ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить
–еклама:

—айт http://www.roza.kg глазами поискового робота

Title страницы: ћќ‘ "»нициатива –озы ќтунбаевой" »...

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.12.2\r\nDate: Wed, 21 Nov 2018 16:40:16 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nConnection: close\r\nX-Powered-By: PHP/5.5.38\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nPragma: no-cache\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=p8hjgnhhdukabenjf0ctg4ln65; path=/\r\nSet-Cookie: RElang=kg\r\n

¬рем€ отклика (с): 0.3467698097229

 онтент: \n \n\n\n\n\n\n \n \n \n \n English\n –усский\n  ыргызча\n \n \n\n \n \n ‘онд\nЌегиздЩЩч_н_н кайрылуусу\nЌегиздЩЩч_\nШнЩктЩштЩр\n∆ылдык отчеттор\n2012-жылдын отчету\n2014-жылдын отчету\n2015-жылдын отчету\n2016-жылдын отчету\n2017-жылдын отчету\n\n\nƒолбоорлор телебер__н_\n∆ооп байланыш\n\n\nѕресс-центр\n∆аSылыктар\nѕресс-релиздер\nјнонстор жана жары€лар\n„ыгыш сЩздЩр жана докладдар\n¬идео\n—_рЩт галере€сы\n\n\nƒемилгелер\n елечек муунга инвестици€лоо\nћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n[∆айлоодогу балдар бакчаларыk\n[ ЩчмЩ Щн_г__ борборуk\n[Ёко-долбоорk\nЅилим фестивалы\n[Ѕалалык мектебиk\n[–адиомектепk\n[√енийk радиобер__с_\n ыргызстандагы мектеп тамак-ашы\n»нклюзивдик билим бер__\n[јчык китепk\nјларда кандай болду экен?\n\n\n“уруктуу социалдык Щс__\n[Discover Asiak\nќкуу ж_р_штЩр_\n[ћекендештерk\nј€лдардын ”луттук ‘оруму\n[ ыз-келиндер илимде жана техникадаk\n\n\nјрт_рд__л_к жана мадани€т\nЅалдар филармони€сын\nѕоэзи€ кечелери\nЅиздин басылмалар\n∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйт\nЅалдар _ч_н мастер-класстар\n[ћузейдеги жолугушууларk\n итебине адистин пикири\n[ћузыка - элдин дилиk\nЅардыгына арналган адаби€т\n[ЅЩбЩк ырыk\n„оSдор _ч_н лекторий\n\n\nƒемократи€лык башкаруу\nЁкс-президенттик институт\n[”статk долбоору\n оомдук байкоочу кеSештер\n\n\n\n\nЅизге кантип жардам бере аласыз \n \n\n \n \n \n\n \n јнонстор\n \n \n \n \n \n\n јкыркы жаSылыктар\n \n 19.11.2018\n Ѕишкекте борбордун жаSы конуштарынын жергиликт__ Щз алдынча башкаруу органдарынын жана жигерд__ тургундарынын ортосундагы кызматташтыкка арналган тегерек стол ЩтЩт\n \n 2018-жылдын 19-но€брында [—упараk этно-комплексинде ёЌ‘ѕј-ёЌ»—≈‘-Ѕ”” ”Ќѕнын [“урак-жай конуштарында чыр-чатактардын алдын алуу _ч_н социалдык жана гендердик теSчиликти алга илгерилет__k деген биргелешкен долбоорунун алкагында социалдык оорчулукту тЩмЩндЩт__ жана ыктымалдуу чыр-чатактарды Щз учурунда табуу жана чеч__ _ч_н турак-жай конуштарынын жергиликт__ Щз алдынча башкаруу органдарынын жана жигерд__ тургундарынын ортосунда Щз ара аракеттен__н_ камсыз кылуу ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n Ѕишкекте борбордун жаSы конуштарынын жергиликт__ Щз алдынча башкаруу органдарынын жана жигерд__ тургундарынын ортосундагы кызматташтыкка арналган тегерек стол ЩтЩт\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизыѕресс-центрјнонсы и объ€влени€ \n \n \n \n 19.11.2018\n [“агдыр каармандарыk поэзи€ кечеси\n \n [–оза ќтунбаеванын демилгесиk эл аралык коомдук фонду “.