыйылкы жылы анын 90-жылдыгы белгилен__ алдында турат. јл аз Щм_р_ндЩ кЩЩнЩрбЩс улуу ойлорду камтыган чыгармаларды калтырды. ќшол чыгармалардын ичинен “ ы€мат” романы жЩн_ндЩ сЩз кылууну туура кЩрд_к.\r\n\r\n    Ѕул чыгарма Щз...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  елечек ээлери бЩксЩл_кт_ толтурабы?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n                                                           \r\n\r\nјймактарды Щн_кт_р__ жылынын акагында  –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областындагы Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев жогорку жана кесиптик окуу жайлардын улан кыздары менен жолугушуп, алардын кырдаалдарга, Щн_г__гЩ болгон ой-пикирлери...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 100дЩй чЩЩ, 30дай карышкыр атылды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆ыл башынан бери дубанда 97 чЩЩ, 27  карышкыр атылды. Ѕул тууралуу ∆аратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин ∆алал- јбад Щк_лч_л_г_нЩн маалымдашты. јталган мекемеден алынган маалыматка караганда, карышкырлар „аткал, јксы райондорунан кЩп атылды.\r\n\r\n-∆ырткыч жаныбарлардын санын жЩнгЩ салуу максатында област аймагында  мергенчилер менен алгылыктуу жумуштар аткарылууда. јксы районунда бир...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ќарын √Ё— јј  кызматкерлери нааразычылык акци€га чыгышты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ууларынын себеби эмнеде? \r\n\r\n \r\n\r\n  ара- Щл шаарындагы «Ќарын √Ё—» јј тын кызматкерлери айлык ма€нанын кечиктирилип жатканынан улам нааразычылык акци€га чыгышты. јталган мекеменин кызматкери  ”.Ѕекболотовдун айтымында, акыркы 3 жылдан бери  жогорудагыдай абал орун алууда.\r\n\r\n «јй сайын бизге аванс катары 5000 сомдон гана берип жатышат. Ѕул азыр эмнеге жетмек эле?  ЩптЩгЩн кызматкерлердин...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ШрттЩн 19 адам куткарылды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n 2018-жылдын 28-февраль к_н_ ∆алал-јбад шаардык ЩзгЩчЩ кырдаалдар  бЩл_м_нЩ “октогул кыска кЩчЩс_ндЩг_  13 кЩп кабаттуу турак _й_н_н 3  батиринде Щрт кырсыгы катталгандыгы туурасында кабар келип т_шкЩн.  абар т_шЩр замат куткаруучулар кырсык болгон жерге ыкчам жетип барышкан жана Щртт_ Щч_р__гЩ киришкен. Шрт Щч_р__ учурунда 4 кабаттуу _йд_н 1 подьезди т_т_нгЩ толуп жашоочулардын сыртка чыгып кет__с_нЩ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ызмат адамдары жемкорлук менен жоопко тартылышты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n оррупци€га каршы к_рЩш__ багыты боюнча былтыркы жылы областтык прокуратура органдары тарабынан  келтирилген  прокурордук актылардын негизинде 303 кызмат адамды тартиптик, 87 кызмат адамы административдик  жоопкерчиликке тартылган. ∆алал-јбад областтык прокуратурадан алынган маалыматка караганда,  прокуратура органдары тарабынан коррупци€га каршы к_рЩш__ багыты боюнча 2017-жыл ичинде 405 текшер__...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ўахмат ийрими ачылат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаарында  “јриет” балдардын билимин жана чыгармачылыгын Щрк_ндЩт__ борбору эми шахмат ийримин ачууну кЩздЩп турат.\r\n\r\nЅул борборду 2011-жылдан бери жетектеп, оSдоп-т_зЩп бутка тургузуп келген ∆ыпар јманкулованын айтымында учурда  бул жерде жалпы 23 ийримде 1153 бала тарби€ланат. Ѕир филиалы бар. Ѕылтыртан бери математика ийрими иштЩЩдЩ. Ёми шахмат ийримин ачууну...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “ергЩЩч_лЩрд_н кемчиликтери айтылды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n ызматтык кылмыштардын ар бири сотко жетиши керек. ћындай пикирди ∆алал-јбад областынын прокурору Штк_рбек ∆амшитов кызматтык жана коррупци€лык кылмыштар талкууланган ведомостволук ыкчам кеSешмеде билдирди. јнда коопсуздук кеSешинин 2018-жылдын 12-февралындагы “—от, укук коргоо жана кЩзЩмЩл органдарындагы коррупци€га каршы к_рЩш__ боюнча актуалдуу чаралар жЩн_ндЩ” чечимин ишке ашыруу башкы тема катары...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕылтыркы мыйзам бузуулар быйыл аза€р бекен?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                                                                                                                                                                                                                                   ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёмканалар жаSы имараттарга муктаж\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаарында сегиз _й б_лЩл_к дарыгерлер тобу бар.ƒээрлик баары эле заман талабына жооп бербейт. јйрыкча 1-, 5-, жана 7-эмканалар жаSы имаратка муктаж. ќбласттык _й б_лЩл_к дарыгерлер тобунун жетекчисинин орун басары ’адича ѕратованын маалыматына караганда азыр 7 _й б_лЩл_к дарыгерлер тобунун имаратын “ атар” коомдук фонду жаSыдан куруп бермек болууда. “алаштуу жери оSунан чечилсе эле араб...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —“”ƒ≈Ќ““≈– ∆ќќ ≈–Ћ≈–ƒ»Ќ Ѕ»–  ^Ќ^ ћ≈Ќ≈Ќ “јјЌџЎџЎ“џ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад мамлекеттик университетинин алдындагы  ∆алал-јбад колледжинин студенттери  Щк-∆аSгак шаарындагы 52870-аскер бЩл_г_нЩ барып, жоокерлердин бир к_нд_к жашоо турмушу менен таанышып кайтышты. Ѕул тууралуу колледждин директору Ѕариса “урдубаева билдирди.\r\n\r\nјнын айтымында,жаштарды мекенчилдик сезимге тарби€лоо боюнча бир катар иш-чаралар пландаштырылып, анын алкагында аскер бЩл_г_нЩ студенттердин атайын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕаткенчилер балдарга мекенди с_й__н_ _йрЩт_шт_\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад областындагы Ѕаткен согушунун ардагерлери мектеп окуучулары арасында патриоттук сезимге тарби€лоо иштерин баштап, 100дЩн ашуун ардагер дээрлик к_н сайын жолугушууларды ЩткЩр_ш__дЩ. ∆алал-јбад шаарындагы 1 мектеп-гимнази€сынын окуучулары менен болгон кезектеги жолугушуу ћекенди коргоочулар к_н_нЩ дал келип, кечээки жоокерлер аларга ћекенди кантип с_й__ керектигин айтышты.\r\n\r\nјрдагерлер...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узак райондук билим бер__ бЩл_м_н_н башчысын кетир__ сунушталды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nЅилим бер__ министрлиги менен соттошуп ж_р_п —узак райондук билим бер__  бЩл_м_н башчылыкка келген јлмаз Ѕечеловдун кызматын кароо боюнча акимчилик министрликке эки жолу кызматын кароо боюнча сунуш  жиберишти. ћындай маалымат  –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областындагы ыйгарым укуктуу Щк_л_н_н орун басары џрысбек џзабеков,  –нын мадани€т маалымат жана туризм министрлигинин областтагы координатору –ахматулла...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  айдыгерликке кабылган музейлер\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nќбласттагы  тарых музейлерди жакшыртууга анан да жетекчилеринин ишмердигине   кЩз салууну к_чЩт__ зарыл болуп турат. јнткени кЩпч_л_к музей жетекчилери иш учурунда каалагандай ж_р_шЩт, жумуш мезгилинде  каалганы кулпу кайтарган учурлар толук жоюлбай келет.  ћындай пикир  –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областындагы ыйгарым укуктуу Щк_л_н_н орун басары џрысбек џзабеков,  –нын мадани€т маалымат жана туризм...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  _йЩЩ бала алты адамга бычак сайды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nќш областынын ШзгЩн районунун тургуну “. ћаксатбек Ѕазар- оргон районуна караштуу  ызыл-јй айылына  т_н жамынып  барып,  кайын атасынын _й_нЩ кирип, б_лЩ м_чЩлЩр_нЩ бычак менен кол салган.  ћилици€ кабарлагандай  ал  ызыл-јй айылындагы „. Ѕа€нбектин _й_нЩ бычак менен кирип келип, алгач кайын атасына бычак урган.   _йЩЩ жолдоштун жубайы 1993-жылы туулган ∆. кызы √_лбарчын жана апасы ”улжан  кылмышкер менен...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јрзыбек Ѕеди€ров,  ыргыз эл артисти: [ќбон ордоk оболосо деймk\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n    ыргыз жыттанып, кыргыз _н_н мукамдуу обондору аркылуу  бул жагы  ытай, тиги жагы јмерика, анан “_рки€ менен јзи€ жергесине угузуп жаткан, кыргыздын каны-жанына сиSип калган  обологон обондору менен таанылган јрзыбек Ѕеди€ров агабыз дегеле тыным алууну билбейт. ШтЩ мээнеткеч жана ЩтЩ жЩнЩкЩй инсан.  “ћен берч__мд_ бердим, ырларым ырдалып жатат, алчуу наамымды деле алдым” деп, эс алып, бактылуу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ј€рлуу катмарлар да пайда келтир__дЩ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕ_г_нк_ экономикалык каатчылыкта алты саны аман, ишке толук жарактуу адам гана эмес, таби€ттын жазмышы менен кЩз_ кЩрбЩй, угуу м_мк_нч_л_г_нЩн ажыраган адамдар да кол куушуруп, олтуруп алганы жок. јлар да эч кимден _м_т этпей, жардам к_тпЩй, жашоо _ч_н аракет кылып, иштеп, _й-б_лЩс_ менен ЩздЩр_н багып,  коомго чоS  пайда келтирип жатат. ћакалабыздын каармандары  мына ошолор тууралуу болмокчу.  \r\n\r\n  јлбетте, азыркы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “аштандыга тЩлЩм кымбаттайбы?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад шаардык «“азалык» ишканасы  жаз алды менен тарифтерди жогорулатууну пландоодо. Ѕул тууралуу шаардык кеSештин сегизинчи чакырылышынын бешинчи сесси€сында сЩз болду.\r\n\r\n _н тартибинде каралган он маселенин орчундуусу болгон тариф таржымалы кЩп талкуу жаратты.““азалык” ишканасынын жетекчиси “ЩлЩнбек Ѕакиров 2014-жылдан бери таштандыга болгон тЩлЩмдЩр кЩтЩр_лбЩгЩнд_ктЩн ишкананын айрым кЩйгЩйл__...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аз камылгасы кандай?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n            \r\n\r\n       \r\n\r\n  –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областы боюнча Щк_лч_л_г_н_н агро ЩнЩр-жай комплекси жана жаратылышты пайдалануу секторунун башчысы Ќурбек ∆ээналиевдин маалыматына караганда быйылкы жылы ∆алал-јбад областында пахта кЩп эгилиши м_мк_н. јзыркы к_ндЩ 12700 гектарга пахта Щст_р__ пландаштырылууда. ШткЩн жылы 1708 гектарга пахта Щст_р_лгЩн. јндан кийин эле тоют...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —уу ташкындан коргоо максаты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nШткЩн аптада  республиканын  ШзгЩчЩ кырдаалдар министринин орун басары –авшан –ысбаев ∆алал-јбад областындагы быйыл жазда к_т_л__ч_ суу ташкындардын алдын алуу максаты менен министрлик тарабынан аткарылып жаткан иштерге кызыкты. јнткени, областтын дары€, сай-каналдарынын жээктери  жетишт__ т_рдЩ  ишенимд__ бекемделген эмес. ћаселен, —узак районунун Ѕлаговещенка участкасындагы  Щк-јрт...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јћ”нун —“”ƒ≈Ќ“»Ќ»Ќ ƒќЋЅќќ–” ћџ “џЋј–ƒџЌ  ј“ј–џЌј  »–ƒ»\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад мамлекеттик университетинин студенти “—оциалдык ишкердикти Щрк_ндЩт__” долбооруна катышып, сертификатка ээ болду. ƒолбоор Ѕорбордук јзи€ университети жана Coca-Colaкомпани€сы тарабынан уюшулуп, ага республикадагы бардык университеттин студенттери катышышкан. Ѕул тууралуу ∆јћ”нун ректоратынан билдиришти.\r\n\r\nјдегенде  ыргызстанда жайгашкан университеттерде уюштуруучулар тарабынан атайын семинар...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јћ”: ќќ√јЌ —ќ√”Ў”Ќ”Ќ ј–ƒј√≈–Ћ≈–»Ќ≈ —џ…-”–ћј“  Ш–—Ш“^Ћƒ^\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаарындагы ∆алал-јбад мамлекеттик университетинде “ќоганчыларга таазим” аталышындагы иш-чара болуп, анда ќоган согушуна катышып келген окутуучуларга сый-урмат кЩрсЩтулд_.  јл ќоган –еспубликасынан советтик аскерлердин чыгарылышынын 29 жылдыгына арналып, ага окуу жайда эмгектенген 6 ардагер конок катары катышышты. Ѕул тууралуу университеттин ректоратынан билдиришти.\r\n\r\nЅул иш-чара ѕедагогикалык...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n »–≈“—»«, ћџ…«јћ—џ«  ”–”Ћ√јЌ  ^– ШЋШ– јЋџЌј“\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаарынын мэри€сы шаар аймагында иретсиз, мыйзамсыз курулган же орнотулган к_ркЩлЩрд_ салып салуу аракеттерин башташты. Ўаар мэри —алайдин јвазов Щз_н_н буйругу менен иретсиз жайгашып, шаар кЩрк_н бузуп турган, ошондой эле уруксатсыз, туура эмес орнотулган к_ркЩлЩрд_ алдыруу, шаарды иретке келтир__ _ч_н 9 кишиден турган атайын комисси€нын курамын бекитти. Ѕул тууралуу шаар мэри€сынан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад: ∆ыл ЩнЩр жайдын Щс_ш_ менен башталды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаары 2018-жылдын биринчи айын ЩнЩр жайдагы Щс__ менен баштады. Ѕашкача айтканда, €нварь айындагы ЩнЩр жай продукци€сын Щнд_р__ жагынан Щс__ темпи 108,7 пайызга жетти. Ѕул тууралуу шаар мэри€сынын аймактык экономикалык Щн_г__ бЩл_м_н_н башчысы —алижан ”маров билдирди.\r\n\r\nјлынган маалыматка караганда, ЩткЩн 2017-жылы €нварь айында шаар боюнча салыштырма бааларда 285 миллион сомдук ЩнЩр жай...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јћ”: ∆јЋјR ∆»√»““≈–  ^„ —џЌјЎџЎ“џ\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад мамлекеттик университетинин Ёкономикалык-юридикалык факультетинде тайпалар арасында волейбол боюнча мелдеш уюштуруп, ал алдыдагы јта ћекенди коргоочулар к_н_нЩ арналды. јлты команданын ортосундагы спорттук таймаштын жеS__ч_лЩр_нЩ сыйлыктар ыйгарылды. Ѕул тууралуу окуу жайынын ректоратынан билдиришти.\r\n\r\nЁкономикалык-юридикалык факултетинин деканынын тарби€ иштери боюнча орун басары Ёмиль “ЩлЩновдун...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ЁртеSки кыйроо эрте никеден башталат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nШлкЩдЩг_ кризистик борборлордун берген маалыматында  ыргызстанда 160 миS бойго жете элек кыз турмушка чыккан. јлардын 6 миSге жакыны 15 жашында к_йЩЩгЩ тийген. Ёрте турмушка чыгуу кЩр_н_ш_ ЩлкЩн_н “алас, „_й, ќш жана ∆алал-јбад областтарында кЩп кездешет.  \r\n\r\n—узак районунун жашоочусу ”мида  (ысымы ЩзгЩрт_л_п берилди) тургуну 9-класстын окуучусу. јл 17 жашында ата-энесинин мажбурлоосу менен турмушка чыккан....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ќоганчылар к_н_ эскерилди\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ќоган согушунун ардагерлеринин ошол кездерде жасаган к_ж_рмЩн эрдиги ЩлкЩб_з _ч_н чоS кызмат жана ћекенди с_й__н_н _лг_с_. Ѕул тууралуу ∆алал-јбад шаардык мэри€сынын вице-мэри “урдаалы “емирбаев ∆алал-јбад шаарындагы “∆еSиш” багында —оветтик аскерлердин ќоганстандан чыгарылгандыгынын 29 жылдык эскер__ к_н_ндЩ билдирди.  \r\n\r\nјнын айтымында, ќоган согушуна катышкан жоокерлер ћекенди с_й__гЩ _ндЩЩ менен бирге...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —уу маселеси чечил__с_ шарт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев б_г_н Щм_р_н айыл чарба тармагына арнаган кызматкерлер менен жолугушту.\r\n\r\nјнда талаачылыкта, айыл чарба багытында тажрыйбасы мол   кызматкерлер жана аксакалдар,   кооперативдердин Щк_лдЩр_ катышып, аймакты Щн_кт_р__ боюнча Щз пикирлерин, бир катар кЩйгЩйлЩрд_ ортого салышты.  \r\n\r\nјл маалымдагандай,  дубанда “октогул,...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узакта 20 гектар жерге логистикалык борбор курулат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—узакта камыш баскан 20 гектардай жерге логистикалык борбор куруу кЩздЩл__дЩ. ћындай маалыматты ШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев б_г_н Щм_р_н айыл чарба тармагына арнаган кызматкерлер менен жолугушууда билдирди. ∆ыйында талаачылыкта, айыл чарба багытында тажрыйбасы мол   кызматкерлер жана аксакалдар,   кооперативдердин Щк_лдЩр_ катышып, аймакты Щн_кт_р__ боюнча...