—атылганов атындагы  ыргыз ”луттук филармони€ менен биргеликте элибизге таанымал акындардын жана таланттуу жаш акындардын поэзи€ кечелерин 2016-жылдын март айынан тарта ай сайын _збЩй ЩткЩр_п келатат.  езектеги [“агдыр каармандарыk поэзи€ кечеси акын жана жазуучу ћусакун —атыбалдиевдин, акындар ∆умакан ∆аркулованын, —апарбек ћуратовдун , “емирлан ќрмуковдун жана √_лбарчын ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n [“агдыр каармандарыk поэзи€ кечеси\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрјнонсы и объ€влени€»нициативы–азнообразие и культура¬ечера поэзии \n \n \n \n 17.11.2018\n  – экс-ѕрезиденти –.».ќтунбаева  – ѕрезиденти —.Ў.∆ээнбековду кутман курак мааракеси менен куттуктады\n \n ”шул к_ндЩр_  ыргыз –еспубликасынын экс-президенти –.».ќтунбаева ёЌ≈— ќнун ћахатма √анди атындагы институтунун м_чЩс_ катары ёЌ≈— ќнун эгидасы астында ЩтЩ турган жер ж_з_ндЩг_ тынчтыкты жана туруктуу жамааттарды т_з__ жана сактоодо санариптик педагогиканын ролу жЩн_ндЩг_ экинчи эл аралык конференци€нын алдында »нди€да жогорку деSгээлдеги эксперттердин жыйынын ЩткЩр_п жатканына байланыштуу  ыргыз –еспубликасынын ѕрезиденти —.Ў.∆ээнбековду анын ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  – экс-ѕрезиденти –.».ќтунбаева  – ѕрезиденти —.Ў.∆ээнбековду кутман курак мааракеси менен куттуктады\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n 16.11.2018\n  ыргызстандын Ёкс-президенти –.». ќтунбаева жерде тынчтыкты жана туруктуу жамааттарды жаратууда жана сактоодо санариптик педагогиканын ролу жЩн_ндЩ жогорку деSгээлдеги эксперттердин жыйналышын ЩткЩрд_\n \n  ыргызстандын Ёкс-президенти –.». ќтунбаева ёЌ≈— ќнун ћахатма √анди атындагы институтунун (ƒели, »нди€) м_чЩс_ катары 2018-жылдын 14-но€брында ёЌ≈— ќнун калкасы астындагы экинчи эл аралык конференци€нын алдында жерде тынчтыкты жана туруктуу жамааттарды жаратууда жана сактоодо санариптик педагогиканын ролу жЩн_ндЩ жогорку деSгээлдеги эксперттердин жыйналышын ЩткЩрд_  онференци€ »нди€нын т_шт_г_ндЩ, јндра-ѕрадеш штатындагы ¬исакапатнам шаарында ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  ыргызстандын Ёкс-президенти –.». ќтунбаева жерде тынчтыкты жана туруктуу жамааттарды жаратууда жана сактоодо санариптик педагогиканын ролу жЩн_ндЩ жогорку деSгээлдеги эксперттердин жыйналышын ЩткЩрд_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n 15.11.2018\n “алас шаарында мектеп театрларынын фестивалы ЩтЩт\n \n 13-15-но€брда “алас шаарында „ыSгыз јйтматовдун 90 жылдыгына арналган мектеп театрларынын фестивалы ЩтЩт.  ыргызстандын бардык областтарындагы 13 мектептен келген 105 жаш артист ћедетбеков атындагы ќбласттык драма театрынын сахнасында улуу жазуучунун чыгармалары боюнча Щз иштерин кЩрсЩтт_.  урамына белгил__ артисттер, филологдор жана театр с_рЩтч_лЩр_ кирген калыстар тобунун м_чЩлЩр_ аткаруунун жана оюн коюунун жогорку деSгээлин жана зор ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n “алас шаарында мектеп театрларынын фестивалы ЩтЩт\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€ \n \n \n \n 10.11.2018\n «омбулук - коомдун вирусу\n \n Ѕорбор јзи€ мамлекеттеринин адистери кыз-келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылууга чакырууда.