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —ел, суу ташкындарын алдын-алуу багыттары талкууланды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—узакта _ч айылга электр жарыгын бер__  токтотулат, чубалгылар кошо алынат. ћындай маалымат  ЩзгЩчЩ кырдаалдарды алдын-алууга чараларды кЩр__  максатында  жарандык коргонуу комисси€сынын курамына кирген жетекчилердин катышуусунда ЩткЩн жыйында айтылды.  ШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_л  ы€нбек —атыбалдиев   табигый кырсыктарды алдын алуу кадамдарын к_чЩт__, кооптуу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёлдик жыйында эл кимге нааразы болушту?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nЁл _н_ угулуп жаткан элдик жыйындар бул сапар  ара- Щл шаарында жана “октогул районунда болду. ШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_лд_н орун басары џрысбек џзабеков баштаган жумушчу топ алгач  ара- Щл шаарынын тургундары менен жолугушту. Ёнергетиктер шаары аталган аймактагы тургундар негизинен  ”луттук энергохолдингдин жетекчиси јйбек  алиевдин келээри к_т_л_п жаткандыктан, ага  тиешел__...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёшигинен тешиги кЩп имарат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад областтык кЩркЩм-с_рЩт жатак мектебинин имараты 7 жылдан бери авари€лык абалда. “ƒубалдары менен шыптарынан кеткен жаракалардан имарат кЩч_п т_ш__с_ м_мк_н” дешет адистер. Ѕирок,  ага карабастан мугалимдер  балдарды окутууга мажбур.  јнткени,  окуу жайды кайра курууга каражат жок, башка жака кЩч_р__гЩ да имарат жок. Ёскерте кетсек имарат  ЩткЩн кылымдын 37-жылы эксплуатаци€га берилген....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒилкумар ∆олдошева, ∆алал-јбад областтык “октосун “ыныбеков атындагы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n\r\n ƒилкумар айым, адегенде Щз_S тууралуу маалымат берсеS?\r\n ћен 1979-жылы,  6-майда —узак районунун ќкт€брь айылында, кызматчынын _й-б_лЩс_ндЩ туулганмын. јтам —абыржан ∆олдошев чыгармачыл адам,ыр жазат,обон чыгарат. јпам болсо,  мугалим. ”закбай јбдукаимов атындагы орто мектепти алтын медаль менен а€ктап, ∆алал-јбад мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинен окудум. Ёмгек жолумду  ыргызстан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јжырашкандар кЩбЩйд_\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                       \r\n\r\n∆јј  жана ∆∆Ё бЩл_м_н_н областтагы координатору Ќуркан —оурбаеванын маалыматына караганда ЩткЩн жылы ∆алал-јбад областында ажырашуулар кЩп катталды. 2016-жылы 1293 жубай ажырашса  анын ичинен соттун чечими менен 1135 т_гЩй айрылыш жолго т_шкЩн. 2017-жылы бул сан Щс_п 1519 жубайдын 1335ине сот чечим чыгарып берип, ажырашышкан. Ќике к_бЩл_г_н кырктыргандардын кЩб_ 25-40 жаштын аралыгындагы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  айрат Ёргешов, кардиолог дарыгер: ∆_рЩкт_н инфаркт оорусу жашарууда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n         \r\n\r\nШлкЩдЩ оорудан каза болгондордун 50 пайызга жакыны ж_рЩк оорусунун кесепетинен экени аныкталып,кЩпч_л_к  бул дарт жЩн_ндЩ билгенге жана андан сактанууга ЩзгЩчЩ кызыктаар болуп турган чак. јнткени азыр оорусаS капчыгыS калыS болуш керек экени белгил__. Ѕиз ушул жагдайдын абалы жЩн_ндЩ адис дарыгер менен баарлаштык.\r\n\r\n- айрат мырза, статистикага караганда ЩлкЩдЩ оорудан каза...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —атылбаган электр лампасы эсти алды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n    \r\n\r\nћайлуу- —уу шаарынын жергиликт__ бюджети 103 пайызга аткарылган.  Ѕирок, республикалык бюджет  97 пайыз гана болуп калды. Ёмне _ч_н?.. јлбетте, салыктарды толтурууда жергиликт__ салык кызматы жетишт__ т_рдЩ иштебегени белгил__. Ѕул тууралуу  шаардык мэри€да  ЩткЩн жылдагы аткарылган иштер жана быйылкы жылда эске алынуучу жагдайларды талкуулаган  колеги€да айтылды. \r\n\r\n оллеги€ны...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒќ—“”   ≈–Ѕ≈Ќ» - ∆јЋјЋ-јЅјƒƒј\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nќш шаарында т_з_лгЩн “»нсан таануу” коомдук бирикмесинин м_чЩлЩр_ “ƒостук кербени” менен ∆алал-јбад шаарына келишти. ∆алпы 24 ыкты€рчы жаштардан турган топ адегенде—узак районундагы  алмак- ырчын айылында жайгашкан “ урманбек” баатырдын эстелиги менен таанышып келип, андан соS ∆алал-јбад мамлекеттик университетинин окуу корпустары, шаардагы тарыхый жайлар жана музейлерди кыдырууну...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јЋјЋ-јЅјƒ: Ѕџ…џЋ Ўјј–√ј —≈Ћ  ќ– ”Ќ”„” ЅќЋЅќ…Ѕ”?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nЅыйыл жазда ∆алал-јбад шаарына караштуу 600гЩ жакын турак-жай сел жууп кет__ коркунучунда турат. ШткЩн жылы суу ташкыны  Щк-јрт дары€сындагы 9 жана 10-дамбанын 250 метр жээгин алып кеткен эле. Ѕирок, арадан бир жыл ЩтсЩ да оSдоп-т_зЩЩ иштери ж_рг_з_лбЩй келет, анткени аталган жайга ШзгЩчЩ кырдаалдар министрлигинин ∆алал-јбад областтык —ел жана суу ташкындарынан коргоо бЩл_м_н_н адистери ушул к_нгЩ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јЋјЋ-јЅјƒ: —ќќƒјƒјЌ 21 ћ»ЋЋ»ќЌ —ќћ  »–≈Ў≈  »–ƒ»\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаарындагы соода, коомдук тамактануу жайларынын ишмердигинен ЩткЩн 2017-жыл ичинде шаар казынасына 21 миллион 146,6 миS сом келип т_шкЩн. Ѕул блжолдуу пландагыдан кЩпт_к кылат. Ѕул тууралуу шаардагы  ерек-жарак рыногу жана кызмат кЩрсЩт__ департаменти билдирди.\r\n\r\nЅолжолдуу план боюнча ЩткЩн жылы шаар казынасына 20 миллион 943,7 миллион сом келип т_ш__с_ керек болчу, иш ж_з_ндЩ 202,9 миS сом кЩп киреше кЩп...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n »шкерлерди кандай колдоо к_тЩт?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆еке ишкерлерди колдоо, жаSы иш багыттарды ачууга кЩмЩк кЩрсЩт__н_ кЩздЩгЩн «√аранти€лык фонд» јј га жергиликт__ бийлик да кЩмЩк кЩрсЩт__с_ зарыл болуп турат. ћындай пикирди аталган акционердик коомдун тЩрагасы ћалик јбакиров ШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы областындагы ыйгарымдуу Щк_лд_н аппарат жетекчиси »слам ћасабировдун жана  аким-мэрлер баштаган тийишт__ жетекчилердин катышуусунда ЩткЩн жыйында билдирди....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ќртоктуктар ордунан жылгысы келбейт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n—узак районуна караштуу ќрток айылында жер кЩчк_ кооптуулугунан улам 100дЩн ашуун бала билим алган мектеп жабылып,  жергиликт__ бийлик айылдагы 33 т_т_нд_ коопсуз жайларга кЩч_р__ аракетин кЩр_п жатышат. ƒеген менен бийликтин талабына  баш ийбеген элеттиктер жылуу жумшак жеринен кЩч__н_ каалабастан,  мектепти убактылуу ачып бер__с_н талап кылышууда. \r\n\r\n \r\n\r\nШзгЩчЩ кырдаалдар...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “ез жардам Щз_ тез жардамга муктаж\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаарындагы тез жардам кызматынын турган жайы ЩтЩ коопту абалда. Ѕул тууралуу ∆алал-јбад шаарындагы тез жардам кызматынын жетекчиси Ќург_л —адырова менен маектештик.\r\n\r\n-Ќург_л айым,тез жардам кызматы бир кокустук болсо Щз_ тез жардамга муктаж болор абалда экен. »маратыSыздардын абалы тууралуу кененирээк айтсаSыз?\r\n\r\n-„ынында жайгашкан ордубуз начар. Ѕаштагы санитардык гаражда турабыз. ШтЩ эски,...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕилим у€лары аргасыз абалда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nќбластыбызда  219784  окуучу билим алган 476 мектептин  отуз алтысы  азыркы  учурда авари€лык абалда калган.  јтап айтсак, алардын сегизи -  —узак районунда , жетЩЩ - “октогулда, Ѕазар- оргон жана јла-Ѕука райондорунун ар биринде алты мектеп, _чЩЩ јксыда, Ќоокен менен  ара- Щл шаарында экиден мектеп, “огуз-“оро менен „аткал районунда бирден мектеп коркунучтуу абалда турганы жергиликт__ бийлик менен элге билим...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алалабатэлектро ачык акционердик коомунун 6 жыл аралыгында алгылыктуу жумуш...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n    "∆алалабатэлектро" ачык акционердик коомунун негизги иш-милдеттери 35-10-6-0,4 к¬ электр тармактары аркылуу электр энерги€сын бЩл_шт_р__ жана сатуу, колдонууга уруксат берилген кубаттуулуктагы электр энерги€сы менен керектЩЩч_лЩрд_ коопсуз, ишенимд__ жана сапаттуу жабдууну камсыз кылуу, ошондой эле ∆алал-јбад областынын “огуз-Toро районунан башка бардык аймактарындагы керектЩЩч_лЩрд_ электр...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆јЋјЋ-јЅјƒ.. Ўаарда „_й, Ѕаткен, ∆алал-јбад, ќш областтарынын окуучулары _ч_н «менин кирешел__ чарбам» аттуу семинар болуп Щтт_. јны балдарды эмгекке _йрЩт__ максатында ∆алал-јбад айылдык консультаци€лык кызматы уюштурду. Ѕуга дейре ‘инл€нди€ ЩкмЩт_н_н каржылоосу менен  ќш, „_й, Ѕаткен областтарындагы алыскы 14 мектептин окуучуларына тренинг ЩткЩр_лгЩн. «—ууну натыйжалуу пайдалануу — бул туруктуу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “октогулда ЩлгЩн балыктар 3 тоннага жетти\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n   \r\n\r\n “октогул районунда массалык т_рдЩ кырылган балыктардын салмагы 3 тоннадай болду. Ѕул тууралуу райондун акими ћайорбек —атымкулов б_г_н, 23-€нварда билдирди.\r\n\r\nјнын айтымында, балык чарбаларда 17 тоннага жакын балык бар. Ѕалыктардын Щл__с_ азыркыга чейин токтой элек.\r\n\r\n\r\n\r\n «Ѕ_г_н, 23-€нварда саат 09:30га карата алынган...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Шзд_к финансыны пландоонун сырлары\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n—из окуучу, студент, ишкер же пенси€дагы адам болсоSуз деле эртеSки к_нгЩ карата пландар менен жашайсыз, туурабы? ћисалы, бейшемби киного кирем, ишемби базарга ж.б... јл эми ар бир чакан жана ири пландар акча менен байланыштуу экенин, акчасы жок бир дагы планды ишке ашыруу м_мк_н эместигин билесиз. Ѕирок, ошол акча каражатын дагы туура пайдаланып, пландаштыра бил__ Щз_нчЩ эле талант десем жаSылышпасмын....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕиз Щз жашообуздун образын Щз_б_з гана ЩзгЩртЩб_з\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n                                                                                                       2018-жыл – региондорду Щн_кт_р__ жылы\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n Ѕ_г_н айыл мадани€тын кЩтЩр__ – эS башкы маселе\r\n\r\n \r\n\r\n ыргыз –еспубликасынын ѕрезиденти —ооронбай ∆ээнбеков – 2018-жылды – “аймакты...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ќорукана электрондошууда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n ∆алал-јбад областтык клиникалык ооруканасы заман талабына жараша электрондук тартипте иштЩЩ режими _ч_н монтаждоо иштери башталды. Ѕул тууралуу аталган оорукананын жетекчиси ∆аныбек  арабаев маалымдады.  јнын айтымында быйылкы жылы медициналык документтер, дарыгерлердин анализдери баарысы электрондук системада ж_рг_з_лмЩкч_.\r\n\r\n-ƒокуманттештир__ жана дары-дармектердин негизд__ берил__с_...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узакта ‘јѕ ачылды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узак районуна караштуу ћундуз айылында  11 _й-б_лЩл_к дарыгерлер тобунун жамааты  жаSы имараттуу болушту.  «аманбап имараттын ачылуу аземине —узак районунун акими Ёрмекбай ќмошев, «јс-—алам”  кайрымдуулук  фондунун жетекчиси ƒоктор Ќобиль јлоун жана жергиликт__  тургундар катышты.   алк саламаттыгы _ч_н кызмат кылуучу имаратка кайрымдуулук фонд тарабынан 6 миллион сом, жергиликт__ казынадан 600 миS сом...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 50дЩн ашуун бала асыроого алынды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n       \r\n\r\n∆алал-јбад шаарында акыркы _ч жыл аралыгында соттун чечими менен 59 бала асырап алууга, 35 бала камкорчулук кЩзЩмЩлч_л_ккЩ берилген. Ѕул тууралуу ∆алал-јбад шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын балдарды коргоо бЩл_м_н_н башчысы јйдай јдылбекова билдирди. јнын айтымында, асыроого алынган балдар 3 жылга чейин каттуу кЩзЩмЩлгЩ алынат.\r\n\r\n-Ѕылтыркы жылы 25 бала асыроого, 13 бала камкорчулук кЩзЩмЩлч_л_ккЩ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узак районунда элдик жыйын Щтт_\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n            \r\n\r\n                       \r\n\r\n      Ѕ_г_н, 16-€нварда —узак райондук мамлекеттик администраци€сынын чоS жыйындар залында облустук жана райондук жетекчилердин катышуусунда райондун айыл аймактарынан келишкен Щк_лдЩрд_н катышуусунда элдик жыйын болуп Щтт_. Ѕул туурасында ыйгарым укуктуу Щк_лд_н басма сЩз катчысы маалымдады. Ёлдик жыйындын ишине ыйгарым укуктуу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јйдоочуларга эмес, жЩЩ ж_рг_нч_лЩр менен да иштЩЩн_ к_чЩт__ керек\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаарында ЩткЩн жылы автожол кырсыктарынын саны 2016-жылга салыштырмалуу 12,9 пайызга Щст_. Ѕашкача айтканда, 2016-жылы жол кырсыктарынын саны 81 болсо, ЩткЩн жылы алардын саны 93кЩ жеткен. Ѕул тууралуу ∆алал-јбад шаардык ички иштер бЩл_м_н_н жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо кызматынын (∆   ) башчысы “ыныбек –ахманов билдирди. \r\n\r\nƒеген менен, каза болгондордун саны ЩзгЩргЩн...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “_рки€да ж_рг_нч_ учак деSизге кулап кете жаздады\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јнкарадан “рабзонго учуп келген "Ѕоинг 737-800" учагы 14-€нварда учуп-конуу тилкесинен чыгып кетип, авари€га кабылды. јл жарга такалып, аз жерден деSизге кулап кете жаздаган.\r\n\r\nPegasus Airlines компани€сына таандык учактын бортунда 168 ж_рг_нч_ жана экипаждын м_чЩлЩр_ болгон. Ёч ким жабыркаган жок, ж_рг_нч_лЩр лайнердин арткы бЩл_г_ндЩг_ эшик аркылуу эвакуаци€ланышты.\r\n\r\nќку€нын себептери иликтен__дЩ. јвари€дан кийин аэропорт бир...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒача-—” кырсыгына к_нЩЩл__лЩр аныктала элек\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ШткЩн жылы 16-€нварда 39 кишинин Щм_р_н алган учак кырсыгына к_нЩЩл__ тарап так аныктала элек. Ѕул иш боюнча ж_р_п жаткан тергЩЩн_н алдын ала божомолу боюнча, кырсыкка учкучтар к_нЩЩл__ деп табылган.\r\n\r\nЅул тууралуу президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары, кырсыктын кесепетин жоюу боюнча ЩкмЩтт_к комисси€нын тЩрагасы ћухамметкалый јбулгазиев б_г_н ƒача-—” айылындагы эстеликтин ачылышында билдирди. јнын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —ј—џ  “”ћќќ ј« ЅќЋƒ”,  џ–ƒјјЋ “”–” “””\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nШткЩн 2017-жылы кыш узакка созулганына байланыштуу Щтк_р вирустук-респиратордук инфекци€га (Ш¬–») чалдыккандар кЩп болгон. “актап айтканда, ЩткЩн жылы мурдагы жылга салыштырмалуу Ш¬–» менен ооругандар 3440 учурга же 43,2 пайызга кЩп катталган. ћисалы,  2016-жылы буга чалдыгып калгандар саны 4120 болсо, ЩткЩн жылы ал 7956га жеткен. јл эми быйыл шаарыбызда Ш¬–» менен сасык тумоо ооруларына чалдыгып калуу кырдаалы ЩткЩн...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒен соолук 2018 спартакиадасы жыйынтыкталды.\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n   ∆алал-јбад мамлекеттик университетинин профессордук-окутуучулар жамаатынын жана жана кызматкерлеринин арасында кышкы “ƒен соолук – 2018”  спартакиадасы жыйынтыкталды.\r\n\r\n    ышкы "ƒен-соолук - 2018" спартакиадасына  университеттин 700дЩн ашуун профессордук-окутуучулар курамы жана кызматкерлери катышып, алты спорттун т_р_ боюнча 9 команданын ортосунда таймаш ж_рд_. јлар кичи футбол, стол _ст_ндЩг_...