\n \n\"^й-б_лЩдЩг_ зомбулук - вирус сы€ктуу\". \"јны менен терроризмге каршы к_рЩшкЩндЩй эле к_рЩш__ керек\".\n \nЅул пикирлер Ѕишкекте 6-но€брда ЩткЩн \"—а€сий чечимдерден аракетти карай. Ѕорбор јзи€дагы а€лдарга жана секелектерге каршы гендердик зомбулукту жок кылуу деп аталган эл аралык жыйында айтылды.\n \n»ш-чарага чЩлкЩмдЩг_ 60тан ашуун ушул багытта ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n «омбулук - коомдун вирусу\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n 07.11.2018\n  емин шаарында туура тамактануу боюнча семинар-тренинг Щтт_\n \n Ѕириккен ”луттар ”юмунун јзык т_л_к жана айыл чарба уюму (Ѕ”” ‘јќ) жана [–оза ќтунбаеванын демилгесиk Ё ‘ тарабынан –осси€ ‘едераци€сынын финансылык колдоосу менен ЩткЩр_л_п жаткан [∆ергиликт__ бийлик институттарынын жана жарандык коомдун Щк_лдЩр_н_н потенциалын арттыруу аркылуу туура тамактануунун жана туура тамактануу кЩнд_мдЩр_н калыптандыруунун негиздери боюнча калктын маалымдар болушун арттырууk деген биргелешкен долбоордун алкагында ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  емин шаарында туура тамактануу боюнча семинар-тренинг Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центр‘отогалере€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€Ўкольное питание в  ыргызстане \n \n \n \n 06.11.2018\n  онференци€нын экинчи к_н_ [Ѕорбордук јзи€нын кыз-келиндерине карата гендердик зомбулукту жоюуk\n \n [—а€сий чечимдерден аракеттерге карай. Ѕорбордук јзи€нын кыз-келиндерине карата гендердик зомбулукту жоюуk деген эки к_нд_к конференци€нын алкагында кыз-келиндерге карата зомбулуктун бардык формаларына каршы к_рЩш__дЩ комплекст__ стратеги€ларды талкуулоо _ч_н Ѕишкек шаарында 60тан ашык катышуучу чогулду.\n\nЅул конференци€нын актуалдуулугу ошондой эле убакыттын контексти менен шартталган, анткени азыркы учурда гендердик зомбулук кЩйгЩй_н чеч__ ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  онференци€нын экинчи к_н_ [Ѕорбордук јзи€нын кыз-келиндерине карата гендердик зомбулукту жоюуk\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовости»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n 03.11.2018\n Ѕишкек шаарында жана ЩлкЩн_н региондорунда лидерлик, коммуникаци€лык жЩндЩмдЩр, техникалык англис тили жана маалыматтык-коммуникаци€лык технологи€лар боюнча вебинарлар Щтт_\n \n ј Ўнын  –дагы Ёлчилигинин ƒемократи€лык  омисси€сынын колдоосу менен ж_зЩгЩ ашырылып жаткан [—“≈ћде айымдардын м_мк_нч_л_ктЩр_н кеSейт__ жана ролун жогорулатууk долбоорунун катышуучулары _ч_н эки ай бою (но€брь-декабрь) Ѕишкек шаарында жана ЩлкЩн_н региондорунда вебинарлар ЩтЩт. ƒолбоордун катышуучуларынан тышкары вебинарларга каалагандардын бардыгы катыша алат. Ѕул _ч_н вебинарлар базасында ЩткЩр_лЩ турган долбоордун ЩнЩк ∆ќ∆дорунун: ».