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆ары€\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n                                                 ќјќ «∆алалабатэлектро»\r\n\r\n                 объ€вл€ет открытый конкурс на вакантную должностьтехнического \r\n\r\n                                          аудитора —лужбы внутреннего аудита\r\n\r\n \r\n\r\nƒл€ участи€ в конкурсе необходимо...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёнеси 25 жаштагы уулун бычактап Щлт_ргЩн\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  останай областында энеси Щз_н_н баласына бычак сайган. Ѕул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди.\r\n\r\nћындай кандуу кылмыш жаSы жылдын биринчи к_н_ндЩ болгон. 1-€нварда криминалисттер зордук-зомбулуктун белгилери бар 25 жаштагы эркек адамдын жансыз денесин табышкан.\r\n\r\n“ергЩЩн_н ж_р_ш_ндЩ бул кылмышка шектелип маркумдун Щз энеси кармалган. ”чурда иликтЩЩ улантылууда.\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јстана аэропорту бороонго байланыштуу убактылуу жабылды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јстана аэропорту жагымсыз аба ырайына байланыштуу авиакаттамдарды тейлЩЩн_ токтотту.\r\n\r\n∆арандык авиаци€ комитетинин билдиришинче, Ёл аралык Ќурсултан Ќазарбаев аэропорту метеошарттарга байланыштуу учуулардын коопсуздугун камсыздоо максатында убактылуу жабылды.\r\n\r\nјэропорт сайтындагы маалыматтар боюнча ондогон ички жана тышкы каттамдар токтотулду.  омитет ж_рг_нч_лЩргЩ каттамдары тууралуу маалыматтарды...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  азакстанда 45 ж_рг_нч_с_ бар автобус оодарылып кетти\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  азакстанда ≈гиндыбулак —  араганда каттамы боюнча бараткан автобус 45 ж_рг_нч_с_ менен оодарылып кетти. ∆ыйынтыгында _ч киши жабыркап, жакынкы айылдагы ооруканага жеткирилди.\r\n\r\nШлкЩ »»ћинин алдындагы ЩзгЩчЩ кырдаалдар боюнча комитеттин расмий Щк_л_ –услан »манкуловдун билдиришинче, Setra _лг_с_ндЩг_ автобус  араганда — ј€гоз — Ѕугаз унаа жолунун 103-чакырымында кырсыкка кабылган.\r\n\r\nјзырынча кырсыктын себептери...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [јкылдуу шаарk долбоорун  ытайдын [Huaweik компани€сы ишке ашырат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n "јкылдуу шаар" долбоорун  ытайдын "Huawei Technologies Co." компани€сы ишке ашырат.  ыргыз ЩкмЩт_ менен бул компани€нын ортосундагы келишимге 11-€нварда кол коюлду. јга премьер-министр —апар »саков катышат деп к_т_л__дЩ. Ѕул тууралуу “јзаттык” радиосуна ЩкмЩтт_н маалыматтык са€сат бЩл_м_ кабарлады.\r\n\r\n“араптар талаштуу деп эсептелип ж_ргЩн маселелер боюнча бир пикирге келишти.  ыргыз тараптан долбоор _ч_н...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n «аманбап мектеп имараты б_тт_\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nЌоокен районуна караштуу ћасы айылында 170 орунду заманбап мектеп имараты б_ткЩр_лд_. Ѕылтыркы жылдын жаз айында курулушу башталган мектептин имаратынын ачылышы болуп, ага ШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу  ы€нбек —атыбалдиев, имараттын курулушун толук каржылоого алган «јс-—алам» коомдук фондунун Щк_лдЩр_ катышты.  ћаалым болгондой, андагы жайга  райондогу билим бер__ч_...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћ≈Ќ»Ќ ∆јЌј ^…-Ѕ^ЋШћƒ^Ќ Шћ^–^  ќ– ”Ќ”„“ј!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n            Ёлдин, мамлекеттин м_лк_н каалагандай талап-тоноп, кылмыш иштерине чырмалган кишилер тарабынан мени жана менин балдарымды Щлт_р__, менин _й-б_лЩмЩ каргашалуу зы€н алып кел__ аракеттери болуп жатат. ћен – 1986-жылы 2-апрелде туулган Ѕабаев ƒилмурад јлдашбековичти жана менин _й-б_лЩмд_ ушул коркунучтан сактап калууSуздарды суранамын!...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ѕрезидент —ооронбай ∆ээнбеков 2018-жылды –егиондорду Щн_кт_р__ жылы деп жары€лоо...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n ыргыз –еспубликасынын ѕрезиденти —ооронбай ∆ээнбеков 2018-жылды –егиондорду Щн_кт_р__ жылы деп жары€лоо жЩн_ндЩ ∆арлыкка кол койду.\r\n\r\n∆арлыктын тексти:\r\n\r\n  ыргыз –еспубликасын стратеги€лык Щн_кт_р__н_н узак мЩЩнЩтт__ максаттарына жетиш__ биринчи кезекте б_т_ндЩй ЩлкЩн_н аймагында жарандардын жашоо-турмушун жакшыртуу менен тыгыз...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n [ ыргызнефтегазk ачык акционердик коому 2017-жылды ийгиликт__ жыйынтыктады\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n « ыргызнефтегаз» ачык акционердик коому 2017-жылды ийгиликт__ жыйынтыктады.  “актап айтканда  кыргыз нефтичилери бир жылга белгиленген 85 миz тоннанын ордуна 102 миz 701 тонна нефть Щнд_р_п, жылдык кЩрсЩтк_чт_ 121 пайызга жеткиришти. Ѕирок, газ Щнд_р__н_н  планы аткарылбай калып, 3 миллион 957 миz куб метр газ аз камсыз болду. ∆е болбосло пландагы 30 миллиондун ордуна 26 миллион 43 миz метр куб газ Щнд_р_лд_....\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ѕрезидент жана спортчуларды чет ЩлкЩдЩ калпак кий__гЩ милдеттендир__...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ѕарламент депутаттары ак калпакты ЩлкЩн_н башка улуттук символдору – мамлекеттик туу, герб жана гимнге теSЩЩн_ сунушташууда. ћыйзам долбоору парламент сайтына жайгаштырылды.\r\n\r\n∆огорку  еSештин депутаттарынын сунушу боюнча калпакты президент, тЩрага жана анын орун басарлары, ЩкмЩт...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —јѕј– »—ј ќ¬ƒ”Ќ јяЎ ј“ј—џ ЁћЌ≈ ƒ≈…“?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nјйтылуу ““апанча балбан” каймана аты бар кыргыздын белгил__ балбаны, улуттук к_рЩш боюнча легендага айланган »брагим ”заковдун бир тууган агасы  адыралы ”заковду азыр айылдаштары Щз атынан чакырышпай “—апар »саковдун а€ш атасы” деп калышкан. ∆ашы жетимиштен эчак ашкан бул аксакал азыр —узак районунун  ара-ƒары€ айылында жашайт. Ѕир кезде парти€лык-советтик кызматтарды аркалаган...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “ехникалар тапшырылды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nЌоокен районуна жайыт пайдалануучулар бирикмелерин колдоо багытында 5 айыл чарба техникалары келди. Ёкскватор, бульдозер, автогрейдер, «Ѕеларус-80» _лг_с_ндЩг_  тракторлордун ачкычын ШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиев тапшырды.  јйыл чарба техникалары  «ћал чарбасын жана рынокту Щн_кт_р__»  долбоорунун каражаттарына келген.\r\n\r\nЅул...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕ_т д_йнЩмд_ койгум келди, сага арнап, ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nЅ_г_нк_ каарманыбыз интернет желелеринде Щз_н_н айкын чыгармалары-ырлары менен таанылган жердешибиз, —узак районунун јчы ЩрЩЩн_н_н Ўатрак айылында тЩрЩлгЩн Ќазг_л Ќышанбаева болмокчу.\r\n\r\n\r\n\r\nјл айылдагы ¬. »льич атындагы орто мектепти б_т_ргЩндЩн кийин 1992-жылы ∆алал-јбад шаардык Ѕарпы јлыкулов атындагы ћадани€т...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћ_мк_нч_л_г_ чектелген балдарга арналган саан уйлар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nƒен-соолугунан м_мк_нч_л_г_ чектелген жарандарга ар тараптуу колдоолор болуп жатат.  Ѕийликтин кЩS_л бЩл__с_ майыптар менен иш алып барган долбоорлордун ишке ашуусу деле бир топ т_мЩн т_йш_ктЩн арылтып келет.  ћисалы,  —узак районуна караштуу Ѕарпы айыл аймагында м_мк_нч_л_г_ чектелген балдарга аталып,  саан уйлар алынып берилди. “актап айтканда майып балдарды коомго кошуу максатында мамлекеттик жеке...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аш—тан долбоору лидердик сапатты жогорулатууну кЩздЩйт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n10-13 – но€брь к_ндЩр_ ∆алал-јбад шаарында «—оциалдык жана бизнес долбоорлорду т_з__» боюнча  жаштар _ч_н 3 к_нд_к семинар болуп Щтт_. —еминарда балдар «∆ашоо жЩндЩмдЩр_» туралуу билим ала алышты.  јндан сырткары  резюме, коштоо кат, баарлашуу сы€ктуу темаларды »скендер —убанкулов, Ќург_л  араева, »кбол »саков, јли€ —уранова жана –ази€ ќрмонова сы€ктуу тренерлер жаштарга т_ш_нд_р_п...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆урналисттик карьера жана медиа ЩнЩктЩшт_к аттуу долбоор жаштар _ч_н нускама...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n        ∆урналистика – кесип. јнткени, аны аркалаган адам белгил__ убакыт бою иштейт. ћына ошондуктан коомго маалымат таркатууда журналистердин орду опол тоодой чоS десек жаSылышпайбыз. јзыркы учурда д_йнЩ журналистикадан сырткары жашай албайт, тарых андан алыс кетпейт. ∆аштарга тереS билим бер__гЩ, алардын интеллектисин Щст_р__гЩ талбай аракеттер кЩр_л_п жатат. \r\n\r\n∆алал-јбад областынын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Шк_л  ы€нбек —атыбалдиев  ытай Ёл –еспубликасынын ќштогу генералдык консулун...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n     \r\n\r\n                        \r\n\r\n     Ѕ_г_н, 5-декабрда ыйгарым укуктуу Щк_л  ы€нбек —атыбалдиев  ытай Ёл –еспубликасынын ќш шаарындагы генералдык консулу —ун Ћицюнь мырзаны кабыл алды. Ѕул туурасында ыйгарым укуктуу Щк_лд_н басма сЩз катчысы маалымдады. Ёки тараптуу достук маанайында ЩткЩн жолугушууда ыйгарым укуктуу Щк_л  ы€нбек —атыбалдиев генералдык консулга...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад: 2017-жылдын бюджети бекитилди\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаардык кеSешинин сегизинчи чакырылышынын кезектеги 3-сесси€сы шаар бюджетинин 2017-жылга карата долбоорун карады жана бекитти. ќшентип, жыл башында каралуучу шаар бюджети жыл акырында болсо да бекитилди.\r\n\r\nЎаардык кеSештин 2016-жылы 11-декабрында шайланган жетинчи чакырылышынын курамы депутаттык фракци€лардын Щз ара са€сий пикир келишпестиктеринен улам таркап кетип, кийинки сегизинчи...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ызыл-“уу јћЅс_ ачылды.\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—узак районунун борборунан 11 чакырым алыстыкта жайгашып, 80067 калкы бар,  ызыл-“уу,  ыз- Щл, “аш-Ѕулак жана —узак айыл ЩкмЩттЩр_нЩн сырткары 48 айылды, 36 орто мектепти, 8 бала бакчадагы  жаш Щсп_р_мдЩрд_н коопсуздугун камсыздоо максатында  ызыл-“уу айыл ЩкмЩт_н_н ћундуз айылында  милици€нын аймактык бЩл_мчЩс_  ачылды.\r\n\r\n—аамалыкка ∆алал-јбад ќ»»Ѕнын башчысы милици€нын полковниги ј. ћамасейитов, —узак районунун...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узак райондук администраци€сынын жыйындар залында дин кызматкерлеринин...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n оргоо кеSешинин 2014-2020-жылдарга карата кабыл алынган концепци€нын багыттарын ишке ашыруу жана ыйман, адеп жана мадани€т жылында иш чараларды жандандыруу максатында ∆алал-јбад облусунун —узак райондук мамадминистраци€сынын жыйындар залында администраци€ кызматкерлеринин, айыл ЩкмЩтт_н башчыларынын,  – ƒ»ћ нын ∆алал-јбад облусундагы Щк_л_н_н, аксакалдар кеSешинин, а€лдар жана жаштар комитетинин, –»»Ѕ, ћ”  ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆ары€\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ¬ј–“»–ј  —ј“џЋј“\r\n\r\n“ез арада 3 бЩлмЩл__ квартира сатылат. „оS 6 метр эки лоджасы бар.\r\n\r\n»чи евро ремонт бардык шарттары менен.\r\n\r\nƒареги: —путник кичи району, ∆еSижок кЩчЩс_ 50,  дом 54, квартира 25.\r\n\r\nЅаасы:  елишим баада.\r\n\r\nЅайланыш телефондору: 0700 43 52 47, 0550 90 45 81. \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбадда экстремизмге каршы бир айлык ж_р_п жатат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад шаарында шаар бийликтери тарабынан “џйман – биримдиктин жана тынчтыктын ЩзЩг_!” аталышындагы экстремисттик иде€ларга, кЩз караштар менен аракеттерге каршы бир айлык ж_р_п жатат. јл 6-но€брда башталса, 6-декабрь к_н_ а€ктамакчы. Ѕуга шаардагы бардык эмгек жамааттары, окуу жайлары жана коомдук бирикмелер тартылган. Ѕул тууралуу шаар мэри€сынын социалдык Щн_г__ бЩл_м_н_н башчысы √_лина Ѕазаркулова...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аштар кечеси 2017 ∆алал-јбадда ЩзгЩчЩ шаS менен белгиленди\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад шаардык жаштар иштери боюнча комитети тарабынан шаардагы јк Ѕата ресторанында студенттердин майрамына карата областтык, шаардык бийлик Щк_лдЩр_н_н катышуусунда   “∆аштар кечеси 2017” салтанаттуу кечеси ЩзгЩчЩ шаS менен Щтт_.\r\n\r\n\r\n\r\nШкмЩтт_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_лд_н орун басары...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ургак учукка кабылгандар азайды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n ыргыз –еспубликасынын ШкмЩт_н_н 2017-жылдын 3-окт€брындагы 448-б буйругу менен бекитилген “ ургак учук-V” программасын турмушка ашырууну ШкмЩтт_н ∆алал-јбад областтык ыйгарымдуу Щк_лч_л_г_ колго алып, бир катар мекемелерге милдеттенмелер артылып, алардын иши кЩзЩмЩлгЩ алынууда.\r\n\r\nќбласттык _й б_лЩЩл_к дарыгерлер борборунун маалыматына караганда учурда кургак учук дартына кабылгандардын катары бир аз да...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёхинококкозго каршы чаралар ж_р_п жатат, бирок...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаардык эпидеми€га жана эпизооти€га каршы ЩзгЩчЩ комисси€сы Щз_н_н кезектеги жыйынында шаардык ветеринардык кызмат тарабынан эхинококкозго каршы ж_рг_з_л_п жаткан жалпы чараларды жетишсиз деп тапты жана калк арасында алдын алуу иштерин к_чЩт__н_ талап кылды. Ѕул тууралуу шаар мэри€сынан билдиришти.\r\n\r\n∆ыйында эхинококкозго каршы ж_рг_з_л_п жаткан иштер талкууланып, шаардагы ветеринардык кызматтын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —туденттик билет алышты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n        \r\n\r\n ∆алал-јбад медициналык колледжине кабыл алынган 500 студентке областтык Ѕарпы  атындагы театрында студенттик билет, сынак китепчеси салтанаттуу т_рдЩ расмий тапшырылды. ќкуу жайдын жетекчиси —алахидин ћусаев, шаардык мэри€нын жана жаштар комитетинин кызматкерлери менен биргеликте болочок ак халатчандарды куттуктап  билим ачкычын тапшырды. »ш-чара чакан концерт менен коштолду.\r\n\r\n   ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јйлана-чЩйрЩн_ таза сактоо керек\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nќбласттын аймагында быйылкы жылдын 11-но€брынан тартып, 1-декабрына  чейин “айлана-чЩйрЩн_ жана санитардык абалды иретке келтир__”  -деп жары€лоо тууралуу ШкмЩтт_н областтагы ыйгарым укутуу Щк_л_н_н милдетин убактылуу аткаруучу ћ. јкматовдун буйругу чыкты.\r\n\r\nЅуйрукка ылайык  мындай иш-чара областтын территори€сында айлана-чЩйрЩн_н санитардык абалын жакшыртуу, калктуу...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ¬»„ илдетт__ энелерден 43 бала таза тЩрЩлд_\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ёлмира —атарова, областтык —ѕ»ƒге каршы к_рЩш__ борборунун башкы дарыгери:\r\n\r\n \r\n\r\n—татистикалык маалыматтарга караганда учурда  ыргызстанда 382 балага ¬»„ илдети жуккан. ∆алал-јбад областы да бул санды толуктайт. ќбласттык —ѕ»ƒге каршы к_рЩш__ борборунун башкы дарыгери Ёлмира —атарова жылына 2-3 бала ¬»„ дартына кабылып жатканын ырастады.\r\n\r\n \r\n\r\n-Ёлмира айым, азыркы к_ндЩ областта...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n »рандагы зилзаладан курман болгондордун саны 300дЩн ашты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n »рандын батышында болгон катуу зилзаладан курман болгондор 300дЩн ашып, жарадарлардын саны эки жарым миSге жетти. Ѕул сандар саат сайын кЩбЩй__дЩ.