–аззаков ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n Ѕишкек шаарында жана ЩлкЩн_н региондорунда лидерлик, коммуникаци€лык жЩндЩмдЩр, техникалык англис тили жана маалыматтык-коммуникаци€лык технологи€лар боюнча вебинарлар Щтт_\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрјнонсы и объ€влени€»нициативы”стойчивый социальный рост[∆енщина в технике и наукеk \n \n \n \n 02.11.2018\n  емин шаарында туура тамактануу боюнча семинар-тренинг ЩтЩт\n \n 2018-жылдын 5-но€брында  емин шаарында („_й областы) саламаттык сактоо жана билим бер__ тутумунун Щк_лдЩр_, ошондой эле чечимдерди кабыл алуучу адамдар _ч_н туура тамактануу боюнча семинар-тренинг ЩткЩр_лЩт.\n \n“ренингдин максаты ден соолуктун баалуулуктары жана тамактануу мадани€ты, тамак-аштын компоненттери жана алардын адамдын организминдеги ролу жЩн_ндЩ, тамак-аштан келип чыгуучу оорулар жЩн_ндЩ, ошондой эле [“амактануу пирамидасыk ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  емин шаарында туура тамактануу боюнча семинар-тренинг ЩтЩт\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрјнонсы и объ€влени€»нициативы»нвестиции в будущие поколени€Ўкольное питание в  ыргызстане \n \n \n \n 02.11.2018\n  – экс-ѕрезиденти –.ќтунбаеванын Ѕ””нун штаб-квартирасына визити\n \n Ѕ””нун Ѕашкы катчысы ј.√утеррештин демилгеси боюнча 2017-жылы уюштурулган ќртомчулук маселелери боюнча жогорку деSгээлдеги  онсультаци€лык  еSештеги иштин алкагында  – экс-ѕрезиденти –.ќтунбаеванын Ѕ””нун штаб-квартирасына (Ќью-…орк шаары, ј Ў) визити болуп Щтт_.\n \nјлсак, 2018-жылдын 31-окт€брынан 2-но€брына чейинки мезгилде  – экс-ѕрезиденти –.ќтунбаева Ѕ””нун Ѕашкы катчысынын орун басары, Ѕ””нун —а€сий маселелер боюнча департаментинин башчысы –озмари ƒи арло, ... \n \n \n ѕр€ма€ ссылка:\n  – экс-ѕрезиденти –.ќтунбаеванын Ѕ””нун штаб-квартирасына визити\n ќпубликовано в:\n ѕресс-центрЌовостиѕресс-центрѕресс-релизы»нициативыƒемократическое управление»нститут экс-президентства \n \n \n \n\n\n \n \n \n »здЩЩ\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n Ёкс-президенттик институт\n \n \n \n \n \n \n \n [”статk долбоору\n \n \n \n \n \n \n \n \n —алым кошуSуздар\n\n \n ћектепке да€рдык кЩр__ч_ жыл\n\n \n \n \n \n —адики на джайлоо\n \n \n \n \n Ѕалачак мектеби\n \n \n \n \n Ѕилим фестивалы\n \n \n \n \n \n \n \n [Ёко-долбоорk\n \n \n \n \n \n \n \n [∆ылдыздар бЩбЩктЩргЩ китеп окуйтk\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n  –да мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу\n \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕалдар _ч_н мастер-класстар\n \n \n \n \n \n \n \n \n [Ѕалдар филармони€сыk\n \n \n \n \n \n \n \n \n [ѕоэзи€ кечелериk\n \n \n \n \n \n \n \n \n Ѕиздин басылмалар\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n «ћекендештер»\n \n \n \n \n «Ѕешик ырлары»\n \n \n \n\n \n \n ¬идео\n\n\n \n \n \n –.».ќтунбаева номинирована на первую премию NABU [—нежный барсk\n\n\n \n \n\n\n \n [јларда кандай болду экен?k\n \n \n \n \n \n \n \n \n [‘онддун долбоорлоруk\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n Copyright © 2012. «–оза ќтунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду\n “ел.: + (996) 312 660 382 E-mail: office@roza.kg Ѕаардык укуктар корголгон \n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n \n\n\n\n

–еклама

.