\r\n\r\n»рандын соттук-медициналык кызматы 328 адамдын каза тапканын ырастады. Ѕаарынан да  ерманшах провинци€сындагы —арпол-э «ахаб шаарында ЩлгЩндЩрд_н саны кЩп катталган.\r\n\r\n»рандык гуманитардык уюмдардын биринин маалыматы боюнча, зилзаладан улам 70 миSден ашык киши турак-жайсыз...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аштардын тазалык акци€сы Щт_п жатат\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад шаарында жаштардын «“аза шаар, таза коом» аталышындагы тазалык акци€сы башталып, алгачкы эле к_н_ шаардагы 18 кЩчЩ, коомдук эс алуу жайлары тазаланды. Ѕуга шаардагы окуу жайларынын студенттери, жаштар уюмдарынын Щк_лдЩр_, шаардыктар да катышышты. Ѕул тууралуу шаардык жаштар комитетинин тЩрагасы Ѕайышбек “ашбаев билдирди.\r\n\r\nјнын айтымында, бул Щт_п жаткан акци€ шаар мэри€сы тарабынан...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ШлкЩн_ 2040-жылга чейин Щн_кт_р__ долбоору иштелип чыкты\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ШлкЩн_ туруктуу Щн_кт_р__ боюнча ”луттук кеSештин кезектеги жыйынында  ыргызстанды 2018-2040-жылдарга чейин туруктуу Щн_кт_р__ стратеги€сынын долбоору тааныштырылат. Ѕул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти.\r\n\r\nѕрезидент јлмазбек јтамбаев ”луттук кеSештин катчысы Ќурсулу јхметова менен жолугушуусунда акыркы жылдардагы жакшы жетишкендиктер  ыргызстандын алдына экономиканы Щн_кт_р__ боюнча амбици€луу милдеттерди...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ырчындай кыйылган тагдырлар...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nјкыркы к_ндЩр_ “алыс жолго чыгам”- деп,  ажал тапкандар арбыды. —татистикалык маалыматка та€нсак,   2017-жылдын 10 айында эле ЩлкЩ  боюнча  5 миSден ашуун жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 700дЩй адам мерт кетти.  ќо д_йнЩ салган жарандардын жакындарынын к_й_т_н, кЩз жашын,  жол карап энесин, атасын к_ткЩн жаш балдардын абалын  сЩз менен айтуу м_мк_н эмес.  Ѕул балакет баскыр жол кырсык...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад шаардык кеSеши ишин баштады\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n—егизинчи чакырылыштагы депутаттардын ∆алал-јбад шаардык кеSешинин 1-уюштуруу сесси€сы ишин баштады жана шаардык кеSештин тЩрагасы, анын орун басарлары шайланды. Ѕул тууралуу шаар мэри€сынан билдиришти.\r\n\r\n—есси€га шаардык кеSештеги 31 депутаттын 29у катышты жана алар бир добуштан “јта-∆урт” фракци€сынан депутат ћураталы “агаевди шаардык кеSештин тЩрагалыгына шайлашты. Ўаардык кеSештин тЩрагалыгына ћ. “агаев...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбадда калкты тейлЩЩ ыSгайлаштырылууда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nЁми ∆алал-јбад шаарынын тургундары пайдаланылган электр кубаты _ч_н акыны тЩлЩЩ жагынан мурдагыдай кезерип кезек к_т_шпЩйт жана ар кайсыл жактарга чуркашпайт. јларды Ёлектр кубатын сатуу ишканасында ачылган “ ардарларды тейлЩЩ борбору” бир гана жерде кабыл алып, кардарларды бардык жакшы шарттары менен тейлешет. Ѕул тууралуу шаар мэри€сынан билдиришти. \r\nЎаарда “∆алалабатэлектро” ачык акционердик...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆ок жерден доого калдым\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n         ћенин —издерге арыз менен кайрылуумдун себеби тЩмЩндЩг_чЩ: \r\n\r\n—узак районунун “аш-Ѕулак айылынын тургуну Ќаркожо ћукарамов жана баласы Ќурдинкожо ћукарамов менен 2007-жылдан бери ооз эки келишимдин негизинде алардын коюн, малын, жылкысын багууну макулдашкамын. јл _ч_н айына 35000 (отуз беш миS)  сомдон эмгек акы берише турган болгон. Ѕашында эки жыл жакшы тЩлЩп беришкен.  ийинчерээк...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ыш камылгасы кЩр_л__дЩ.\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nјлтын к_зд_н ортосу болуп, к_н ЩткЩн сайын эрте менен кечинде аба мээл__н тартып, кыш к_ндЩр_ улам жакындоодо. Ёлибизде “кыштын камын жазда кЩр. ∆аздын камын кышта кЩр” деген акылман макал бар. јнын сыSарындай кайсы мезгилге болсо да, адам баласы алдын ала  камын кЩр_п алса, отун-кЩм_р_н, жылуу кийимдерин камдап алса, кышында _ш_бЩй, саламатчылыгы да тыS болоору, жазга карата жерге себеер _рЩн_...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћаSзат сЩзс_з уулайт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n∆алал-јбад ќ»»Ѕнин милици€ кызматкерлери тарабынан ЩткЩн айда баSгизатын мыйзамсыз ж_г_рт__гЩ каршы ж_рг_з_лгЩн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында  ара- Щл шаарынын ∆ээн- ыштоо аймагынан 35 жаштагы ƒ. ”. аттуу жергиликт__ тургун текшерилди. јнын жанынан 500 грамм салмактагы баSгизаты табылган. Ѕул туурасында ∆алал-јбад ќ»»Ѕнин басма сЩз кызматы маалымдады.\r\n\r\n∆огорудагы факт боюнча  ыргыз...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћедицинага кандай ЩзгЩрт__ керек?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\nШлкЩн_н саламаттык сактоосун жакшыртууну, реформалоону кЩздЩгЩн  2012-жылдан 2016-жылга чейин кабыл алынган “ƒен соолук” улуттук программасы а€ктады. ћындан улам 2018-жылдан 2030-жылга чейинки  программаны кабыл алуунун _ст_ндЩ жумушчу топ иштеп,  жер-жерлерде талкуулар болууда.  ћедицина илимдеринин доктору, т_шт_к аймактык ж_рЩк-кан-тамыр хирурги€сы борборунун  жетекчиси  алдарбек јбдраманов да улуттук...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћал базарлар иретке келтирилет\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n          ыргыз ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областындагы ыйгарым укуктуу Щк_л_  ы€нбек —атыбалдиевдин ушул жылдын 29-сент€брындагы 281-б буйругуна ылайык областтын аймагындагы мал базарларды иретке келтир__н_н эки айлыгы жары€ланды жана атайын иш чаралар белгиленди. јл буйрукта белгиленгендей аталган эки айлык 1-окт€брдан 31-декабрына чейинки аралыкты камтып, “областтын аймагында Ѕажы биримдигинин...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ара- Щл шаарындагы —ерый кЩчЩс_ндЩг_ борбордук а€нтча реконструкци€ланды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n                               \r\n\r\n ара- Щл шаарындагы борбордук —ерый кЩчЩс_н_н а€нттары толук реконструкци€ланып, калктын кызматына берилди. Ѕул тууралуу ыйгарымукуктуу  Щк_лд_н маалымат катчысы билдирди.\r\n\r\n      Ўаардык мэри€нын берген маалыматына ылайык  —ерый кЩчЩс_нЩ караган борбордук а€нттагы тратуралар, фонтондар...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћамасалы јкматов: ќбласттагы талаш жерлердин кЩб_ чечилип калды\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n”чурда чек арага жакын талаштуу жерлерди тактоо иштери боюнча  ыргызстан менен Шзбекстандын атайын комисси€лары биргелешип чоS иштерди ж_рг_з_п жатышканы маалым. јга биздин аймактан  –нын ШкмЩт_н_н ∆алал-јбад областы боюнча ыйгарым укуктуу Щк_лд_н орун басары ћамасалы јкматов катышып кел__дЩ.  “јкыйкат” андагы иш аракеттердин ж_р_ш_ тууралуу коомчулукка бЩл_ш__н_ ылайык...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ўайлоодо мыйзам бузулса оор жаза к_т_лЩт\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2016-жылдын 11-декабрындагы болуп ЩткЩн ∆алал-јбад шаарындагы жергиликт__ кеSештердин депутаттарын шайлоо убагында  ыргыз –еспубликасынын “∆ергиликт__ кеSештердин депутаттарын шайлоо жЩн_ндЩг_” 2011-жылдын 14-июлундагы 98 мыйзамынын 31-стать€сынын 1-пунктунун талабы одоно т_рдЩ бузулуп, 2096 шайлоо участкасында шайлоо кечки саат 20:00до токтобостон, т_нк_ саат 23:21:23ко чейин улантылып, 706 бюллетен автоматтык эсептЩЩч_ урнага...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбад казы€ты аймактагы массалык маалымат каражаттары менен кызматташууну...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n∆алал-јбад облусунун мусулмандар казы€ты маалыматтуулукту кеSейт__ максатында облус казысы «акиров јбдулазиз карынын тапшырмасы менен  ∆алал-јбад казы€тынын маалымат кызматы облус аймагындагы маалымат каражаттары менен кызматташат.\r\n\r\nћындан ары ∆алал-јбад казы€тынын аймактагы, район-шаардагы жана казы€ттагы иш-чаралары, адеп, ыйман, мадани€т, »слам дини  тууралуу маалыматтар  Ќоокен районундагы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “_рки€га алданып барган сузактык кыз сексуалдык кулчулукка кабылып, 3 айдан ашык...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n —узак районунун тургуну “_рки€га алданып барып, сексуалдык кулчулукка кабылып, 3 ай 15 к_н иштеп келген. Ѕул тууралуу ∆алал-јбад ќ»»Ѕдин Щк_л_ Ўирин –асулов облуста «јдам сатууга каршы 100 к_н» акци€сынын ж_р_ш_ боюнча ЩткЩн маалымат жыйында билдирди.\r\nјл 2013-2014-2015-жылдары болгон адам сатуу фактыларын мисалга келтирди.\r\n\r\n\r\nјнын айтымында, сексуалдык кулчулукка...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆алал-јбаддагы диний окуу жайлардын жетекчилери жаSы окуу жылынындагы...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n ∆алал-јбад облустук казы€тынын жыйындар залында облус аймагына караштуу бардык диний окуу жайлардын жетекчилери менен жыйын болуп, ага облус казысы јбдулазиз кары «акиров, казы€т кызматкерлери, м_д_рлЩр, кайрымдуулук мекеменин Щк_лдЩр_ катышты.\r\n\r\n ∆ыйындын ж_р_ш_ндЩ жаSы окуу жылына карата да€рдык, кабыл алынган абитуриенттер боюнча маалымат, стдуденттердин, мугалимдердин бирдикт__ формасы,...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћайлуу-—уу шаарындагы 40 жакыр _й-б_лЩгЩ жардамдар берилип, бЩбЩктЩргЩ...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n\r\n \r\n\r\nћайлуу-—уу шаарынын баш имам хатиби јбсатар ажы Ёркинбековдун демилгеси менен турмуш-шарты оор 40 _й-б_лЩгЩ кайрымдуулук акци€сы уюштурулуп, бЩбЩктЩр кийим-кечел__ болушту. \r\n\r\nјкци€нын алкагында баш имам хатиб јбсатар ажы Ёркинбеков муктаж _й-б_лЩлЩрд_н шарттары менен жеринен таанышып, жалпы 40 _й-б_лЩн_н мектепке чейинки жаш жеткинчектерине кийим-кече таратып берди.\r\n\r\n“ айрымдуулук акци€сынын...\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n јналитика \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћайлуу-—уудагы уран калдыгы кайда изилден__дЩ?\r\n  \r\n\r\n \r\n\r\n             ћайлуу-—уу шаарында  1946-1967-жылдары « ыргызэлектроизолит» заводунда уран калдыктарын иштетилип, чыныгы уран сырт ЩлкЩлЩргЩ жЩнЩт_л_п турган. јл...\r\n 21 - —ент€бр€  2018 | 10 : 4319\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  аттоонун камылгасы, камсыздандыруунун кадамы...\r\n  \r\n\r\nШлкЩдЩ 2020-жылы боло турган элди жана турак жайды каттоого да€рдыктар ∆алал-јбад областында  солгун ж_р__дЩ. јр он жылда эл каттоо болгонуна карабастан б_г_нк_ к_нгЩ чейин айрым айылдардын,...\r\n 21 - —ент€бр€  2018 | 11 : 23366\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕир короодогу эки мектептин зарылдыгы канчалык?\r\n  \r\n\r\nјла-Ѕука районуна караштуу 1-ћай айыл аймагынын јйры-“ам айылында 5 миSге чукул калк жашайт.  ызыгы андагы айылда бир короодо ћ. јлымбеков жалпы орто мектеби жана јйры-“ам мектеп-гимнази€сы  жайгашкан,...\r\n 21 - —ент€бр€  2018 | 11 : 29400\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n јйыл аймактары \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n јксы.  айнене келинди Щлт_р_п, мурда кыз жигит катары с_йлЩшкЩн кызын да Щлт_р__гЩ аракет жасаган 30 жаштагы јвлетим айыл аймагынын жашоочусу Ѕ. “ ны райондук сот Щм_р боюу эркинен ажыратты.  \r\n\r\nЁске...\r\n 28 - ћарта  2018 | 4 : 54351\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n  \r\n\r\n—узак.  ызыл-“уу айыл аймагынын “аштак айылындагы ќ. ћуратов мектебинде акыркы он жылдан бери балдарга 3 нЩЩмЩттЩ сабак берилип келет. јта-энелердин жардамы менен ашар ыкмасында 9 класстык...\r\n 7 - ћарта  2018 | 10 : 1358\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n  \r\n\r\n∆јЋјЋ-јЅјƒ. Ўаардык казынадан берилген акчалай сыйлыкка  2 спортчу жаSы конуштуу болушту. ќбласттык спорт, дене-тарби€ жана жаштар комитети кабарлагандай грек – рим к_рЩш_ боюнча д_йнЩ...\r\n 16 - ‘еврал€  2018 | 10 : 40332\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жанылыктары\r\n  \r\n\r\nЌќќ ≈Ќ.  ћасы кыштагындагы _йлЩрд_н бирине “электриктин” атынан келип,  бир миллион сомдой акчалуу сейфти уурдаган эки адам Ѕишкектен кармалды. ќ»»Ѕдин басма сЩз кызматы  алар адам...\r\n 9 - ‘еврал€  2018 | 7 : 47565\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n  \r\n\r\n∆јЋјЋ-јЅјƒ.. Ўаарда „_й, Ѕаткен, ∆алал-јбад, ќш областтарынын окуучулары _ч_н «менин кирешел__ чарбам» аттуу семинар болуп Щтт_. јны балдарды эмгекке _йрЩт__ максатында ∆алал-јбад айылдык...\r\n 23 - январ€  2018 | 11 : 54316\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јймак жаSылыктары\r\n  \r\n\r\n∆јЋјЋ-јЅјƒ. Ўаарда болгон  жыйында бир топ маселелер  козголду. ћэри€нын маалыматтык борбору билдиргендей кЩчЩлЩрд_ кеSейт__, мектептерди жана балдар бакчаларын куруу, мугалимдерди социалдык жактан...\r\n 23 - январ€  2018 | 11 : 56333\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n јкыйкат гезити\r\n \r\n 51-52 - саны24 - ƒекабр€  2018\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  Щп окулууда\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ƒ_йнЩ эли „ынгыз десе кыргызды, кыргыз десе „ынгызды...\r\n ћјƒјЌ»я“\r\n 1 - »юн€  2017 | 11:1138764\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n џйман менен адеп бар жерде мадани€т болот\r\n ћјƒјЌ»я“\r\n 11 - январ€  2017 | 11:4813141\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ыргыз тарыхы байыркыдан башталат\r\n ћј≈ \r\n 7 - »юн€  2016 | 12:356101\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n јксы кардио плюс аары менен дарылайт\r\n ∆аSылыктар\r\n 10 - »юн€  2016 | 16:555216\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ћурадил ƒјЌ»я–ќ¬, ырчы: Ўоу д_йнЩс_нЩн Щз ордумду...\r\n ћјƒјЌ»я“\r\n 18 - јвгуста  2016 | 13:124368\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ШрнЩкт__ Щм_р ЩтЩгЩн инсан\r\n  ќќћ\r\n 7 - »юн€  2016 | 18:293604\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  ургак учук оорусунун абалы жана алардын алдын алууда...\r\n ƒ≈Ќ —ќќЋ” \r\n 30 - ћарта  2017 | 08:323601\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆јЋјЋ-јЅјƒƒј “ќ “ќ√”Ћ Ё— јЋ”” Ѕј√џ ∆ј Ўџ–””ƒј\r\n ∆аSылыктар\r\n 8 - »юл€  2016 | 15:453550\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n ‘оторепортаж\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n ¬идео жаSылыктар\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ∆аSылыктар јрхиви\r\n \r\n \r\n \r\n ѕн\r\n ¬т\r\n —р\r\n „т\r\n ѕт\r\n —б\r\n ¬с\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ѕиз жЩн_ндЩ\r\n \r\n ƒарек: ∆ала-јбад шаары, Ћенин кЩчЩс_ 45 \r\n “ел/факс: +03722 2 50 78\r\n akyikat.kg сайтынын колдоо бЩл_м_: +996 779 64 00 46 \r\n Ёл.дарек: support@akyikat.kg \r\n Ёл.дарек: info@akyikat.kg\r\n \r\n \r\n \r\n Email - info@akyikat.kg\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Ѕашкы бет\r\n ∆аSылыктар\r\n Cјя—ј“\r\n ƒ^…ЌШ\r\n Ё ќЌќћ» ј\r\n јЌјЋ»“» ј\r\n  ќќћ\r\n ћјƒјЌ»я“\r\n “ј–џ’\r\n ћј≈ \r\n ƒ≈Ќ —ќќЋ” \r\n Ѕилим бер^^\r\n ” ” \r\n  џЋћџЎ\r\n  џ–—џ \r\n ј…ћј “ј–\r\n —ѕќ–“\r\n “”–»«ћ\r\n ƒ»Ќ\r\n ѕайдалуу кеSеш\r\n јƒјЅ»я“\r\n ∆ј–џя\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ј џ… ј“ элдик тармактарда\r\n \r\n facebook\r\n twitter\r\n youtube\r\n одноклассники\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n сайт разработано MEGAINDEX.KG\r\n \r\n \r\n © 2016 јкыйкат коомдук-са€сий гезити\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

–еклама

.